Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram

A-Å

Sikkerhet og ansvar

Ung.no på iPad (colourbox.com)

Du er anonym når du stiller spørsmål til ung.no Det betyr at ingen andre enn redaksjonen ser spørsmålene, hvem du er, hvor du kommer fra eller IP-adressen din.

Offentlig og kvalitetssikret

Hvem svarer på spørsmålene?

For å sikre at du får god hjelp og riktige råd har ung.no et fagpanel med blant annet Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Leieboerforeningen, jurister, psykologer, familieterapeuter, Rustelefonen, utdanningsrådgivere og mange flere.

Vi behandler spørsmålene konfidensielt

Det er ikke mulig for andre som bruker PCen etter deg å lete fram spor etter det du gjør, ser og skriver i skjemaet på www.ung.no/oss. Men generelt er det viktig at du leser mer om beskyttelse av personopplysninger i Personopplysningsloven § 2 og 8.

Ung.nos ansvar

Ung.no fraskriver seg alt ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig utover det som følger av norsk lov.

Ung.no fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

Ung.no forbeholder seg retten til å fjerne eller endre informasjon som man har blitt kjent med, og som etter nettstedet ung.nos vurdering er i strid med norsk lov, eller som kan gi grunnlag for ansvar for, eller kritikk mot www.ung.no.

Be om at vi sletter uønsket informasjon om deg

Ønsker du å fjerne spørsmål eller kommentarer som kan sopores til deg, ta kontakt med oss på: redaksjonen@ung.no


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?