Det som skjer videre etter å ha fått påvist en soi, avhenger av hvilken infeksjon det er snakk om. Ved noen infeksjoner er videre forløp lovbestemt, andre behandles bare ut i fra hvilke behov og plager du har. Noen soi er mer alvorlig og har større konsekvenser for deg enn andre.

Les mer om de ulike seksuelt overførbare infeksjonene og komplikasjoner ved dem her.

Positiv test

Stedet der du har tatt testen, er pliktig til å fortelle deg om testen ble positiv, det vil si at det ble påvist smitte hos deg. Du kan selv bestemme når du tar prøven, om du vil ha resultatet per telefon, brev eller ved at du kommer tilbake til en time.

Oppfølgingstime

Når du kommer til legen eller helsesykepleier, vil du få informasjon om den aktuelle smitten du har fått. Forbered deg gjerne med å skrive ned spørsmål du har omkring smitten.

Du vil også få informasjon om behandling og eventuelt det du trenger av resepter eller medisiner. Behandling og oppfølging er gratis for de soi som er under Smittevernloven. Ved helsestasjon for ungdom er all oppfølging gratis uansett hvilken soi du har fått, men medisiner til soi som ikke er nevnt i Smittevernloven må du betale selv.

Noen seksuelt overførbare infeksjoner krever oppføling av spesialist, og du vil bli henvist til infeksjonsmedisinsk poliklinikk eller tilsvarende. Dette gjelder hiv, hepatitt og syfilis, men i noen tilfeller også gonoré.

Smitteoppsporing

En positiv prøve betyr at den eller en av dem du har hatt sex med også kan være smittet. Tidligere partnere må få beskjed om å sjekke seg. Dette kalles smitteoppsporing.

Norsk lov pålegger at du samarbeider hvis du får påvist en av infeksjonen som er nevnt i loven. Per i dag gjelder dette klamydia, gonoré, hiv, syfilis og hepatitt B. Du kan velge å gi beskjed selv, eller være anonym. Da gir helsepersonell beskjeden videre i stedet for at du gir den selv.

Klamydia:

 • Gratis oppfølging og behandling
 • Behandles med antibiotika
 • Påkrevd smitteoppsporing

Mykoplasma:

 • Må betale for oppfølging og behandling
 • Behandles med antibiotika
 • Ikke påkrevd smitteoppsporing (men anbefales)

Gonore:

 • Gratis oppfølging og behandling (evt. hos spesialist)
 • Behandles med antibiotika
 • Påkrevd smitteoppsporing

Hepatitt B og C:

 • Gratis oppfølging og behandling
 • Spesialistoppfølging
 • Behandles med antivirale midler
 • Påkrevd smitteoppsporing ved aktiv infeksjon

Hiv:

 • Gratis oppfølging og behandling
 • Spesialistoppfølging
 • Behandles med antivirale midler
 • Påkrevd smitteoppsporing

Syfilis:

 • Gratis oppfølging og behandling
 • Spesialistoppfølging
 • Behandles med antibiotika
 • Påkrevd smitteoppsporing

Kjønnsvorter:

 • Må betale for oppfølging og behandling
 • Vortene behandles med ulike former for fjerning ved behov
 • Ikke påkrevd smitteoppsporing

Herpes:

 • Må betale for oppfølging og behandling
 • Behandles ved behov med lokalbedøvendekrem og antivirale midler før og under utbrudd
 • Ikke påkrevd smitteoppsporing