Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

Fakta om konfirmasjon!

Konfirmasjonsvalg - rådhuset eller kirken (ung.no)

Idet du rundar åttande klasse, kjem du ikkje utanom spørsmålet om konfirmasjon. Konfirmasjon har lange tradisjoner i Noreg, men i dag bestemmer du heilt sjølv om du ynskjer å konfirmere deg eller ikkje. Kva er viktig for deg når du tek eit slikt val? Sei meininga di!

Offentlig og kvalitetssikret

Det kan vere vanskeleg å bestemme seg for om ein vil konfirmere seg eller ikkje, og om ein i så fall skal gjere det kyrkjeleg eller humanistisk. Foreldre, slekt og venner vil gjerne seie si meining, men det er du som skal ta valet. Det er heilt frivillig om du vil konfirmere deg eller ikkje. Om lag 85 prosent av alle 15-åringane i Noreg vel å konfirmere seg. I overkant av 17 prosent av desse vel Humanistisk konfirmasjon, resten vel den kyrkjelege varianten.

Konfirmasjon i gamle dagar

Konfirmasjon er ein skikk som blei innført i Noreg på 1700-talet. Alle konfirmantar stod kyrkjeleg, for det fanst ikkje noko humanistisk alternativ den gongen. Konfirmasjonen blei innført i Noreg som vanleg ordning frå 13. januar 1736, og var då obligatorisk for alle. På konfirmasjonsdagen høyrde presten konfirmanten munnleg på kyrkjegolvet. Det var faktisk så strengt at dersom ein ikkje hadde møtt til konfirmasjon innan ein hadde fylt 19 år, kunne ein bli straffa med tukthus eller gapestokk. I 1759 kom lova om at alle konfirmantar med familie skulle gå til nattverd søndagen etter konfirmasjonen.

Konfirmasjon i dag

I dag er det heilt frivillig om ein vil konfirmere seg, og sidan 1950 har vi hatt eit borgarleg alternativ til kristen konfirmasjon. Konfirmasjonstradisjonen står framleis ganske sterkt i Noreg, også sterkare enn i nabolanda våre Sverige og Danmark. Konfirmasjon er ein gammal tradisjon for å markere overgangen frå barn til vaksen. I dag er konfirmasjonen kanskje meir eit høve til å samle familie og slekt til ein seremoni og ei hyggeleg feiring av konfirmanten enn ein konkret overgang til vaksenverda. Konfirmasjonstida skal hjelpe til med å støtte og styrkje ungdom på vegen mot eit liv som vaksen.

Ordet konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kjem frå det latinske confirmatio, og tyder stadfesting eller styrking. Kyrkja bruker ordet konfirmasjon i tydinga stadfesting av dåpen. Human-Etisk Forbund byggjer ordet konfirmasjon på det latinske ordet confirmare, som betyr å støtte og styrkje. Går du til ei latinsk ordbok, ser du at orda confirmatio og confirmare begge kjem frå ordet confirmate som kan bety både stadfesting og styrking og å støtte og styrkje. Både kyrkja og Human-Etisk Forbund byggjer altså på det same latinske ordet.

 

Kjelder:

Almås, Hans Petter (1998): "Kristen kontra borgerlig konfirmasjon". Høgskolen i Vestfold

Human-Etisk Forbund (1995). "Humanisme – et livssyn". Human-Etisk Forbund

Kyrkjas informasjonsteneste (1998): "Plan for konfirmasjonstida i Den norske kyrkja". Kyrkjerådet

Nettsidene til Den norske kyrkja: www.kyrkja.no

Nettsidene til Human-Etisk Forbund: www.human.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Anonym
0
06.09.2017 15:46:09
Jeg tenker at konfirmasjon er en tradisjon. Jeg går i åttende nå og tenker å konfirmeres i kirka. Jeg vet ikke helt om jeg tror eller ikke så jeg gjør det. Vist jeg ikke tror når jeg er 18-åring kan man jo bare melde seg ut av kirken/kristendommen
Anonym
0
25.08.2017 22:09:18
Vil konfirmere meg humanistisk/borgerlig. Men får ikke lov av familien
anonym
0
25.08.2014 19:46:51
hvordan kan man like nynorsk?
Gdungu hadidibo kagdidung
0
25.04.2016 16:56:42
Viss du har en dialekt som ligner nynorsk kan det vere lettere å lese nynorsk enn bokmål
Liechtenstein
2
06.05.2013 21:42:16
Endeleg ein artikkel på nynorsk! Den har eg venta lenge på!
Liechtenstein
0
11.05.2013 20:58:39
Elsker nynorsk ;)

