Hopp til hovedinnholdet

Bekymringssamtale

Samtale

Bekymringssamtalen brukes av politiet som en samtale med ungdom under 18 år som har begått et lovbrudd eller i tilfeller der politiet tror at en person under 15 år har gjort et lovbrudd.

Offentlig og kvalitetssikret
Samtale

Du trenger ikke å ha gjort noe ulovlig, men likevel kan politiet kreve at du møter til en bekymringssamtale.

Bekymringssamtalen er forankret i politiloven § 13.

Før man er inne til en bekymringssamtale blir man ofte kalt inn til et avhør. Dette fordi politiet ønsker å bli ferdig med det straffbare forholdet før man gjennomfører en bekymringssamtale.

I en bekymringssamtale er det viktig at politiet, ungdommen og foreldre eller foresatte kommer frem til en plan for hvordan ungdommen skal komme ut av et negativt miljø og inn i et bedre. Bekymringssamtalen handler i stor grad om hvordan man kommer frem til denne planen.

Dette er nå lovfestet:

  • Politiet skal som hovedregel ta ut tiltale innen 6 uker i saker mot unge lovbrytere
  • Politiet har en plikt å etterforske lovbrudd som er gjort av personer mellom 12 og 15 år etter straffeprosessloven § 224
  • Politiet kan pålegge barn under 15 år og deres foreldre å møte til bekymringssamtale hvis man er bekymret for ungdommens helse og utvikling etter politiloven § 13. Hvis det ikke er mulig å få i stand en samtale på frivillig basis kan de avhentes. Er ungdommen mellom 15 og 18 år kalles vedkommende inn til bekymringssamtale om det er begått en straffbar handling.
  • Påtalemyndigheten kan nekte et barn under 15 år å oppholde seg på nærmere avgrensede steder for inntil 6 måneder av gangen, dersom det er grunn til å tro at dette stedet utgjør særlig risiko for lovbrudd.
  • Megling i konfliktråd skal bruks mer aktivt som vilkår for påtaleunnlatelse eller betinget reaksjon for unge siktede (over 15 år).

Les mer om bekymringssamtalen på politiet.no

 

Kilde: Justis- og politidepartementet (Odelstingsprop. nr. 106), Politiloven § 13 og straffeprosessloven § 224

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Kriminel14
0
26.02.2019 22:35:48
Jeg vill bare vite
Vil vite mer!
0
30.01.2018 16:01:34
Hei. Jeg har blitt anmeldt for en sak og ønsker vite mer om belymringssamtaler, men linken virker ikke, kommer inn på politi.no men d står at linken e flytta. Prøvde lete rundt på politi.no men famt ingenting om dette. Nokon som har nokre gode nettsider å annbefale?
Peder
0
04.04.2016 12:55:25
jeg mener dette er tull...
AAA
2
09.03.2013 10:37:55
Dette skjedde med meg. jeg slo til en fyr med en pinne fordi han slo meg så jeg fikk neseblod. jeg var uenig med det politiet og voksene sa etter det som hadde skjedd. jeg følte at jeg hadde rett å gjøre det. jeg mener, det var jo selvforsvar!
Sylvia
1
19.07.2009 23:45:03
Heia :)

