Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Jente lener seg mot en vegg (colourbox,com)
Jente lener seg mot en vegg (colourbox,com)

A-Å

Fakta om konfirmasjon!

Konfirmasjonsvalg - rådhuset eller kirken (ung.no)

Idet du rundar åttande klasse, kjem du ikkje utanom spørsmålet om konfirmasjon. Konfirmasjon har lange tradisjoner i Noreg, men i dag bestemmer du heilt sjølv om du ynskjer å konfirmere deg eller ikkje. Kva er viktig for deg når du tek eit slikt val? Sei meininga di!

Offentlig og kvalitetssikret

Det kan vere vanskeleg å bestemme seg for om ein vil konfirmere seg eller ikkje, og om ein i så fall skal gjere det kyrkjeleg eller humanistisk. Foreldre, slekt og venner vil gjerne seie si meining, men det er du som skal ta valet. Det er heilt frivillig om du vil konfirmere deg eller ikkje. Om lag 85 % av alle 15-åringane i Noreg vel å konfirmere seg. I overkant av 17 % av desse vel Humanistisk konfirmasjon, resten vel den kyrkjelege varianten.

Konfirmasjon i gamle dagar

Konfirmasjon er ein skikk som blei innført i Noreg på 1700-talet. Alle konfirmantar stod kyrkjeleg, for det fanst ikkje noko humanistisk alternativ den gongen. Konfirmasjonen blei innført i Noreg som vanleg ordning frå 13. januar 1736, og var då obligatorisk for alle. På konfirmasjonsdagen høyrde presten konfirmanten munnleg på kyrkjegolvet. Det var faktisk så strengt at dersom ein ikkje hadde møtt til konfirmasjon innan ein hadde fylt 19 år, kunne ein bli straffa med tukthus eller gapestokk. I 1759 kom lova om at alle konfirmantar med familie skulle gå til nattverd søndagen etter konfirmasjonen.

Konfirmasjon i dag

I dag er det heilt frivillig om ein vil konfirmere seg, og sidan 1950 har vi hatt eit borgarleg alternativ til kristen konfirmasjon. Konfirmasjonstradisjonen står framleis ganske sterkt i Noreg, også sterkare enn i nabolanda våre Sverige og Danmark. Konfirmasjon er ein gammal tradisjon for å markere overgangen frå barn til vaksen. I dag er konfirmasjonen kanskje meir eit høve til å samle familie og slekt til ein seremoni og ei hyggeleg feiring av konfirmanten enn ein konkret overgang til vaksenverda. Konfirmasjonstida skal hjelpe til med å støtte og styrkje ungdom på vegen mot eit liv som vaksen.

Ordet konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kjem frå det latinske confirmatio, og tyder stadfesting eller styrking. Kyrkja bruker ordet konfirmasjon i tydinga stadfesting av dåpen. Human-Etisk Forbund byggjer ordet konfirmasjon på det latinske ordet confirmare, som betyr å støtte og styrkje. Går du til ei latinsk ordbok, ser du at orda confirmatio og confirmare begge kjem frå ordet confirmate som kan bety både stadfesting og styrking og å støtte og styrkje. Både kyrkja og Human-Etisk Forbund byggjer altså på det same latinske ordet.

 

Kjelder:

Almås, Hans Petter (1998): "Kristen kontra borgerlig konfirmasjon". Høgskolen i Vestfold

Human-Etisk Forbund (1995). "Humanisme – et livssyn". Human-Etisk Forbund

Kyrkjas informasjonsteneste (1998): "Plan for konfirmasjonstida i Den norske kyrkja". Kyrkjerådet

Nettsidene til Den norske kyrkja: www.kyrkja.no

Nettsidene til Human-Etisk Forbund: www.human.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Anonym
0
06.09.2017 15:46:09
Jeg tenker at konfirmasjon er en tradisjon. Jeg går i åttende nå og tenker å konfirmeres i kirka. Jeg vet ikke helt om jeg tror eller ikke så jeg gjør det. Vist jeg ikke tror når jeg er 18-åring kan man jo bare melde seg ut av kirken/kristendommen
Anonym
0
25.08.2017 22:09:18
Vil konfirmere meg humanistisk/borgerlig. Men får ikke lov av familien
anonym
0
25.08.2014 19:46:51
hvordan kan man like nynorsk?
Gdungu hadidibo kagdidung
0
25.04.2016 16:56:42
Viss du har en dialekt som ligner nynorsk kan det vere lettere å lese nynorsk enn bokmål
Liechtenstein
2
06.05.2013 21:42:16
Endeleg ein artikkel på nynorsk! Den har eg venta lenge på!
Liechtenstein
0
11.05.2013 20:58:39
Elsker nynorsk ;)

