Artikkelen er oppdatert: 27.03.20

På grunn av koronasituasjonen har regjeringen bestemt at mange eksamener avlyses:

  • 10. trinn: Går du i 10. klasse blir alle skriftlige og muntlige eksamener avlyst.
  • Videregående opplæring: Går du på videregående skole vil alle dine skriftlige eksamener avlyses. Kunnskapsdepartementet skal vurdere om muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan gjennomføres. Dette vil bli bestemt etter påske.
  • Privatist: Det er ikke bestemt hva som skjer med eksamen for privatister.
  • Vitnemål: Alle elever får vitnemål, selv om eksamen avlyses. Du kan lese mer om vitnemål og standpunktkarakterer lenger ned.

Her på ung.no får du oppdatert informasjon rettet mot ungdom, men på grunn av koronasituasjonen kan lover og regler endres raskt. Dersom du lurer på hva som skjer med eksamen og annet med skolen ber vi deg følge med på Utdanningsdirektoratet sine egne nettsider. Der er det alltid oppdatert informasjon om skole og utdanning. Du bør også følge med på informasjon som kommer fra din skole, og læreren din.

Hva skjer med vitnemålet?

  • 10. trinn: Alle elever i 10. klasse skal få vitnemål, selv om eksamen ikke gjennomføres. På vitnemålet ditt vil det stå at eksamen er avlyst. Avlyst eksamen har ingen konsekvenser for deg som søker deg inn på videregående skolen.
  • Videregående skole: Alle elever skal få fullverdig vitnemål, selv om eksamen ikke gjennomføres. Du må bestå alle fagene for å få vitnemål, og det vil stå at eksamen er avlyst. Dette vil ikke ha noen konsekvenser for deg som søker deg til høyere utdanning.

Hvordan settes standpunktkarakter?

For deg som elev er det viktig at læreren din har godt grunnlag for å sette standpunktkarakter. Dette er noe som skal prioriteres av lærerne. For at læreren din skal sette karakter er det viktig at du deltar i undervisninger (hjemmeskole) og leverer inn oppgaver du får.

Har du et ønske om å forbedre karakterene dine, men opplever at tentamener eller andre prøver utsettes eller avlyses på grunn av korona-tiltakene? Da kan du kanskje be om å få levere inn noe annet til vurdering.

Til vanlig skal standpunktkarakterer settes før skriftlig eksamen, men dette er nå endret siden eksamen er avlyst. Det vil si at skolen kan sette standpunktkarakterene dine helt mot slutten av skoleåret.

Kan læreren føre fravær når vi har hjemmeskole?

Så lenge skolen er stengt, skal ikke læreren din føre fravær. Dette gjelder både i grunnskolen og videregående skole. Men lærerne skal følge opp deg som elev på en god måte, og ha jevnlig kontakt med deg om skolearbeid.

For at du skal få karakter i fagene dine, må læreren se at du deltar og leverer inn oppgaver etter avtale.

Dersom du er syk eller ikke kan delta på andre måter, må du gi beskjed om dette til skolen din.

Det er også gjort midlertidige endringer i krav om dokumentasjon for sykefravær på videregående skole.

Jeg har vært på utveksling på vgs i utlandet - hva skjer?

Utdanningsdirektoratet sier på sine nettsider at det er stor sannsynlighet for at du som tar videregående opplæring i utlandet ikke kan fullføre skoleåret ditt i utlandet denne våren. Det skal likevel være mulig for deg å få godkjent det inneværende opplæringsåret, slik at du kan fortsette utdanningen din i Norge som planlagt fra høsten 2020.

Det er gjort midlertidige endringer i regelverket - og dersom dette gjelder deg må du søke fylkeskommunene om godkjenning. Du bør ta kontakt med din fylkeskommunene i løpet av april. Du kan lese mer om dette på regjeringen.no.

Jeg synes det er vanskelig med hjemmeskole - hva skal jeg gjøre?

For noen kan hjemmeskole i kombinasjon med strenge regler mot sosialisering utenfor hjemmet være vanskelig. Kanskje synes du det er vanskelig å lære? Eller du sliter med å holde rutinene?

I denne artikkelen kan du lese noen gode råd fra ungdomsjournalist Konstanse. Hun anbefaler blant annet å forsøke å stå opp til vanlig tid, stelle seg og kle på seg selv om du ikke skal møte noen andre mennesker, og hun oppfordrer til å samarbeid med venner om skole gjennom video.

Det finnes flere gode digitale tjenester for deg som trenger litt ekstra hjelp med skolearbeidet:

Dersom du synes det er vanskelig å være ekstra mye hjemme sammen med familien kan du lese denne artikkelen med gode råd.