Hopp til hovedinnholdet

Typer av omskjæring - jenter

Omskjæring

Omskjæring av kvinner kalles også kjønnslemlestelse. Det er ikke et entydig begrep, men brukes som samlebetegnelse på flere varianter av inngrep i kvinners ytre kjønnsorganer.

Offentlig og kvalitetssikret
Omskjæring

De ulike delene av kvinnens kjønnsorgan har navn. Alle delene av kjønnsorganet er til nytte. De har en funksjon.

Hvis man fjerner eller skader noe av dette, kan naturlige funksjoner forstyrres.

Kvinners ytre kjønnsorganer består av

 • Klitoris - Klitoris er et nervesenter for seksuell stimulering og tilfredstillelse
 • Forhud - Forhuden dekker og beskytter klitoris
 • Skjedeåpning - Åpning for samleie og fødsler. Derfor er vevet elastisk. Her kommer også menstruasjonsblod ut.
 • Urinrørsåpning - Åpning for urin.
 • Indre kjønnslepper - Kjønnsleppene beskytter skjeden og urinrøret mot friksjon og infeksjoner.
 • Ytre kjønnslepper - De beskytter hele kjønnsorganet mot friksjon og infeksjoner.

Flere typer kjønnslemlestelse

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) omfatter kjønnslemlestelse alle inngrep der jentebarnets eller kvinnens ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller inngrep som medfører annen skade på kjønnsorganene og som foretas av kulturelle eller andre ikke-terapeutiske årsaker.

WHO beskriver fire typer kjønnslemlestelse av jenter:

  Type 1
  Klitorishodet er fullstendig eller delvis fjernet(klitoridektomi). Kan være vanskelig å oppdage.

  Type 2

  Fjerning av klitoris og hele eller deler av indre kjønnslepper.

  Type 3
  Innsnevring av skjedeinngangen. Deler av kjønnsleppene (ytre og indre) skjæres bort og sys eller føyes sammen slik at det dannes et hudsegl som dekker skjedeinngangen.

  Ofte fjernes også deler av klitorishodet (infibulasjon).

  Type 4
  Alle andre skadelige inngrep i kvinners kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, f.eks. prikking, gjennomhulling, skjæring, skraping eller brenning.

To hovedtyper: Fjerne eller sy sammen

1. Inngrep som fjerner deler av kjønnsorganet. Inngrepet fjerner vev fra klitoris og de indre kjønnsleppen. Hvor mye som fjernes og hvordan varierer.

Dette omfattes av WHO’s kategori I og II. Slike inngrep kalles bl.a. for: Klitoridektomi, Excision Sunna Tahara og Tahoor.

2. Inngrep som syr sammen betyr at man fjerner eller skraper vev fra de ytre kjønnsleppene slik at disse kan syes sammen. På denne måten dannes det et segl av hud som dekker store deler av kjønnsorganet, inklusive skjeden.

Dette omfattes av WHO’s kategori III. Slike inngrep kalles bla. Infibulasjon og Sudanesisk.omskjæring.

Utbredelse

Ca 80-85% av all kjønnslemlesting som foregår i verden er av typen inngrep som fjerner, som vi kaller klitoridektomi.

I følge WHO og Rainbo fjernes da i nesten alle tilfeller mye fra både klitoris og de indre kjønnsleppene. Bare omkring 5% av verdens omskjæring berører bare klitoris.

15-20% av kjønnslemlestingen i verden er inngrep som syr sammen, det vi kaller infibulasjon. Det varierer hvor mye som fjernes av klitoris og de indre kjønnsleppene før området syes igjen.

Variasjoner

Noen steder sys bare de indre kjønnsleppene sammen – noe som noen steder kalles infibulasjon og noen steder ”sunna” eller klitoridektomi. I noen tilfeller kan både indre og ytre kjønnslepper syes sammen, eller gro sammen.

Hvor tykt hudlaget som utgjør infibulasjonen varierer. Noen ganger har infibulerte kvinner helt intakt og uskadet klitoris og små kjønnslepper under hudseglet.

”Bare litt...”

