Hopp til hovedinnholdet

Er du jente og omskåret? Du kan søke hjelp

Utsnitt av ansiktet til ei jente (nkvts.no)

Hvis du er omskåret kan du søke hjelp. Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner.

Offentlig og kvalitetssikret
Utsnitt av ansiktet til ei jente (nkvts.no)

Hvis du har plager som du tenker skyldes omskjæringen bør du søke hjelp så tidlig som mulig. Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner.

En åpnende operasjon består i å fjerne sammensyingen av kjønnsleppene.

Fordeler ved åpning

Fordelene med å la seg «åpne», er:

 • å slippe smerter og ubehag som følger av omskjæringen
 • å forbygge forekomst av cystedannelse
 • å forbygge problemer med å bli gravid
 • menstruasjonsblodet kan passere fritt, og forløpe normalt
 • mange opplever også økt seksuell nytelse
 • etter operasjonen går det raskere å tisse, og en får ikke så lett infeksjoner i underlivet

Et åpnende inngrep har ingen ting med jomfrudom å gjøre. Du kan fremdeles være jomfru selv om du ikke lenger er sydd sammen i underlivet.

Les mer om myten om jomfruhinnen på ung.no.

Hva skjer på kvinneklinikken?

Jenter over 16 år bestemmer selv om de vil åpnes. Du kan selv kontakte kvinneklinikken på sykehuset som har taushetsplikt.

Du kan også henvises av din fastlege. Alle kan ha med følge, det bestemmer du selv.

Etter at du er blitt henvist til eller har tatt kontakt med kvinneklinikken, blir du innkalt til samtale hvis du ønsker det. I samtalen snakker dere om hvorfor du ønsker å åpne, hvordan inngrepet skjer, og andre ting du kan ha behov for å snakke om.

I enkelte tilfeller kan du få behandling samme dag som du møter opp. I andre tilfeller må du vente på operasjon. Det kan gå noe tid fra første gangs samtale til du får tilbud om åpning, men ofte ikke mer enn to måneder.

Hvordan foregår inngrepet?

Ved inngrepet forsøker legene å gjenopprette normal anatomi (slik det var i underlivet før omskjæringen) for å redusere smerter og ubehag.

Det innebærer også at de prøver å åpne området rundt klitoris dersom det er mulig og du ønsker det. Legen vil planlegge inngrepet sammen med deg. Ved omfattende former for omskjæring er det vanskeligere å gjenopprette normal anatomi.

Inngrepet gjøres poliklinisk. Det vil si at du ikke innlegges på sykehuset. Inngrepet gjøres med lokalbedøvelse og det tar ca 30 minutter. Mindreårige jenter blir tilbudt narkose. Dersom du har cyster eller det oppstår vanskeligheter kan inngrepet ta opp mot én time.

Etter inngrepet kan du reise hjem samme dag og hvile deg. Du får med en veiledning for stell av operasjonssåret og resept på smertestillende medikamenter.

Etter inngrepet

Ved smerter skriver legen ut resept på smertestillende midler som du kan bruke de første dagene. For de fleste er det ikke nødvendig med sykemelding, men i noen tilfeller, der behandlingen har vært omfattende, kan det skrives ut noen dagers sykemelding. Om du trenger det, kan du få tilbud om samtale med psykolog.

Du får også tilbud om attest for det medisinske inngrepet( behandling) du har gjort på klinikken.

Det er ikke nødvendig å fjerne stingene. De faller ut av seg selv i løpet av to-tre uker. Vanligvis er det ikke nødvendig med noen etterkontroll på klinikken.

Like etter operasjonen vil det være fare for infeksjoner i såret. Derfor bør en voksen/ung kvinne ikke ha samleie i fire-seks uker etter inngrepet.

Hvor kan du få hjelp?

Fastlege, helsesykepleier og jordmor i kommunen har en nøkkelrolle både med hensyn til å forebygge kjønnslemlestelse og i oppfølging og behandling av barn og voksne som har blitt kjønnslemlestet.