Spørsmål og svar

Hva er bekymringsmelding? Hvorfor blir dem sendt inn?
Hei gutt 13 år   Det er leit at du kjenner at barneverntjenesten eller de som har sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten ødelegger deg ...
Jeg prøvde å selge narkotika, politiet tok meg med 50g hasj
Hei Det er ulike strafferammer for bruk og for salg av hasj. Hvor streng straffen blir vil også avhenge av hvor store mengder det er snakk om, hvorv...
Bekymringsmelding til politiet om at jeg røyker hasj, hva skjer?
Hei Det er ikke lett å si akkurat hva som skjer når politiet får en slik bekymringsmelding fordi det kan variere mye fra sted til sted. Noen stede...
Jeg er 13 år og røyker cannabis. Hva skjer om jeg blir tatt av politiet?
Hei Hvis du blir tatt av politiet for røyking av cannabis vil de sende en bekymringsmelding til barnevernet. Det betyr at barnevernet må gjøre en...
Er 13 år og selger snus, kan jeg bli straffet for det?
Hei   Det er forbudt å selge snus til personer under 18 år!   Den kriminelle lavalderen i Norge er imidlertid på 15 år. Det vil si at pers...
Hva er sjansen for at politiet kontakter foreldrene mine etter fest?
Hei Hvis politiet er bekymret for at du har problemer, har gjort eller kan komme til å gjøre noe straffbart, kan de kalle deg og foreldrene dine i...
Jeg slettet nakenbildet, men gutten vil anmelde...
Hei Ok, her har det skjedd ting som ikke er helt greit for begge parter.For det første er det ikke greit å sende nakenbilde til noen som ikke vil h...
Sånn som jeg har forstått det er det bare ulovlig å overlate alkohol til mindreårige, ikke å drikke alkohol som mindreårig.
Hei Det stemmer at det er ulovlig å gi alkohol til mindreårige. Du er under den kriminelle lavalder, 15 år, og kan derfor ikke straffes. Det er i...
Anmeldt for nettmobbing, hva gjør jeg?
Hei Først vil jeg si at det er leit å høre at du har det så vanskelig på grunn av noe du mener du ikke har gjort.  Du opplyser at du er 14 år...
Hva vil det si at jeg skal på politistasjonen på bekymringssamtale?
Hei Politiet kan innkalle barn og ungdom til bekymringssamtale hvis de er bekymret for ungdommens helse eller utvikling. Det kan for eksempel være p...
Er det ulovlig å oppbevare fyrverkeri når du er under 18?
Hei Det er ulovlig for personer under 18 år å både kjøpe og bruke fyrverkeri. En person under 18 år vil for eksempel bli fratatt fyrverkeriet av...
Bot/fengsel for å bli tatt med snus?
Hei Nei, du vil verken få bot eller fengsel hvis du blir tatt med snus, men skolen og/eller politiet kan kontakte foreldrene dine dersom de er beky...
Ulovlig å ta hasj som 14-åring?
Hei I Norge er det ulovlig å ta hasj/andre narkotiske stoffer uansett alder!   Du kan lese mer om hvilke konsekvenser det kan få å ruse seg i...
Hva skjer når man har gjort en ulovlig ting under den kriminelle lavalder?
Hei Forholdet som skjedde før du var 15 år vil ikke fremgå på noen politiattest. Det er straff som du er ilagt som fremgår der, og du har ikke b...
Tatt for drikking. Politiet har sendt bekymringsmelding til barnevernet.
Hei!   Når barneverntjenesten får bekymringsmeldinger, er de pliktige til å undersøke nærmere.  Men det er nok forskjellig hva de ulike bar...
Kan helsesøster si i fra til andre om hun får vite at en ungdom bruker hasj?
Hei jente 16 år. Takk for ditt spørsmål til Ung.no. Bruk av cannabis/hasj i ung alder vil i de fleste tilfeller skape bekymring hos de som få...
Jeg har blitt anmeldt og mamma har blitt kalt inn til møte med politiet
Hei Tusen takk for at du skriver til oss, jente 17  år! Jeg forstår at du er redd. Det er ubehagelig å tenke på at man har blitt anmeldt og at ...
Konsekvenser av lovbrudd som mindreårig
Hei Både det å ødelegge varer i en butikk og det å stjele fra en butikk er lovbrudd, som man i utgangspunktet blir straffet for. Du er under den ...
Jeg har mobbet en annen gutt og faren vil anmelde meg.
Hei Du er under den kriminelle lavalder (15 år) og kan derfor ikke straffes. Det betyr likevel ikke at lovbrudd som du begår ikke kan få konsekv...
Hva skjer etter politiet har kjørt en beruset ungdom hjem?
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no! Slik du beskriver det høres det ut som dere blir innkalt til en samtale/ bekymringssamtale hos politiet....
Se alle