Viktig å vite: Smittetallene kan endre seg raskt, og det påvirker hva myndighetene anbefaler at man gjør. Følg med på informasjon fra din skole og din kommune. I starten av november kom det nye nasjonale og lokale tiltak, som gjør at det for noen elever kan komme større endringer i skolesituasjonen. Følg med på informasjon fra din skole, og din kommune. Denne artikkelen er sist oppdatert 9. november.

Gult og rødt nivå - hva betyr det for deg?

5. november kom det nye nasjonale anbefalinger, og der ble det anbefalt rødt nivå for videregående skoler i områder med høyt smittenivå. Hva betyr dette for deg som elev?

Du får informasjon fra skolen og kommunen din om hva som skjer på akkurat din skole.

Dersom det blir bestemt at din skole skal følge rødt nivå, innebærer dette at elevene skal deles opp i mindre grupper og det kan være nødvendig å begrense oppmøtet. Skolene skal da også vurdere ulike oppmøtetider for elevene, slik at det blir lettere for deg som elev og lærerne å holde god avstand.

For deg som går på skole som fortsatt følger gult nivå, betyr dette at hele klassen din kan være samlet.

Uavhengig av hvilket nivå skolen din er på er det fortsatt like viktig å unngå klemming og håndhilsning. Er du syk, skal du ikke dra på skolen.

Viktig å følge rådene for å unngå smitte

Skolen din skal følge rådene fra helsemyndighetene, og tilpasse hverdagen utfra det. Når alle passer på å følge rådene, som å fortsette med håndvask og å ikke gå på skolen hvis man er syk, kan de aller fleste kunne gå på skolen. I denne artikkelen kan du lese om viktige korona-råd som fortsatt gjelder.

Hvis du tar buss eller annen transport til skolen

Er du avhengig av å ta buss, eller annen kollektivtransport, for å komme deg på skolen? Du som er elev, skal prioriteres foran andre reisende. Disse rådene gjelder for deg som reiser til skolen:

 • Du kan sitte eller stå sammen med andre elever
 • Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad
 • Det er viktig at du holder avstand til andre på bussen/annen transport, og når du venter på bussen/annen transport.
 • Hvis det er veldig mange på bussen/annen transport når du reiser, og det er vanskelig å holde en meters avstand, anbefales det at man bruker munnbind.
 • Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det bare er elever, trenger du ikke bruke munnbind.

Hvis du kan sykle eller gå i stedet for å ta offentlig transport bør du gjøre det.

Å holde avstand er viktigst

Det er viktig å følge rådene om å holde avstand til andre. For deg som bor steder der munnbind er anbefalt, og er over 13 år, er det viktig å huske på at munnbind ikke erstatter andre smitteverntiltak. Unngå håndhilsning og klemming, hold minst en meters avstand og og vask eller sprit hendene dine ofte.

FAKTA

Huskeliste for å hindre smitte:

 • Det aller viktigste er at du holder deg hjemme hvis du er syk.
 • Hvis du må hoste – gjør det i et papir og kast det, eller i albuen hvis du ikke har papir tilgjengelig.
 • Vask hendene ofte og unngå å ta deg i fjeset med uvaskede hender.
 • Hold god avstand til andre rundt deg, og bruk munnbind der det er anbefalt.
 • Unngå håndhilsning og klem bare dine aller nærmeste.

Hva skjer med fravær, eller hvis man blir syk?

Er du syk, eller har symptomer på korona eller fokjølelse, skal du holde deg hjemme til du har testet deg. Hvis du må være hjemme, kan skolen vurdere å gi deg skolearbeid du kan gjøre hjemme. Dette må du avtale med din lærer - da kan dere også avtale hvordan dere gjør det med fravær videre.

Er du usikker på når du må holde deg hjemme, eller når du må teste deg for korona? På Folkehelseinstituttets nettside finner du god informasjon for deg som mistenker at du har korona.

Koronaplakat fra Hdir

Klikk på bildet for større versjon. Illustrasjon: Hdir

Hvis du må være lenge borte fra skolen på grunn av korona-smitte, karantene eller isolering, har du rett til opplæring hjemme.

Skoleåret 2020/2021 er det innført midlertidige regler for fravær. Disse innebærer blant annet at du som er elev i videregående skole ikke trenger å dokumentere fravær av helsegrunner hos fastlegene. Du må likevel levere bekreftelse på fravær fra foreldre, eller egenmelding (dersom du er over 18 år). I denne perioden skal ikke fravær av helsegrunner føres på ditt vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Hva hvis jeg har en sykdom fra før?

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer ikke trenger å holde seg hjemme, og kan dra på skolen. De har lagd en liste over sykdommer man kan ha, og fortsatt gå på skolen:

 • Diabetes
 • Velkontrollert astma
 • Allergi
 • Epilepsi
 • Downs syndrom
 • Hjertefeil uten hjertesvikt
 • Autoimmune sykdommer hvor man bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Noen få har en sykdom som gjør at de bør være hjemme. Hvis du er i tvil, kan du ta en prat med fastlegen din. Fastlegen kan gjøre en vurdering sammen med deg og eventuelt skrive en erklæring til skolen.

Du har liten risiko for å bli alvorlig syk

Korona kan virke skummelt, men det er viktig å vite at du som ungdom har liten risiko for å bli alvorlig syk av viruset. Men fordi du kan smitte andre som kan få mer alvorlig sykdom, er det også viktig at du følger rådene og hjelper til å redusere smitte.