Hopp til hovedinnholdet

Konfirmasjon – kva passar for deg?

konfirmasjon (colourbox.com)
KONFIRMASJON: Det finnes flere måter å konfirmere seg på, men i Norge er det vanligste å konfirmere seg enten kirkelig eller humanistisk.

Skal du konfirmerast? Kva slags konfirmasjon vil du i så fall ha?

konfirmasjon (colourbox.com)
KONFIRMASJON: Det finnes flere måter å konfirmere seg på, men i Norge er det vanligste å konfirmere seg enten kirkelig eller humanistisk.

Kva er konfirmasjon?

Det finst fleire måtar å konfirmerast på, men i Noreg er det vanlegast å konfirmerast enten kyrkjeleg eller humanistisk. Ein kyrkjeleg konfirmasjon handlar om å stadfeste dåpspakta si. Ein humanistisk konfirmasjon handlar om å lære å ta eigne val og utfordre til sjølvstendig tenking og etisk refleksjon.

Sjølve ordet "konfirmasjon" kjem frå det latinske ordet "confirmatio", som betyr stadfesting, sannkjenning eller styrking.

 

Kvifor bli konfirmert?

Det er heilt frivillig å konfirmerast eller ikkje, men om lag 80 % av alle 15-åringar i Noreg vel å konfirmerast. Cirka 16 % av desse vel humanistisk konfirmasjon, medan resten vel den kyrkjelege varianten.

Barnekonvensjonen slår fast at land skal respektere retten born og unge har til tanke-, samvits- og religionsfridom. Frå du har fylt 15 år har du derfor rett til å bestemme heilt sjølv om du vil konfirmerast kyrkjeleg, humanistisk eller om du ikkje vil konfirmerast.

 

Hva er skilnadene på kyrkjeleg og humanistisk konfirmasjon?

Ein kyrkjeleg konfirmasjon handlar om å lære det grunnleggande i kristendommen og Bibelen. Målet for konfirmasjonstida er å vekkje og styrkje trua som blir gitt i dåpen, slik at dei unge kan leve i forsaking og tru, tilbeding og teneste som Jesu Kristi disiplar (Plan for trusopplæring, Gud gir – vi deler, 2010).

Ein humanistisk konfirmasjon handlar om å styrke humanistiske verdiar i samfunnet, og er eit kurs i livssyn og etikk. Målet er å styrke dei unge si evne til sjølvstendig tenking og etisk handling.

Begge variantane har kurs som går over fleire veker og blir avslutta med ein høgtideleg seremoni. Nokre stader reiser ein på konfirmasjonsleir, andre stader ikkje. Dette veit lokallaget eller kyrkjelyden der du bur meir om!

 

Må ein vere kristen for å konfirmerast kyrkjeleg?

Nei. Du kan velje å konfirmerast kyrkjeleg enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig på å lære meir. Men du må vere døypt, eller døypast undervegs i konfirmasjonstida. 

Du kan også velje humanistisk konfirmasjon uavhengig av kva livssyn du eller dine føresette har. Du kan velje humanistisk konfirmasjon og samstundes vere medlem av statskyrkja.

 

Hva skjer på konfirmasjonskurset?

Dersom du vel humanistisk konfirmasjon inneheld kurset ulike tema som kjem inn på etiske problemstillingar og ein fokuserer spesielt på ungdom. Viktige tema er livssyn, humanisme og menneskerettar. Tema som engasjement, ansvar for verda, rasisme, toleranse, ungdom og seksualitet, rus og kjønnsrollar blir også ofte diskuterte.

Kurset startar

Dersom du vel kyrkjeleg konfirmasjon blir du kjent med og deltek i delar av kyrkjelydsarbeidet. Blant kjernetiltaka er gudstenester, undervising og diakoni (kyrkja si omsorgsteneste). I dei fleste kyrkjelydar vil du kunne delta på leir, vere med i samtale- og interessegrupper, solidaritetsaksjonar, musikk, dans og drama.

Konfirmasjonstida blir gjennomført i eit tidsrom på minimum åtte månader og har eit omfang på om lag på 60 timar.

 

Må eg halde tale på konfirmasjonsdagen?

Det er ingen som kan bestemme at du skal halde tale på konfirmasjonsdagen din, men det er nok ein del foreldre som set pris på det dersom du vel å gjere det.

