Et år på folkehøgskole lar deg bli kjent med hvem du er og utfolde deg selv, gir deg tid til å finne ut hva du vil i livet, en stressfri skoletilværelse, mange nye venner, reiser og gode minner. For mange blir året på folkehøgskole et år for livet.

Linjefag og valgfag

Et folkehøgskoleår varer i ni måneder, fra slutten av august til midten av mai. Det er dette som kalles helårskurs, og her følger du et linjefag de fleste timene i uken. De fleste elevene er mellom 18 og 25 år. Når du søker om opptak er det enten på et linjefag, fordypningsfag eller hovedinstrument. På noen skoler kan du også velge to halvårskurs som til sammen blir et helårskurs.

I tillegg til linjefaget vil skolene tilby flere valgfag. Noen valgfag går gjennom hele året, andre valgfag holdes i en kortere periode. Valgfag varierer fra skole til skole, og år for år. Skolene har også større prosjekter, turer og fag hvor hele skole deltar. Dette kalles fellesfag.

 

Hvorfor velge folkehøgskole?

Det kan være mange ulike årsaker til at du ønsker å søke folkehøgskole. For noen kan det handle om at man ikke er sikker på hva man vil studere på universitet/høgskole, for andre handler det om at de ser på det som en gylden mulighet til å skaffe nye venner, eller reise på utenlandsturer. Her er noen fordeler ved å søke folkehøgskole.

Ikke prestasjonspress: På folkehøgskole er det verken karakterer eller eksamenspress.

Studiereiser: Mange reiser på én eller flere turer i løpet av folkehøgskoleåret, både i Norge og til utlandet. Noen turer er felles for hele skolen, mens andre er linjespesifikke. Dette varierer fra skole til skole.

To tilleggspoeng: Skal du studere ved offentlige høgskoler eller universitet senere, får du med deg to tilleggspoeng for fullført skoleår på folkehøgskole.

Vitnemål: Etter året på folkehøgskole vil du få et vitnemål hvor det står hvilke fag du har tatt og hva dere har lært. Dette året har du også mulighet til å samle deg ei mappe med arbeidsprøver, eller du kan jobbe spesielt med områder som er nyttige for videre studier.

Sosialt: Folkehøgskole handler ikke bare om det faglige. Det sosiale internatlivet er også en stor del av året på folkehøgskole. Du kan velge å dele rom med en annen, eller du kan bo alene. Du deler også kjøkken og fellesrom med de andre på internatet ditt. Skolene jobber hardt for at alle skal trives, og arrangerer elevkvelder, bli-kjent-turer, og andre sosiale arrangementer.

Praktisk erfaring: På folkehøgskole dreier mye av undervisningen seg om å sette ting ut i praksis. Det viktigste på folkehøgskolen er kanskje samtalen og deltagelsen. Derfor er lite av undervisningen forelesninger, og mye av fokuset ligger på praktisk erfaring.

Alt det du ikke kan lære andre steder: Den menyen av fag som folkehøgskolene tilbyr er unik. På en skole uten eksamen kan du ta deg tid til å gjøre alt det rare, morsomme og kreative som du ikke har tid til andre steder. Du har tilgang til skolens utstyr hele døgnet, og du bor sammen med medelever som du kan gjøre dette sammen med. I løpet av året vil du lære ting som skiller deg fra hva mange andre kan.

 

Personlig utvikling - finn ut hvem du er

På folkehøgskole får du nye erfaringer som utvilsomt vil prege deg senere i livet – og være avgjørende for hvordan du ser på deg selv og menneskene rundt deg.

Et år på folkehøgskole gir deg virkelig tid og omgivelser til å lære deg selv ordentlig å kjenne. Det er lettere å se hvor du skal - og hvem du er etter et år på en folkehøgskole. Her er det tid til fordypning i fag, og tid til å prøve ut nye fag. Det du virkelig har talent for, har kanskje aldri slått deg før. Eller du kan få styrket troen på hva du vil jobbe videre med.

Hvilken linje?

Interessert i bistand? Hundekjøring? Foto? Motorsport? Reiseliv? Musikk? Kampsport? Vil du bli tegneserieskaper? Sirkusartist? Folkehøyskolene har tilbud som passer de aller fleste, og hvor du kan få drive med omtrent hva som helst. Let deg frem ved å søke på din faginteresse!

Det finnes nesten hundre ulike folkehøyskoler å velge mellom, og alle har hver sin unike beliggenhet.

 

Frilynt eller kristen?

Noen av folkehøgskolene har et kristent grunnsyn, andre driver ut fra et pedagogisk syn som ikke tar utgangspunkt i religion (ofte kalt frilynte folkehøgskoler). De kristne folkehøgskolene har et kristent verdigrunnlag. De er eid av, eller knyttet til, kristne organisasjoner eller trossamfunn. Både frilynte og kristne folkehøgskoler vil gjerne ha elever med ulike interesser og livssyn.

Når og hvordan søker jeg?

Skolene vurderer søknadene fortløpende og vil om nødvendig be om ytterligere informasjon og dokumentasjon. Alle skolene behandler søknadene etter 1. februar og gir deg en tilbakemelding på om du har fått plass etter dette. Først når du får svar trenger du å bestemme deg for om du aksepterer plassen. Sjekk oversikten over alle folkehøgskolene og link til søknadsskjemaer.