Noen har blitt fortalt at det inngrepet som mange kaller ”sunna”, ”tahoor” eller ”tahara” ikke skader noen ting. Slik er det ikke.

Hvis noen bestiller en slik omskjæring vil det i nesten alle tilfeller bety at hele klitoris og de indre kjønnsleppene fjernes. Det er det som skjer i virkeligheten.

Skader som følge av inngrepene

Helsekonsekvensene som følge av kjønnslemlestelse kan være alvorlige og medføre plager på lang sikt. De vanligste akutte fysiske komplikasjonene er blødninger, infeksjoner, sjokk, problemer med vannlating og gangvansker.

Inngrepet kan også innebære fare for smitte av stivkrampe, hepatitt, HIV og andre sykdommer. På lang sikt kan det oppstå komplikasjoner som cyster, plagsom arrdannelse, smerter, stramt vev og ved infibulasjon (type3) også problemer med menstruasjon og urin, særlig før man åpner igjen ved giftemål.

Straffbart i Norge

Kjønnslemlestelse av kvinner har også vært straffbart i Norge i lang tid. I 1995 ble det vedtatt en egen lov mot kjønnslemlestelse av kvinner bosatt i Norge.

Etter at vi fikk lovforbudet her I Norge har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utgitt flere handlingsplaner med tiltak mot kjønnslemlestelse.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan blir en jente omskjært?
Hei.Jeg velger å svare på spørsmålet ditt ved å henvise til artikler nunder svaret. Les på ung.no/omskjaering, her får du god informasjon om om...
Kva redskap bruker dei som utfører omskjering?
Hei Jeg er lit usikker på hva du spør om. Mener du omskjæring av jenter? Eller omskjæring av gutter? Du kan lese om omskjæring av både gutter...
Omskjæring og det å prikke med fingeren på klitoris
HeiDet er riktig som du skriver at en form for omskjæring består i å prikke med f eks en nål på klitoris.Å ta på, stryke på, trykke på eller...
Hvordan foregår omskjæring på gutter og omskjærer man jenter?
Hei Du kan lese om omskjæring og få svar på det meste du lurer på i artiklene jeg legger ved under svaret.   Kjenne du noen som står i fare for ...
Ble bedt om å signere på et papir om at de ikke skal omskjære jenter. 
Hei Omskjæring av jenter og tvangesekteskap er forbudt i Norge. Jeg kjenner ikke til det konkrete skrivet du forteller om, men jeg antar at hensikt...
Er omskjært, vil det gjøre vond med sex?
Hei Det er vanskelig å svare på spørsmålet ditt uten å vite mer om hvordan du er omskjært. Du kan henvende deg til helsesøster på skolen ell...
Jeg har en skoleoppgave om omskjæring.
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   De fleste gutter omskjæres når de er babyer. Grunner til dette kan være religion eller tradisjon i f...
Får ikke inn tampong og klarer heller ikke å ha samleie.
Hei jente 16 år.  Så fint at du skrev til oss.  Det aller første du kan gjøre er å se på kjønnet ditt i et speil. Ha godt lys. Du kan enten...
Hva er omskjæring ???hvorfor gjør mann det???
Hei hva er omskjæring? Omskjæring  av jenter/kvinner er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes h...
Eg vil omskjære meg
Hei Omskjæring av jenter er forbudt i Norge.  Det kan være store helsemessige konsekvenser av å omskjære jenter.  Hvis du har spørsmål om det...
Når jei va liten omsjerte leggen mej.
Hei Vi skjønner ikke helt hva du ønsker å få svar på i spørsmålet ditt. For å kunne gi det et godt svar, håper vi du kan klare å skrive...
Hva er omskjæring
Hei! Du spør om omskjæring. Det kan være omskjæring av gutter. Dette er en operasjon som ofte gjøres på  guttebabyer eller små gutter, van...
Hva er omskjæring?
Hei Du kan lese flere artkkler om omskjæring av gutter og kjønnslemlestelse av jenter på http://www.ung.no/omskjaering/   Omskjæring av jenter...
Se alle