Korona og skolen - dette trenger du å vite

I denne artikkelen har ung.no samlet viktig informasjon og svar på spørsmål om korona og skolehverdagen din.

SKOLEHVERDAG: Er du syk, eller har symptomer på korona, skal du holde deg hjemme. Foto: Colourbox

Lurer du ellers på noe om korona? Hvis du benytter chatboten på helsenorge.no, finner du svar på det meste.

Grønt nivå

Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Det betyr at kommuner med lite smitte nå kan vurdere om de vil gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen.

Grønt nivå betyr blant annet at det kan være vanlig organisering av klasser og grupper. Kohortene utgår, og barn og elever kan være sammen på tvers av avdelinger, klasser og trinn. Men det vil fortsatt være smitteverntiltak. Ingen syke skal på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold, og dere skal fortsatt unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming. Ansatte er fortsatt anbefalt å holde avstand til andre ansatte.

Nb! På grunn av lokale smitteutbrudd er det i perioder ekstra strenge regler i en del kommuner og skolene kan da ha gult eller rødt nivå Sjekk helsenorge.no

Gult og rødt nivå - hva betyr det for deg?

Du får informasjon fra skolen og kommunen din om hvilket nivå din skole er på.

Hva betyr dette for deg som elev?

Dersom det blir bestemt at din skole skal følge rødt nivå, innebærer dette at elevene skal deles opp i mindre grupper og det kan være nødvendig å begrense oppmøtet. Skolene skal da også vurdere ulike oppmøtetider for elevene, slik at det blir lettere for deg som elev og lærerne å holde god avstand.

For deg som går på skole som følger gult nivå, betyr dette at hele klassen din kan være samlet.

Uavhengig av hvilket nivå skolen din er på er det fortsatt like viktig å unngå klemming og håndhilsning. Er du syk, skal du ikke dra på skolen.

Her finner du rådene om bruk av munnbind i videregående skole og om andre smitteforebyggende tiltakt på skolen.

Hva skjer med eksamen?

Skriftlig og muntlig eksamen er avlyst våren 2021. Eksamen for privatister skal gjennomføres som normalt, og det er også krav til eksamen i noen yrkesfag.

Usikker på om din eksamen skal gjennomføres eller ikke? På udir.no står det oppdatert informasjon om vårens eksamener.

 • Skriftlige eksamener avlyses for elever.
 • Muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
 • Muntlig eksamen for 10. klasse og Vg3 er avlyst.
 • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.
 • Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

Alle elever får fullverdige vitnemål selv om eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst, og vil ikke ha noen konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene i videregående opplæring må fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemål.

Viktig å følge rådene for å unngå smitte

Skolen din skal følge rådene fra helsemyndighetene, og tilpasse hverdagen utfra det. Når alle passer på å følge rådene, som å fortsette med håndvask og å ikke gå på skolen hvis man er syk, kan de aller fleste kunne gå på skolen. I denne artikkelen kan du lese om viktige korona-råd som fortsatt gjelder.

Hvis du tar buss eller annen transport til skolen

Er du avhengig av å ta buss, eller annen kollektivtransport, for å komme deg på skolen? Du som er elev, skal prioriteres foran andre reisende. Disse rådene gjelder for deg som reiser til skolen:

 • Du kan sitte eller stå sammen med andre elever
 • Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
 • Det er viktig at du holder avstand til andre på bussen/annen transport, og når du venter på bussen/annen transport.
 • Hvis det er mange på bussen/annen transport når du reiser, og det er vanskelig å holde god avstand, anbefales det at du bruker munnbind. .

Hvis du kan sykle eller gå i stedet for å ta offentlig transport bør du gjøre det.

Å holde avstand er viktigst

Det er viktig å følge rådene om å holde avstand til andre. For deg som bor steder der munnbind er anbefalt, og er over 13 år, er det viktig å huske på at munnbind ikke erstatter andre smitteverntiltak. Unngå håndhilsning og klemming, hold god avstand og og vask eller sprit hendene dine ofte.

Hva skjer med fravær, eller hvis man blir syk?

Er du syk, eller har symptomer på korona eller forkjølelse, skal du holde deg hjemme til du har testet deg. Hvis du må være hjemme, kan skolen vurdere å gi deg skolearbeid du kan gjøre hjemme. Dette må du avtale med din lærer - da kan dere også avtale hvordan dere gjør det med fravær videre.

Er du usikker på når du må holde deg hjemme, eller når du må teste deg for korona? På Folkehelseinstituttets nettside finner du god informasjon for deg som mistenker at du har korona.

Hvis du må være lenge borte fra skolen på grunn av korona-smitte, karantene eller isolering, har du rett til opplæring hjemme.

Skoleåret 2020/2021 er det innført midlertidige regler for fravær. Disse innebærer blant annet at du som er elev i videregående skole ikke trenger å dokumentere fravær av helsegrunner hos fastlegene. Du må likevel levere bekreftelse på fravær fra foreldre, eller egenmelding (dersom du er over 18 år). I denne perioden skal ikke fravær av helsegrunner føres på ditt vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Hva hvis jeg har en sykdom fra før?

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer ikke trenger å holde seg hjemme, og kan dra på skolen. De har lagd en liste over sykdommer man kan ha, og fortsatt gå på skolen:

 • Diabetes
 • Velkontrollert astma
 • Allergi
 • Epilepsi
 • Downs syndrom
 • Hjertefeil uten hjertesvikt
 • Autoimmune sykdommer hvor man bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Noen få har en sykdom som gjør at de bør være hjemme. Hvis du er i tvil, kan du ta en prat med fastlegen din. Fastlegen kan gjøre en vurdering sammen med deg og eventuelt skrive en erklæring til skolen.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 26.05.2021

Kilder:

Udir.no

Offentlig og kvalitetssikret
SKOLEHVERDAG: Er du syk, eller har symptomer på korona, skal du holde deg hjemme. Foto: Colourbox

Fakta

Huskeliste for å hindre smitte:

 • Det aller viktigste er at du holder deg hjemme hvis du er syk.
 • Vask hendene ofte og unngå å ta deg i fjeset med uvaskede hender.
 • Hold god avstand til andre rundt deg, og bruk munnbind der det er anbefalt.
 • Unngå håndhilsning og klem bare dine aller nærmeste.
Fikk du svar på det du lurte på?