Hopp til hovedinnholdet

Hvorfor omskjæres jenter?

Kroppen din er perfekt fra naturens side (colourbox.com)
HUSK: Kroppen din er perfekt fra naturens side.

Ingen har rett til å skade kroppen din. Det er du som bestemmer over den. Noen jenter opplever forventninger fra familien om at kjønnsorganene deres må forandres for at de skal bli ærbare og respekterte.

Offentlig og kvalitetssikret
Kroppen din er perfekt fra naturens side (colourbox.com)
HUSK: Kroppen din er perfekt fra naturens side.

Kjønnslemlestelse er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer og fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. Man kan få skader for resten av livet av inngrepet og det er derfor forbudt i de fleste land.

Norge har forpliktet seg til å avskaffe helsefarlige tradisjoner gjennom å underskrive internasjonale konvensjoner. I tillegg har vi forbud mot kjønnslemlestelse i straffeloven.

Hensikten med loven er å beskytte jenter som vokser opp i Norge mot slike inngrep.

Farlig inngrep

Mange kaller kjønnslemlestelse for omskjæring, sunna, eller bruker andre ord. Kjønnslemlestelse av jenter er farligere og langt mer omfattende enn omskjæring av gutter, og inngrepene kan derfor ikke likestilles

Inngrepet skjer oftest når jentene er i alderen 5 – 14 år, men også spebarn og eldre jenter kan utsettes for det.

Det er stor variasjon i hvor mye som tas bort, men det er like ulovlig å fjerne litt som å fjerne mye. Det er ingen grunn til å forandre på kjønnsorganene til friske jenter.

Hvorfor omskjæres jenter?

Ingen vet nøyaktig grunnen til at noen en gang i tiden begynte å skjære i kjønnsorganene til jenter. Vi vet imidlertid at skikken er flere tusen år gammel, både førkristen og førislamsk.

Kjønnslemlestelse praktiseres både blant muslimer, kristne og mennesker med annen tro. Det er likevel viktig å vite at de fleste muslimer og kristne i verden ikke kjønnslemlester sine døtre. Ingen religion eller tro krever kjønnslemlestelse av jenter.

De folkegruppene som praktiserer kjønnslemlestelse, har gjort det i generasjoner, og skikken er blitt en del av deres kultur. I en del samfunn er kjønnslemlestelse et middel for å kontrollere kvinners seksualitet.

Mangel på kunnskap, særlig om de medisinske komplikasjonene, er en av grunnene til at kjønnslemlestelse fremdeles praktiseres. Det er en gammel tradisjon, og samfunnet rundt presser ofte på for at inngrepet skal utføres.

Myter om omskjæring

De som praktiserer kjønnslemlestelse gir ulike forklaringer til hvorfor skikken er nødvendig. Her imøtegår vi noen av de mest utbredte oppfatningene og mytene:

SANNHET: Kjønnslemlestelse gjør ikke nødvendigvis slik at jenta ikke har seksuell lyst, fordi lyst også sitter i hodet og i fantasien. Kjønnslemlestelse forhindrer ikke sex før ekteskapet og beskytter ikke mot utroskap. Det er like mulig å være seksuelt avholden og trofast uten å være kjønnslemlestet.

SANNHET: De aller fleste mennesker i verden praktiserer ikke kjønnslemlestelse. Kunnskap om hvor skadelig tradisjonen er, fører til at flere blir kritisk og slutter med kjønnslemlestelse, også i samfunn der dette tidligere har vært vanlig.

SANNHET: Mange ønsker å fjerne "bare litt" av jenters ytre kjønnsorgan, det som ofte kalles sunna. Men også disse inngrepene kan være smertefulle og forårsake store skader. Derfor er alle former for inngrep forbudt.

Enkelte foreldre prøver å gi inntrykk av at det bare har blitt tatt litt, mens det faktisk er fjernet mye. Enkelte omskjærere fjerner klitoris og de indre kjønnsleppene, samtidig som de hevder “at de bare tok litt". Det betyr at jentene og deres foreldre er blitt lurt, og at kjønnslemlestelsen ble mer omfattende enn de ønsket.

SANNHET: Mange menn fra land der kjønnslemlestelse er utbredt har skjønt hvor skadelig praksisen er og ønsker ikke at ektefellen skal være kjønnslemlestet.

SANNHET: Ingen religion krever kjønnslemlestelse av kvinner. Men mange religioner sier at man ikke skal skade Guds skaperverk. Kroppen din blir sett på som en del av skaperverket. Av denne grunn avstår de fleste fra denne praksisen.

Enkelte muslimer mener likevel at islam støtter kjønnslemlestelse av jenter.

SANNHET: Skadelige tradisjoner må bekjempes. Kjønnslemlestelse er skadelig og forbudt ved lov i Norge og i mange andre land.

Kvinnelige kjønnsorganer har bestemte oppgaver og kroppen er optimalt utrustet for å ivareta disse. En kjønnslemlestelse skader kroppens naturlige evner til å ivareta disse oppgavene. Dersom dine foreldre vil at du skal kjønnslemlestes, har du lov til å nekte. Dersom dine foreldre vil gjøre det mot din vilje kan du be om hjelp for at de skal forhindres.

Komplikasjoner

Om kjønnslemlestelse leder til komplikasjoner, avhenger av typen kjønnslemlestelse, alderen på jenta, og fysiske og hygieniske forhold rundt inngrepet.