Om du synest det er skummelt å halde tale, men ønsker å glede foreldra dine, kan det vere nok å reise seg og takke for at alle kunne komme og for gåvene du har fått. Les meir her!

 

Kva skriv eg på takkekorta etter konfirmasjonen?

Det er heilt opp til deg sjølv kva du vel å skrive på takkekorta, men det er vanleg å takke for gåva du fekk til konfirmasjonen. Eit tips er å skrive ned kva du får av kven på konfirmasjonsdagen, slik at du for eksempel kan skrive 'takk for smykket' i staden for 'takk for gåva'. Då er det straks litt meir personleg. I tillegg kan du dersom du ønsker det takke gjestane som var i konfirmasjonen din for at dei kom.

 

Kjelder: Den norske kirke og Human-Etisk Forbund

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no.
Sist oppdatert:
09.05.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Jente 13
0
26.02.2018 23:22:59
Jeg har snakket mye om konfirmasjon og mamma og pappa støtter meg uansett hvilket valg jeg tar noe som jeg erveldig glad for (: Jeg er ikke døpt fordi mamma og pappa ville jeg skulle bestemme selv og det er mye styr syns jeg å bli døpt + at jeg ikke tror på kristendommen i det hele tatt så jeg skal ta det borgerlig, det har jeg bestemt meg for
Dodie
0
26.01.2017 20:21:36
Æ konfirmere mæ i kirka, mn æ tvile. Har vokst opp i en kristen familie og e med på mye kristne ting, mn æ slit med å tru på d. Æ grue mæ også skikkeli mye til dagen, fordi æ HATE store forsamlinga og dærfor har æ blidd enig med foreldran mine om at æ bare ska invitere slækta(besteforeldra, tanta, onkla og søskenbrn) og fadderan mine sånn at vi blir 25. Æ e da rædd for at folk ska blir sur og såra for at dæm ikke blei invitert i konfirmasjon min fordi dæm ikke skjønne at æ ikke kommer til å klare d hvis d blir mange.
Zevi
0
13.05.2016 18:15:13
E ville egentlig ha humanistisk konfirmasjon. Men mora mi var heilt i mot det. Ho sa at det var dyrere.. Vart konfirmert i kirka, og e hata det. E e ikkje reiligiøs. Einaste grunnen for at e konfirmerte meg var på grunn av pengar. E hadde også veldig lyst å gå i dress, men siden bestemora mi hadde så lyst å sy bunad til meg, og at nokken som e født i en jentekropp, men føler seg som en gutt skal gå i dress e heilt absurd for dei! E kjem aldri til å bruke den bunaden igjen. E angra faktisk litt på at e konfirmerte meg. E har lyst å melde meg ut av kirka men e gidd ikkje siden e aldri dro til kirka til vanlig uansett.
Ingrid
2
04.01.2015 13:24:15
Om et år skal jeg konfimere meg, men vet ikke hva jeg skal ta. Jeg syntes det ville vært fint med humanetisk, men alle i familien min har tatt i kirka. Hva burde jeg ta?
...
2
13.04.2015 18:09:14
Ingrid. Gjør det du føler for, med mindre noen har sterke meninger i mot det...
Kristen Jente 15
5
20.01.2015 00:01:02
Du burde ikke konfirmere deg i kriken, med mindre du er en troende kristen. En som tror at Jesus Kristus, døde, sto opp igjen, og nå lever i himmelen. Om du gjør det burde du konfirmere deg i kirka. Om ikke, så ikke konfirmer deg. Humanetisk er ikke ekte.
hmm
2
14.04.2016 21:56:01
Dette er ikke jeg enig i, hvis du føler for å konfirmere deg humanetisk så gjør det. Har aldri sett eller hørt noe som tyder på at det ikke er ekte.
Ragnhild
2
04.09.2014 19:51:04
Anbefaler virkelig humanistisk konfirmasjon dersom du ikke er personlig kristen, men likevel har lyst til å konfirmere deg! Du lærer mye om deg selv, andre og verden, og har det kjempegøy :) Seremonien er også veldig fin, noe jeg kommer til å huske resten av livet
Knut
1
29.08.2013 20:44:03
Da blir det humanistisk, gitt!