Lege og helsesykepleier kan være en person å dele tanker og bekymringer med og kan eventuelt hjelpe til med å kontakte barneverntjeneste eller politi for å avverge kjønnslemlestelse. Lege og helsesykepleier kan også hjelpe med å henvise til eller ta kontakt med ressurspersoner på landets sykehus med tanke på behandling og eventuelle åpnende operasjoner.

Det finnes også helsestasjoner for ungdom i de fleste kommuner og bydeler.

Sykehusene

I hver helseregion finnes en kvinneklinikk som har et spesielt ansvar for å følge opp kvinner som er kjønnslemlestet. Det gis tilbud om samtale, undersøkelse, behandling og eventuelt åpnende operasjon. Man kan ta direkte kontakt eller få henvisning fra lege, helsesykepleier eller jordmor.

 • Universitetssykehusene i Nord-Norge (UNN), Tromsø

  Kontakt gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk eller fødeavdeling,tlf 77626000.

 • St. Olavs hospital, Trondheim

  Kontakt kvinneklinikken tlf 72571212.

 • Haukeland universitetssykehus, Bergen

  Kontakt kvinneklinikken via sentralbord, tlf 05300.

 • Stavanger universitetssykehus (SUS)

  Kontakt kvinneklinikken via sentralbord tlf 05151.

 • Oslo Universitetssykehus, Ullevål

  Kontakt kvinneklinikken på tlf 22 11 98 44.

Politi

Hvis du er bekymra for andre eller trenger hjelp til å avverge at du selv blir kjønnslemlestet kan du informere om eller anmelde forholdet til politiet. Dersom kjønnslemlestelse allerede har skjedd, kan politiet etterforske om det som har skjedd, er straffbart.

Politiet der du er kan kontaktes på tlf 02800.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet gir råd og veiledning til hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet bistår også enkeltpersoner som tar kontakt, og hjelper dem i kontakt med hjelpeapparatet.

Tlf 47 80 90 50 (hverdager 09.00 – 16:00), e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Røde Kors-telefonen gir informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner der tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold forekommer. Du kan være anonym.

Ansatte i Røde Kors-telefonen har taushetsplikt.

Tlf 815 55 201 (man-fre 09:00 – 16:00) , e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

Kilder:
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
NAKMI. Brosjyren finnes elektronisk på nettsider www.nkvts.no
Sist oppdatert:
12.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Orgasme etter omskjæring?
Hei Hilsen redaksjonen, ung.no ei, Det kommer litt an på hvordan du er omskjært og hvor mye som er forandret. Det er vanskelig å svare på ...
Orgasme hos jenter etter omskjæring
Hei jente,    takk for spørsmål. Det kommer helt an på hva slags omskjæring det er. All fjerning av vev og sying kan skape smerter eller red...
Jeg er kjønnslemlestet og vil gjerne "åpne" meg via operasjon.
Hei Fint at du kontaktet oss. Det er mange andre som også spør oss om dette. Ja, jenter/kvinner kan bli "åpnet" og få rekonstruert kjønnsorgane...
Omskjært som liten. Vondt å ha mens. Hvordan overkomme frykt for mer skade?
Hei jente 17 år. Takk for at du skrev til ung.no Jeg forstår at du bekymrer deg for åpning av skjeden etter at du er blitt omskjært. Man kan væ...
Spørsmål om sex.
Hei jente, 17 år. Takk for at du skriver til ung.no.Jeg forstår, ut fra det du skriver her, at du har en del spørsmål knyttet til kroppen og sex....
Mamma sier at jeg må ta vekk kjønnsleppene mine?
Hei Å fjerne noe fra jenters kjønnsorgan er ulovlig i Norge. Det kan straffes med fengsel. Å skjære, brenne eller stikke i jenters kjønnsorgan k...