Koronaviruset har gjort at vi har en akutt situasjon i Norge. Det kommer til å gå over. Ting vil bli som vanlig igjen, vi vet bare ikke hvor lang tid det vil ta.

Større bekymring og forverring?

Hvis du sliter psykisk, kan nye tanker, følelser og bekymringer dukke opp som følge av store forandringer i hverdagen. Uro og engstelse kan øke på. Dette er ikke uvanlig. Da er det lurt å prate med noen som kan støtte deg.

Situasjonen kan også oppleves som belastende om du ikke har psykiske vansker fra før. Mange kan kjenne at på litt mer engstelse og bekymring. Dette kan handle om bekymring for seg selv eller andre man er glad i. I tillegg så krever denne situasjonen at vi tilpasser oss en veldig annerledes hverdag enn vi er vant til som innebærer stengte skoler, permitterte jobber, andre regler enn vi er vant til som også innebærer mindre muligheter til fritidsaktiviteter og sosial kontakt. Det er helt naturlig å synes at dette er krevende. Da er det viktig at vi minner oss selv og andre på at det ikke kommer til å være slik for alltid. Dette er en unntakstilstand som kommer til å gå over.

Noe konkret å være redd for og andre er også redde nå.

Det trenger ikke nødvendigvis å være slik at angsten blir særlig større nå enn før selv om du strever med angst til vanlig. Det er fordi det vi nå opplever er noe som alle er sammen om og det kan være noe befriende i det. Når en har angstlidelse eller veldig mange bekymringar til vanlig kan dette være veldig "ensomt" og vanskelig fordi andre kanskje ikke forstår. I tillegg ligger det en bekymrer seg for (katastrofetanker) som regel i framtiden og har ikke skjedd på ekte. Dermed bekymrer en seg uten å få brukt denne bekymringen/angsten til noe.

Det som skjer i en situasjon som denne med koronaviruset er at det får angstsystemet vårt til å fungere på den måten som det er meint å fungere: Vi blir bekymra og kanskje litt redde og dette skal hjelpe oss til å overleve. Dermed vil nok alle tjene på at alle blir litt redd sånn at vi tar forhåndsreglar (vasker hender, holder karantere, følger reglar osv). Angst/uro blir med andre ord mer "sunt og normalt" i ein situasjon som denne.

Hent fram det du har brukt før

Hvis du kjenner at du får økt uro eller bekymring: Bruk strategier du vet hjelper når følelsene tar overhånd. Med strategier mener vi øvelser du har fått av behandleren din, mentale verktøy som du kjenner til og råd du har fått som du vet hjelper deg. Det er ikke så lett å komme på alltid, men du vet nok om mye som før har hjulpet deg. Minn deg selv om det nå!

Gode råd som også hjelper deg:

  • Ha vanlig døgnrytme. Stå opp og legg deg til faste tider.
  • Spis regelmessig
  • Gjør aktiviteter du liker
  • Hold kontakt med venner og slektninger på sosiale medier (husk at det at du tar kontakt også er viktig for andre og det kan hjelpe deg å flytte fokus fra deg til dem)
  • Lytt til musikk som påvirker stemningen din positivt
  • Se en film eller serie som du vet gjør deg godt
  • Få litt frisk luft

Hold kontakt med læreren og med dem som går i klassen din og være til stede på din skoles digitale plattform.

For deg som til vanlig snakker med for eksempel helsesykepleier eller psykolog, kan du prøve å ta kontakt med dem på telefon eller sosiale medier. Det legges ut informasjon på kommunens-, eller behandlingsstedets nettside om hvordan du kan nå dem.

Hvis du ikke har noen å snakke med, kan du ta kontakt med Kors på Halsen eller Si det med ord.

Du kan også sende inn spørsmål til oss på ung.no/oss

Det viktigste er at du ikke går mye alene med økt uro og bekymring.