Spørsmål og svar

Konfirmerer man seg når man er 14 eller 15 år?
Hei, Takk for spørsmål! :) Man tar et valg om man vil konfirmere seg eller ikke når man går i 8. klasse. Hvis man velger å konfirmere seg, så ...
Hvor gammel må man være får og ta konfirmasjon?
Hei, Takk for spørsmål!Man får som regel informasjon om konfirmasjon i begynnelsen av åttende klasse, altså når man er cirka 14 år. Når man h...
Hvordan foregår borgelig konfirmasjon?
Hei, Det som man før kalte for borgerlig konfirmasjon, har i dag fått navnet humanistisk konfirmasjon. Det er Human-Etisk forbund som arrangerer hu...
Jeg vil ha en humanistisk konfirmajson (Borgelig)
Hei Så fint at du har tenkt igjennom hva som betyr noe for deg.  // // // // // // 8){var listSpan=function(index,css){return(...
Hva kan mamma bestemme i forhold til konfirmasjonen min?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det du forteller om høres ikke lett ut. Det er leit at moren din ikke engang vil diskutere med deg hva du ønske...
Hvordan forberede seg til konfirmasjon?
Hei Hyggelig at du skriver til oss.   Hvordan å forberede seg til konfirmasjon variere fra person til person og om du konfirmerer deg i kirken el...
Jeg vet ikke om jeg vil konfirmeres kristelig likevel
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 14 år! Jeg forstår at dette er vanskelig for deg. Slik jeg forstår det er det ikke bare det at d...
Kan foreldre bestemme at jeg må gå til kirken/messe?
Hei Det er et viktig spørsmål du stiller! Tro og messe/kirkegang er viktig i mange familier. Noen ganger ønsker barna noe annet enn foreldrene...
Hvorfor må jeg konfirmere meg med klassen?
Hei Takk for spørsmål og at du henviser deg til ung.no! Man tar et valg om man vil konfirmere seg eller ikke når man går i 8. klasse. Hvis man v...
Kristelig konfirmasjon eller ikke?
Hei Takk for at du skriver til oss. Og takk for gode refleksjoner! Du kommer med kloke innspill i forhold til det å ta et valg. Valg som baserer seg...
Må man være døpt for å konfirmere seg kristelig?
Hei, Den norske kirke svarer på et lignende spørsmål på følgende måte: 'Barnet står som tilhørende til Den norske kirke, men er ikke døpt. ...
Vil konfirmere seg, foreldrene er ikke interessert
Hei jente 13 år   Du er jammen modig som tar egne valg, selv om det ikke passer helt. Jeg synes at det er fint at du tør å tenke selv og velge f...
Jeg lurer på hvordan jeg kan skaffe meg bunad? Og er det rart å bruke bunad når de fleste i familien min er utenlandsk?
Hei Jeg synes det er kjempefint at du vil ha bunad. Jeg synes ikke det er noe rart om du har det. Jeg tenker det viktigste er at du føler deg vel i ...
Har ikke lyst til å ha mammas nye mann i konfirmasjonen min
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg kan godt forstå at du blir frustrert når det blir så store uenigheter i familien om hvordan din store dag ...
Hvilken måned i året er det konfirmasjon?
Hei Det varierer fra sted til sted hvilken måned man konfirmerer seg. Det er stort sett på våren eller høsten, ofte i mai eller september. Den en...
Vil ha penger, usikker på konfirmasjon. Kan jeg ha fest uten forpliktelser?
Hei takk for at du kontakter Ung.no, Å ha en fest der det eneste målet for deg er å få penger, uten noen forpliktelser. Du kan spørre foreldrene ...
Hvordan planlegge konfirmasjon?
Hei Jeg synes du skal planlegge konfirmasjonen din slik du ønsker :) Hvis du liker musikk, dans og å åpne gaver til en spesiell tid - planlegg ett...
Hvilken sang kan jeg synge i konfirmasjonen min?
Hei Dette vil nok avhenge litt av hvilke sanger du selv liker. Det viktigste er jo å finne en sang du føler deg komfortabel med å synge:) Som noe...
Hvordan skal jeg velge mellom en kristen eller borgerlig konfirmasjon?
Hei Så fint at du tar kontakt med oss når det er ting som er litt vrient :-) Du skal konfirmeres og får velge om du skal konfirmere deg kirkelig e...
Se alle