Det vil fortsatt være en annerledes tid, selv om du nå kan gå på skolen igjen. Kanskje kan du starte med fritidsinteresser du har savnet igjen og begynne å planlegge sommerferien. Men følg med på rådene fra myndighetene om hvordan det skal foregå.

Når kan du gjøre hva?

Se Regjeringens plan for gjenåpning av Norge her:

Regjeringens plan for gjenåpning av Norge

Regjeringens plan for gjenåpning av Norge

Er det trygt å gå på skolen nå?

Folkehelseinstituttet og Norske Barnelegeforening sier at:

Utfra kunnskapsgrunnlaget vi har nå, ser det ut til at risikoen for alvorlig covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar.

Det at mer av samfunnet åpnes opp nå, gjøres fordi det vurderes som svært liten smittefare og generelt liten fare for at barn får smitten. Nettopp det at alle følger rådene om smittevern, gjør det tryggere.

Det er viktig at du kommer igang med så normal som mulig skolehverdag nå, så møt opp på alt som skolen nå tillater. Noen kan vegre seg litt for å komme igang igjen. Det er normalt å kjenne på litt motstand når ting man har vent seg til endrer seg igjen. Det er bare en ting å gjøre med det: Kom igang!

Hva hvis jeg har en sykdom?

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge - og når det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

De har lagd en liste over kroniske sykdommer man kan ha, men som ikke gjør at man trenger å bli hjemme lenger:

  • Barn og unge med diabetes
  • Barn og unge med velkontrollert astma
  • Barn og unge med allergi
  • Barn og unge med epilepsi
  • Barn og unge med Downs syndrom
  • Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
  • Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
  • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Hvis du er i tvil kan du ta en prat med fastlegen din.

Det er også laget en liste over tilstander der det kan være aktuelt at noen ikke går på skolen og i stedet har hjemmeskole litt til. Dette gjelder for svært få.

Fastlegen kan gjøre en vurdering sammen med deg og ev. skrive en erklæring til skolen.

Hva med idrett og andre fritidsaktiviteter?

Mange treninger kommer igang igjen nå, men nærkontakt og store folkemengder må fortsatt unngås. Det vil påvirke en del aktiviteter en god stund fremover.

De fleste kan nå trene sammen med andre igjen, men det må gjøres på en slik måte at regler om avstand og godt smittevern overholdes. Det samme gjelder på andre fritidsarenaer som ungdomsklubber, kulturskole m.m. Kanskje vil flere av aktivitetene skje utendørs framover. Det er lettere å overholde smittevern ute der det er god plass enn inne.

Annerledes sommerferie

Sommeren i år vil nok bli litt annerledes for mange. Rådene er at flest mulig satser på ferie i Norge, og vi vet ennå ikke om det i det hele tatt blir mulig å reise utenlands.

Det er heldigvis mye gøy å finne på i Norge, og kanskje vil dette bli den ferie du virkelig husker fordi den var litt annerledes. Det som kan være fint er at flere venner er hjemme og det går an å dra på telttur, på stranda, treffes for å grille, spille og ha det gøy sammen. Kanskje kan familien finne på ting dere ikke har gjort før.

Bruk fantasien og planlegg noe hyggelig å gjøre sammen i nærmiljøet eller på en litt lengre tur i Norge, med bil, sykkel eller til fots. Det er bare fantasien og hensynet til smittevernreglene som setter grensene for hva dere kan gjøre.

Smittevernrådene må fortsatt følges

Det er viktig at alle følger rådene om smittevern fortsatt. Det kan være litt forvirrende å vite akkurat hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre nå. Det som er helt sikkert er at hyppig håndvask og avstand til andre er noe du bare må venne deg til, for sånn vil det bli i lang tid fremover. Utover det må du forholde deg til beskjeder som gis på skolen og på fritidsaktiviteten du går på.

Gå på skolen hvis du er frisk - bli hjemme hvis du er syk

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

I "Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020", finner du oppdatert informasjon om råd som skolene skal følge.