Spørsmål og svar

Forskjellen mellom kirkelig og borgerlig konfirmasjon?
Hei I artikkelen "Kirkelig eller humanistisk konfirmasjon - hva velger du?" kan du lese alt om dette. Der er det også mange kommentarer fra andre un...
Hva er en humanetiker?
Hei Forklaring på hva en humanetiker er finner du best på Human-etisk forbund sine nettsider. De har en egen side som forklarer livssynet sitt.  ...
Vi er to venninner som vil holde en tale til venninna vår på konfirmasjonen hennes. Har dere noen tips? 
Hei Venninna deres blir nok kjempeglad om dere holder en tale til henne! Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal si i en tale. Hva om dere...
Hvilken sang kan jeg synge i konfirmasjonen min?
Hei Dette vil nok avhenge litt av hvilke sanger du selv liker. Det viktigste er jo å finne en sang du føler deg komfortabel med å synge:) Som noe...
Tips til å skrive konfirmasjonstale?
Hei Takk for spørsmål! Det er mange som lurer på det samme som deg, og vi har gitt noen tips i denne artikkelen her, som jeg håper du kan bruke....
Hva er det man gjør på konfirmasjons leir?
Hei Tenker du på konfirmasjonsleir som man har i den kirkelige konfirmasjonen? Jeg finner ikke noe på nettet som sier noe om leirene som arrangere...
Må man invitere venner i konfirmasjon?
Hei Konfirmasjonen din skal være din dag, og ingen andres! Du kan derfor bestemme helt selv hvem du vil invitere! Dersom vennene dine spør, så kan...
Hva er vanlig å få til konfirmasjonen?
Hei Takk for spørsmålet! Jeg tenker du har en god grunn til konfirmasjonen og at det er det viktige når du skal konfirmere deg. Det er ingenting...
Hvorfor konfirmeres vi?
Hei   Idet du avslutter åttende klasse kommer du ikke utenom spørsmålet: ”Skal du konfirmere deg?”. Hva er viktig for deg når du tar et sli...
Hva er bra med å konfirmere seg?
Hei jente (14) Det er mange positive ting med å konfirmere seg, men det er ikke alle som velger å konfirmere seg likevel, siden de ikke ser poenge...
Foreldrene mine vil at jeg skal konfirmere meg kristelig og ikke borgerlig. Hva skal jeg gjøre? 
Hei Så hyggelig at du skriver til oss igjen! Hvis du selv ikke føler at du er religiøs eller tror noe annet guddommelig eller opphøyet, får du ...
 Søsteren min har konfirmasjon om noen uker, men da er det en viktig fotball kamp. Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg kan forstå at du ønsker å spille denne fotballkampen siden den er så viktig. Men på en annen side, komm...
Hvor mange konfirmerte seg kristelig og borgerlig i 2010?
Hei Antall som valgte humanistisk konfirmasjone (tidl. borgerlig) i 2010 var 9872 (tall fra human.no). Jeg finner ingen tall fra 2010 om kirkelig kon...
Skal jeg velge kristelig eller borgerlig konfirmasjon?
Hei Det er helt naturlig at du synes dette valget er vanskelig. Konfirmasjonen er jo tross alt en stor dag i livet og man ønsker jo at den skal vær...
Må man dra på camp refugee ?
Hei Jeg tipper du viser til konfirmasjonstur eller lignende, der gruppen pleier å dra på camp refugee for å lære om hvordan det er å være flykt...
Kan jeg gå i en konfirmasjon når jeg er muslim?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Det er kjempebra at du ber om hjelp når du trenger det. Du stiller et godt spørsmål som flere ungd...
Hvilken måned i året er det konfirmasjon?
Hei Det varierer fra sted til sted hvilken måned man konfirmerer seg. Det er stort sett på våren eller høsten, ofte i mai eller september. Den en...
Hva slags kjole kan jeg ha i konfirmasjonen min?
Hei Hvilken kjole du kan ha avhenger helt av hva du liker. Finn en kjole du føler deg trygg i - det er det beste tipset jeg kan gi deg. Når jeg er...
Jeg tror ikke jeg vil konfirmere meg kristent, men er redd for å skuffe familien min, hva gjør jeg?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er nok mange som kjenner seg igjen i det dilemma du strever med. De fleste foreldre ønsker at barna sine sk...
Se alle