Hopp til hovedinnholdet

Bekymringssamtale

Samtale

Bekymringssamtalen brukes av politiet som en samtale med ungdom under 18 år som har begått et lovbrudd eller i tilfeller der politiet tror at en person under 15 år har gjort et lovbrudd.

Offentlig og kvalitetssikret
Samtale

Du trenger ikke å ha gjort noe ulovlig, men likevel kan politiet kreve at du møter til en bekymringssamtale.

Bekymringssamtalen er forankret i politiloven § 13.

Før man er inne til en bekymringssamtale blir man ofte kalt inn til et avhør. Dette fordi politiet ønsker å bli ferdig med det straffbare forholdet før man gjennomfører en bekymringssamtale.

I en bekymringssamtale er det viktig at politiet, ungdommen og foreldre eller foresatte kommer frem til en plan for hvordan ungdommen skal komme ut av et negativt miljø og inn i et bedre. Bekymringssamtalen handler i stor grad om hvordan man kommer frem til denne planen.

Dette er nå lovfestet:

  • Politiet skal som hovedregel ta ut tiltale innen 6 uker i saker mot unge lovbrytere
  • Politiet har en plikt å etterforske lovbrudd som er gjort av personer mellom 12 og 15 år etter straffeprosessloven § 224
  • Politiet kan pålegge barn under 15 år og deres foreldre å møte til bekymringssamtale hvis man er bekymret for ungdommens helse og utvikling etter politiloven § 13. Hvis det ikke er mulig å få i stand en samtale på frivillig basis kan de avhentes. Er ungdommen mellom 15 og 18 år kalles vedkommende inn til bekymringssamtale om det er begått en straffbar handling.
  • Påtalemyndigheten kan nekte et barn under 15 år å oppholde seg på nærmere avgrensede steder for inntil 6 måneder av gangen, dersom det er grunn til å tro at dette stedet utgjør særlig risiko for lovbrudd.
  • Megling i konfliktråd skal bruks mer aktivt som vilkår for påtaleunnlatelse eller betinget reaksjon for unge siktede (over 15 år).

Les mer om bekymringssamtalen på politiet.no

 

Kilde: Justis- og politidepartementet (Odelstingsprop. nr. 106), Politiloven § 13 og straffeprosessloven § 224

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er bekymringsmelding? Hvorfor blir dem sendt inn?
Hei gutt 13 år   Det er leit at du kjenner at barneverntjenesten eller de som har sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten ødelegger deg ...
Politiet har fått info om at broren min har kjøpt narkotika, hva skjer?
Hei Takk for at du skriver til oss.  Som du vet, er det ulovlig å kjøpe narkotika, og politiet kan velge å åpne en etterforskning mot broren din....
Jeg prøvde å selge narkotika, politiet tok meg med 50g hasj
Hei Det er ulike strafferammer for bruk og for salg av hasj. Hvor streng straffen blir vil også avhenge av hvor store mengder det er snakk om, hvorv...
Hva vil det si at jeg skal på politistasjonen på bekymringssamtale?
Hei Politiet kan innkalle barn og ungdom til bekymringssamtale hvis de er bekymret for ungdommens helse eller utvikling. Det kan for eksempel være p...
Har truet en 12-åring. hva kan skje?
Hei Det er straffbart å true andre personer. I Norge er den kriminelle lavalderen 15 år. Det betyr at personer som ikke har fylt 15 år på tidspun...
Jeg slettet nakenbildet, men gutten vil anmelde...
Hei Ok, her har det skjedd ting som ikke er helt greit for begge parter.For det første er det ikke greit å sende nakenbilde til noen som ikke vil h...
Jeg er 13 år og røyker cannabis. Hva skjer om jeg blir tatt av politiet?
Hei Hvis du blir tatt av politiet for røyking av cannabis vil de sende en bekymringsmelding til barnevernet. Det betyr at barnevernet må gjøre en...
Er det ulovlig å tulleringe?
Hei Det er nok ikke straffbart å ringe slik én gang. Dersom det er snakk om flere ganger, slik at det blir å regne som plagsomt for den du ringer ...
Hva skjer etter politiet har kjørt en beruset ungdom hjem?
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no! Slik du beskriver det høres det ut som dere blir innkalt til en samtale/ bekymringssamtale hos politiet....
Anmeldt for nettmobbing, hva gjør jeg?
Hei Først vil jeg si at det er leit å høre at du har det så vanskelig på grunn av noe du mener du ikke har gjort.  Du opplyser at du er 14 år...
Straff for hærverk?
Hei Jeg skjønner godt at du tenker mye på dette nå, og at du er bekymret for hva som vil skje. Jeg skal forsøke å gi deg noen svar.  Det å ka...
Bekymringsmelding til politiet om at jeg røyker hasj, hva skjer?
Hei Det er ikke lett å si akkurat hva som skjer når politiet får en slik bekymringsmelding fordi det kan variere mye fra sted til sted. Noen stede...
Er 13 år og selger snus, kan jeg bli straffet for det?
Hei   Det er forbudt å selge snus til personer under 18 år!   Den kriminelle lavalderen i Norge er imidlertid på 15 år. Det vil si at pers...
Ulovlig å selge falske nakenbilder
Hei Ja det er ulovlig å selge falske nakenbilder. Og ja dere kan bli anmeldt for det.  Du er 14 år og hvis du selger falske nakenbilder så vil d...
Bot/fengsel for å bli tatt med snus?
Hei Nei, du vil verken få bot eller fengsel hvis du blir tatt med snus, men skolen og/eller politiet kan kontakte foreldrene dine dersom de er beky...
Jeg har mobbet en annen gutt og faren vil anmelde meg.
Hei Du er under den kriminelle lavalder (15 år) og kan derfor ikke straffes. Det betyr likevel ikke at lovbrudd som du begår ikke kan få konsekv...
Sånn som jeg har forstått det er det bare ulovlig å overlate alkohol til mindreårige, ikke å drikke alkohol som mindreårig.
Hei Det stemmer at det er ulovlig å gi alkohol til mindreårige. Du er under den kriminelle lavalder, 15 år, og kan derfor ikke straffes. Det er i...
Ulovlig å ta hasj som 14-åring?
Hei I Norge er det ulovlig å ta hasj/andre narkotiske stoffer uansett alder!   Du kan lese mer om hvilke konsekvenser det kan få å ruse seg i...
Tatt for drikking. Politiet har sendt bekymringsmelding til barnevernet.
Hei!   Når barneverntjenesten får bekymringsmeldinger, er de pliktige til å undersøke nærmere.  Men det er nok forskjellig hva de ulike bar...
Hvor går grensen for smugtitting i gymgarderoben?
Hei Hvis det er slik at du oppsøker disse situasjonene, tror jeg at forholdet vil kunne falle inn under straffeloven § 266 om hensynsløs atferd, d...
Se alle