Artikkelen er oppdatert 06. april 2020

Reglene for dagpenger og rettigheter i disse koronatider kan endre seg, og vi ber deg om å følge med på nettsiden nav.no for hele tiden oppdatert informasjon.

Det er stor pågang hos NAV akkurat nå, og de kan heller ikke svare på spørsmål på ung.no/oss fram til påsken. Vi har derfor samlet noen av de mest vanlige spørsmålene her.

Jeg er permittert fra jobben min – hva gjør jeg?

Dersom du er permittert kan du ha rett på dagpenger. For å søke dagpenger går du til denne siden hos NAV.

20. mars 2020 informerte regjeringen i en pressemelding at det er gjort endringer i permitterings- og dagpengeregelverket . Dette skal sikre at alle som nå er permittert eller arbeidsledige får mer kompensasjon.

De nye endringene har gjort at flere kan ha rett på dagpenger. Er du permittert, men fortsatt usikker på om du har rett på dagpenger? Du bør uansett registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger.

Jeg er i utdanning – har jeg rett på dagpenger?

Hvis du er under utdanning eller opplæring har du som hovedregel ikke rett til dagpenger, men det finnes unntak. Disse unntakene kan du lese om på NAV sine sider.

På grunn av koronasituasjonen kan lover og regler endre seg raskt, og det er derfor lurt å følge med på å om det kan bli endringer for deg og din situasjon. Nav.no er en viktig kilde til oppdatert informasjon, det samme er regjeringen.no.

Dersom du er usikker på dine rettigheter kan det uansett være lurt å søke dagpenger. Har du ikke rett til dette vil du få avslag på søknaden din, men du har i alle fall sjekket.

Jeg er student og mister viktig inntekt – hva skjer nå?

Mange studenter opplever en krevende økonomisk situasjon dersom de mister deltidsjobben sin, og ikke får dagpenger.

26. mars informerte Kunnskapsdepartementet om disse tiltakene:

  • Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27 550 kroner.
  • I tillegg får de som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner med Lånekassens betingelser.

Du kan følge med på Lånekassen sine nettsider for oppdatert informasjon.

Jeg er lærling og er permittert - hva har jeg rett på?

03. april ble det informert om en ny kompensasjonsordning for lærlinger. Denne ordningen gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Dersom du er lærling får du en kompensasjon på

  • 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og
  • 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner.
  • Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

For å få tilgang til ordningen må du som lærling søke om dagpenger hos NAV på vanlig måte. Det er gjort midlertidige unntak for krav til minsteinntekt og fra bestemmelse om at du ikke kan kombinere dagpenger og utdanning.

Hvorfor må jeg registrerer meg som arbeidssøker når jeg er permittert?

Nav informerer på sine nettsider om at for å ha rett til dagpenger må du være registrert som arbeidssøker. Du må opprettholde registreringen din ved å sende meldekort hver 14. dag.

Som permittert er ikke kravet om at du må søke annet arbeid like strengt som for helt arbeidsledige, men du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i perioden du er permittert.