Viktig å vite: Smittetallene kan endre seg raskt, og det påvirker hva myndighetene anbefaler at man gjør. Følg med på informasjon på udir.no, fra skolen din eller andre kilder til informasjon om korona. Denne artikkelen er sist oppdatert 31. august.

Trygt for de fleste når vi følger reglene

Skolen din skal følge rådene fra helsemyndighetene, og tilpasse hverdagen utfra det. Når alle passer på å følge rådene, som å fortsette med håndvask og å ikke gå på skolen hvis man er syk, kan de aller fleste trygt kunne gå på skolen nå. I denne artikkelen kan du lese om viktige korona-råd som fortsatt gjelder.

Hvis du tar buss eller annen transport til skolen

Er du avhengig av å ta buss, eller annen kollektivtransport, for å komme deg på skolen? Du som er elev, skal prioriteres foran andre reisende. Disse rådene gjelder for deg som reiser til skolen:

 • Du kan sitte eller stå sammen med andre elever
 • Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad
 • Det er viktig at du holder avstand til andre på bussen/annen transport, og når du venter på bussen/annen transport.
 • Hvis det er veldig mange på bussen/annen transport når du reiser, og det er vanskelig å holde en meters avstand, anbefales det at man bruker munnbind.
 • Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det bare er elever, trenger du ikke bruke munnbind.

Bruk av offentlig transport bør unngås hvis du kan la være. Hvis du kan sykle eller gå i stedet bør du gjøre det. Da er du med å bidra til mindre press på kollektivtransporten.

FAKTA

Huskeliste for å hindre smitte:

 • Det aller viktigste er at du holder deg hjemme hvis du er syk.
 • Hvis du må hoste – gjør det i et papir og kast det, eller i albuen hvis du ikke har papir tilgjengelig.
 • Vask hendene ofte og unngå å ta deg i fjeset med uvaskede hender.
 • Hold god avstand til andre rundt deg, og bruk munnbind der det er anbefalt.
 • Unngå håndhilsning og klem bare dine aller nærmeste.

Munnbind når man ikke kan holde avstand

Munnbind anbefales når det er vanskelig å holde en meter avstand til andre på kollektivtransport, men barn under 13 år anbefales ikke å bruke det og du skal ikke bruke munnbind når du er på skolen. Ungdomsskole- og videregåendeelever bør bruke munnbind når det er anbefalt.

Å holde avstand er viktigst

Det er viktigste er å holde så god avstand som mulig til andre. For deg som bor steder der munnbind er anbefalt, og er over 13 år, er det viktig å huske på at munnbind ikke erstatter andre smitteverntiltak. Unngå håndhilsning og klemming, og vask hendene dine ofte.

Skoledagen skal gå som vanlig

Når skolen starter gjøres dette ved et såkalt gult smittevernnivå. Det vil si at hele klassen din kan være samlet, og at du som elev skal få et fulltidstilbud på skolen. Hvis du er i en risikogruppe, eller har nær familie i en risikogruppe, kan det gjøres avtale om tilrettelegging.

På ung.no får vi spørsmål fra ungdom som lurer spesielt på om mer praktiske fag blir påvirket av koronasituasjonen. Kroppsøving og mat og helse vil også gå omtrent som normalt. Det kan være det blir litt mer utegym og fokuset på god smittehygiene vil være litt økt. Husk at du også kan lese tidligere besvarte spørsmål her, eller stille egne spørsmål om du ikke finner svar på det du lurer på.

Hva skjer med fravær, eller hvis man blir syk?

Er du syk, eller har symptomer på korona, skal du holde deg hjemme. Hvis du må det, kan skolen vurdere å gi deg skolearbeid du kan gjøre hjemme. Dette må du avtale med din lærer - da kan dere også avtale hvordan dere gjør det med fravær.

Hvis du må være lenge borte fra skolen på grunn av korona-smitte, karantene eller isolering, har du rett til opplæring hjemme.

I perioden 24. august til og med 31. oktober er det innført midlertidige regler for fravær. Disse innebærer blant annet at du som er elev i videregående skole ikke trenger å dokumentere fravær av helsegrunner hos fastlegene. Du må likevel levere bekreftelse på fravær fra foreldre, eller egenmelding (dersom du er over 18 år). I denne perioden skal ikke fravær av helsegrunner føres på ditt vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder elever i ungdomsskolen og videregående skole. Du kan lese mer om de midlertidige reglene her.

Hva hvis jeg har en sykdom fra før?

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer ikke trenger å holde seg hjemme, og kan dra på skolen. De har lagd en liste over sykdommer man kan ha, og fortsatt gå på skolen:

 • Diabetes
 • Velkontrollert astma
 • Allergi
 • Epilepsi
 • Downs syndrom
 • Hjertefeil uten hjertesvikt
 • Autoimmune sykdommer hvor man bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Det finnes også en liste over tilstander hvor man bør ha hjemmeskole litt til, men det gjelder for svært få. Hvis du er i tvil, kan du ta en prat med fastlegen din. Fastlegen kan gjøre en vurdering sammen med deg og eventuelt skrive en erklæring til skolen.

Du har liten risiko for å bli alvorlig syk

Korona kan virke skummelt, men det er viktig å vite at du som ungdom har liten risiko for å bli alvorlig syk av viruset. Folkehelseinstituttet og Norske Barnelegeforening sier at:

«Utfra kunnskapsgrunnlaget vi har nå, ser det ut til at risikoen for alvorlig covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar.

Det at mer av samfunnet åpnes opp nå, gjøres fordi det vurderes som svært liten smittefare og generelt liten fare for at barn får smitten. Nettopp det at alle følger rådene om smittevern, gjør det tryggere.»