Samordna opptak koordinerer opptaket til 27 universiteter og høgskoler. Når du søker på høyere utdanning kan du søk inntil 10 studier og prioritere rekkefølgen på studiestedene. Du får tilbud om studieplass på det høyeste prioriterte studieønske som du har nok poeng til - i konkurranse med andre søkere.

Slik søker du studieplass

For å søke studieplass må du registrere en søknad. Du må sende inn vitnemål og attester, og du må følge opp søknaden din.

Du må benytte MinID/ID-porten ved innlogging på samordnaopptak.no. Da kan du også se dine elektroniske vitnemål når du søker, og trenger ikke å laste opp en papirkopi av vitnemålet ditt.

 1. Registrer søknaden din

  Du må registrere og fullføre søknaden din før søknadsfristen. I studieoversikten finner du informasjon om studiene du kan søke.

  Tidsfristene varierer ut fra hvilket studie du søker på, men 1.februar åpner søknaden, og du kan søke studieplasser for det kommende studieåret. 15.april er søknadsfrist for de fleste studier, og dette er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden din.

  Du registrerer søknaden din hos Samordna opptak.

 2. Last opp dokumentasjon

  Når du søker gjennom Samordna opptak, må du dokumentere at du er kvalifisert for studiene du søker på. Det gjør du ved å laste opp vitnemålet ditt fra videregående og eventuelle kompetansebevis, karakterutskrifter fra høyere utdanning, attester og lignende.

  Fristen for å laste opp dokumentasjon er enten 20. mars eller 15. april. Hvis du får vitnemålet ditt senere kan det lastes opp i etterkant. Siste frist for dette er 1. juli.

 3. Sjekk e-post

  Hvis noe mangler i søknaden din vil du få beskjed på e-post. Du har selv ansvar for å følge opp søknaden din. Les mer om oppfølging her.

 4. Svar på studietilbudet

  Du må svare på tilbud du får om studieplass og alle tilbud om ventelisteplass. Du mister plassen hvis du ikke svarer før svarfristen. Du finner mer info om svarregistrering på SO sine nettsider.

 

FAKTA

Viktige tidsfrister:

 • 1. februar: Søknaden åpner.
 • 1. mars: Søknadsfrist for noen søkere. Se hvilke her.
 • 20. mars: Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som har søknadsfrist 1. mars.
 • 15. april: Søknadsfrist.
 • 15. april: Frist for å laste opp dokumentasjon.
 • 1. juli: Siste frist for å laste opp dokumentasjon og for å omprioritere studieønskene dine.
 • 19. juli: Oversikten over ledige studieplasser legges ut.
 • 20. juli: Du kan søke ledige studieplasser og du får svar på søknaden din.
 • 24. juli: Siste frist for å svare.
 • 29. juli: Suppleringsopptak.
 • ca 4. august: Etterfyllingsopptakene starter.

 • Klikk her for mer informasjon om viktige tidsfrister.

Når kommer svaret?

20. juli får du svar på studiesøknaden din, og du kan sjekke om du har fått studieplass der du helst ønsket, og hvordan du eventuelt ligger an på ventelisten.Husk at du må svare på tilbudet om studieplass, og at fristen for dette er 24. juli. Hvis du ikke svarer, mister du plassen.

Husk at du også behøver kodene til MinID for å logge inn hos Samordna opptak. Hvis du har spørsmål om MinID, kontakt brukertelefonen 800 30 300.