Dette er fortsatt viktig å huske på:

  • Hold god avstand til andre, minst 1 meter og mer hvis det er mulig.
  • Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Se hvordan du skal gjøre det her.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk. Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du være hjemme et døgn etter at du har blitt frisk.
  • Hvis du må hoste eller nyse, bør du gjøre dette i et papir som du kaster etterpå, eller i albuekroken.
  • Ikke håndhils eller klemme andre enn de du bor med, eller kjæresten din.
  • Ikke være samlet mer enn 20 personer på privaten, og hold minst en meters avstand.

Husk at alles bidrag er viktig. Ditt bidrag er viktig for at ikke de som er utsatte grupper skal dø av viruset. På helsenorge.no finner du oppdatert informasjon til befolkningen.

 

Hvorfor er det viktig å fortsette å følge rådene?

Kanskje har du en bestefar som er gammel, en venn som har lungesykdom eller en tante som har nedsatt immunforsvar etter kreftbehandling. Det er for dem og alle andre med dårlig helse vi gjør dette. Vi gjør også dette for at ikke mange som jobber i helsevesenet skal bli syke på en gang. Hvis de blir det, kan det gå dramatisk ut over mange flere enn de som har blitt syke av COVID-19

Når du følger rådene fra helsemyndighetene bidrar du til at smitten i landet holdes nede. Da blir det få som får koronasykdom, COVID-19, og sykehusene har nok kapasitet til å behandle alle som trenger det. Det er viktig å følge de grunnleggende smittevernrådene i lang til fremover.

Les også helsenorges råd for koronahverdagen.