Både inngrep som er utført på tradisjonelt vis og på sykehus kan gi komplikasjoner.

Noen komplikasjoner er akutte, mens andre kan melde seg på lengre sikt.

Akutte komplikasjoner kan være;

 • Ekstrem smerte
 • Sår og verkebyller
 • Blødninger som kan bli livstruende
 • Urinstans på grunn av hevelser og skader på urinrøret
 • Infeksjoner som kan bli livstruende
 • Brudd og andre skader som kan oppstå under inngrepet fordi jenta må holdes ned med makt for å hindre bevegelse som kan være en naturlig reaksjon på redsel og smerte.


I tillegg får mange komplikasjoner på lang sikt. Dette kan være:

 • Skader på klitorisnerven
 • Smerter ved berøring og samleie
 • Cystedannelse
 • Kleoid/arrvev
 • Opphopning av menstruasjonsblod
 • Steindannelse i skjede og urinveiene
 • Problemer knytet til fødsel

Straffbart selv om det utføres i utlandet

Det er straffbart å kjønnslemleste jenter i Norge, og personer bosatt i Norge som bidrar til slik omskjæring kan straffes selv om selve inngrepet utføres i utlandet.

Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes.

Det betyr blant annet at foreldre, eller andre, ikke har lov til å ta deg med til noen som skal utføre inngrepet - verken i Norge eller i utlandet.

Dette gjelder uansett om du selv ønsker å bli kjønnslemlestet.

Loven forbyr også å gjenskape en tidligere kjønnslemlestelse. Det er altså ikke lov på nytt å sy igjen en kvinne som tidligere har vært gjensydd og er åpnet i forbindelse med fødsel.

Du kan få hjelp

Bekymring knyttet til kjønnslemlestelse er en hemmelighet mange holder for seg selv. Det er vanlig at jenter kan ha spørsmål som de ikke tør å stille til noen de kjenner.

Da kan det være greit å vite at helsesykepleiere og leger har stor kunnskap samtidig som de har taushetsplikt. Frivillige organisasjoner og offentlige instanser, kan også hjelpe deg dersom du frykter at du kan bli kjønnslemlestet. Du kan få svar på spørsmål og samtidig være anonym.

 • Snakk med helsesykepleier eller sosiallærer på skolen eller i kommunen der du bor
 • Kontakt fastelegen din
 • Kontakt Røde Kors-telefonen om tvangsekteskal og kjønnslemlestelse, 815 55 201. Her kan du være anonym og ringe eller skrive til info.tvangsekteskap@redcross.no
 • Kontakt Barneverntjenesten i kommunen der du bor
 • Kontakt politiet, ring 02800
 • Kontakt Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tlf: 47 80 90 50, e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Kilder:
Kroppen din er perfekt fra naturens side. Brosjyre utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Sist oppdatert:
12.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Orgasme hos jenter etter omskjæring
Hei jente,    takk for spørsmål. Det kommer helt an på hva slags omskjæring det er. All fjerning av vev og sying kan skape smerter eller red...
Jeg sliter med mitt syn på egen kropp.
Hei jente, 16 år. Takk for at du skriver til oss.Ut fra det du skriver her forstår jeg at du har vært igjennom en vanskelig tid. Det å ha en spis...
Jeg har ikke et perfekt liv.
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til oss.Så trist at du opplever å ha det vanskelig. Jeg synes det er bra at du selv ser at du strever, og...
Spørsmål om omskjæring av jenter.
Hei Omskjæring av jenter fungerer egentlig mer som en "bortskjæring", altså MNA skjærer bort ulike deler av de ytre kjønnsorganene (som kjønnsl...
 Spørsmål om omskjæring 
Hei Omskjæring kan skje på forskjellige måter. En vil skjære bort litt eller deler av klitoris og kjønnsleppene. En kan også sy dem sammen i no...
Jeg sliter med selvtillit.
Hei jente, 16 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår ut fra det du skriver her at du sliter med selvtillit. Du synes at alle andre er pene,...
Jeg har ei bestevenninne som er omskjært
Hei Din venninne kan få råd og veiledning av helsesøster eller jordmor. Hun kan også få helsehjelp om hun har problemer på grunn av at hun er ...
Jeg bare lurer på hvordan foregår en kjønnslemlestelse? Er det smertefult for jenta?
Hei I Norge er det forbudt å omskjære jenter. Kjønnslemlestelse er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer og fjerner ytre kjønnsdeler hos jente...
Hvordan får man større pupper?
Hei  Så vidt jeg vet er det ingen måte å få store pupper på raskt, annet enn ved operasjon. Og det er ikke uproblematisk!! Det er jo som du vet...
Hvorfor praktiseres omskjæring?
Hei Takk for at du stiller dine spørsmål til ung.no Det er sikkert mange andre også som lurer på akkutat det samme som deg. Begrepet omskjæring...
Kan muslimer som bor i Norge bli lovlig omskjært
Hei jente 18 år Du spør om muslimer i Norge kan bli lovlig omskkjært. Det er uklart om du mener jenter eller gutter.Gutter kan bli omskjært på s...
Hvem praktiserer omskjæring?
Hei Kjønnslemlestelse praktiseres både blant muslimer, kristne og blant mennesker med annen tro. De fleste muslimer og kristne i verden kjønnsleml...
Se alle