Ung.no samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) for å gi deg de gjeldende rådene.

Noe av det som er gøy i russetiden, er å møte andre. Går det an å feire og møte andre og samtidig følge smittervernreglene? Ja, noe er mulig å få til. Vær kreativ og bruk de mulighetene som er.

De viktigste rådene du må følge

 • Bli hjemme hvis du er syk eller i karantene. Ta en gratis test hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Hold god avstand til andre (minst 1 meter)
 • Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte.
 • Bruk håndsprit før du deler ut russekort.
 • Ikke drikk av samme flaske som andre.
 • Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.
 • Begrens hvor mange dere er sammen med for å begrense smittespredning.
 • Lag små, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.
 • Unngå å ta med andre som ikke er russ i bussen eller bilen.

Noen arrangementer kan gjennomføres

Arrangementer er planlagte samlinger som er organisert og annonsert på forhånd av for eksempel russestyret. Eksempler på arrangementer kan være russedåp, konserter eller organiserte russetreff.

For arrangementer gjelder strenge regler, og det er viktig å planlegge godt. Arrangøren må sette seg inn i reglene som gjelder i kommunen arrangementet skal holdes. Lokale arrangementer reduserer risikoen for smittespredning. FHI anbefaler at deltakerne kommer fra samme nærmiljø eller lokalsamfunn.

FAKTA

Lurere du på noe om korona. Du finner svar på det meste med chatboten på helsenorge.no Følg russerådene fra FHI og få en trygg og god russetid. Til deg som ikke er russ, men har lyst til å feste eller rulle med russen: I år kan du, av smittevernhensyn, ikke gjøre det.

Her finner du informasjonen som gjelder for din kommune.

De viktigste kravene til arrangementer er:

 • Det skal være en person/gruppe som er ansvarlig for arrangementet.
 • Det kan ikke være flere til stede enn det som er tillatt. For eksempel vil et russetreff med konsert utendørs i en kommune som ikke har strengere regler enn de nasjonale, kunne ha inntil 200 deltagere. Arrangører kommer i tillegg til de 200. Private arrangementer kan ha inntil 20 deltakere ute og 10 dersom arrangementet holdes inne.
 • Arrangør skal registrere hvem som er til stede og ha kontaktinformasjon tilgjengelig i 14 dager for eventuell smittesporing i ettertid.
 • Arrangementet må være på et avgrenset område.
 • Alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand hele tiden.
 • For arrangementer med skjenkebevilling gjelder egne regler.

Russestyrer anbefales å samarbeide med kommunehelsetjenesten, eventuelt skolehelsetjenesten og skolen for å sikre god planlegging. Det kan også være en god ide å opprette kontakt med politiet.

Dere kan også ha samlinger som ikke er arrangementer

Å rulle med egen russebuss, russebil eller være sammen med de andre i den faste gruppa er normalt ikke et arrangement.

Husk bare på dette:

 • Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning.
 • Det er best om det er de samme, faste gruppene som samles i løpet av russetiden.
 • Hvis flere grupper samles, er det viktig at det er god avstand mellom gruppene, minst 2 meter.
 • Det er bedre å samles ute enn inne. Risikoen for smitte er større innendørs.
 • Finn et annet sted å være dersom dere ser at det er mange grupper samlet på samme sted.

Ta godt vare på deg selv og andre i russetiden. På helsenorge.no finner du flere råd om hvordan du gjør dette i koronatiden.