Spørsmål og svar

Hva er en humanetiker?
Hei Forklaring på hva en humanetiker er finner du best på Human-etisk forbund sine nettsider. De har en egen side som forklarer livssynet sitt.  ...
Forskjellen mellom kirkelig og borgerlig konfirmasjon?
Hei I artikkelen "Kirkelig eller humanistisk konfirmasjon - hva velger du?" kan du lese alt om dette. Der er det også mange kommentarer fra andre un...
 Søsteren min har konfirmasjon om noen uker, men da er det en viktig fotball kamp. Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg kan forstå at du ønsker å spille denne fotballkampen siden den er så viktig. Men på en annen side, komm...
Jeg har lyst å bytte fra kirkelig til borgerlig konformasjon. 
Hei Takk for ditt spørsmål. Jeg skjønner at du har lyst å endre til humanistisk konfirmasjon (borgerlig), siden det kjennes feil å konfirmere d...
Vi er to venninner som vil holde en tale til venninna vår på konfirmasjonen hennes. Har dere noen tips? 
Hei Venninna deres blir nok kjempeglad om dere holder en tale til henne! Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal si i en tale. Hva om dere...
Hvorfor konfirmeres vi?
Hei   Idet du avslutter åttende klasse kommer du ikke utenom spørsmålet: ”Skal du konfirmere deg?”. Hva er viktig for deg når du tar et sli...
Jeg e homo å sku egentlig konfimere meg kristent, men de i kirka nekta meg.
Hei Homofile kan konfirmere seg i kirken. Men i noen menigheter kan det være noen som er konservative og som synes det er vanskelig at noen er hom...
Jeg er usikker på om jeg skal konfirmere meg. 
Hei Takk for at du skriver til oss. Jeg skjønner godt at det ikke er så enkelt å ta stilling til om du vi konfirmere deg kristent, eller ikke. S...
Kan jeg gå i en konfirmasjon når jeg er muslim?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Det er kjempebra at du ber om hjelp når du trenger det. Du stiller et godt spørsmål som flere ungd...
Gruer meg til konfirmasjonstiden, kan bare de kristne ta kristelig konfirmasjon?
Hei Takk for spørsmålet! Jeg tenker det nok er mange som er veldig opptatt av konfirmasjonstiden, lang tid i forveien for når valget skal tas og ...
Hvor mange konfirmerte seg kristelig og borgerlig i 2010?
Hei Antall som valgte humanistisk konfirmasjone (tidl. borgerlig) i 2010 var 9872 (tall fra human.no). Jeg finner ingen tall fra 2010 om kirkelig kon...
Er det respektløst å konfirmere meg i kirken om jeg ikke er kristen?
Hei Det er ditt valg om du vil konfirmere deg i kirken eller humant. Veldig mange konfirmerer seg i kirken uten å være spesielt kristen. Hva er å ...
Hvilken sang kan jeg synge i konfirmasjonen min?
Hei Dette vil nok avhenge litt av hvilke sanger du selv liker. Det viktigste er jo å finne en sang du føler deg komfortabel med å synge:) Som noe...
Jeg lurer på om det er vanlig å ha bunad som gjest i konfirmasjon?
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg forstår at du lurer på dette.  Generelt er det ingen regel som sier at det kun er konfirmanten som kan ha b...
Jeg vil ikke bli døpt før konfirmasjon og pastoren sier det går greit, men jeg tror pastoren vil jeg skal gjøre det likevel.
Hei Dersom pastoren din har sagt til deg at det går fint å gå opp til konfirmasjon uten å døpe seg først og du ikke ønsker å døpe deg så sy...
Må man dra på camp refugee ?
Hei Jeg tipper du viser til konfirmasjonstur eller lignende, der gruppen pleier å dra på camp refugee for å lære om hvordan det er å være flykt...
Hvilken måned i året er det konfirmasjon?
Hei Det varierer fra sted til sted hvilken måned man konfirmerer seg. Det er stort sett på våren eller høsten, ofte i mai eller september. Den en...
Skal jeg velge kristelig eller borgerlig konfirmasjon?
Hei Det er helt naturlig at du synes dette valget er vanskelig. Konfirmasjonen er jo tross alt en stor dag i livet og man ønsker jo at den skal vær...
Jeg skal konfirmere meg i april. Kan du fortelle meg litt om hva som skjer?
Hei Jeg forstår at du kanskje har litt sommefugler i magen før konfirmasjonen, spesielt når du skal konfirmere deg sammen med en gutt du liker. De...
Fikk jeg lite til konfirmasjonen eller andre bortskjemte?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er helt forskjellig fra person til person hva de får til sin konfirmasjon. Noen får 1000 og andre 25000. D...
Se alle