Hopp til hovedinnholdet

Hvem er i rettssalen?

Rettsak
Rettsak

Hvordan er retten sammensatt i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett? Hvem er de ulike aktørene, og hvilke oppgaver har de i retten?

Offentlig og kvalitetssikret
Rettsak
Rettsak

www.domstol.no får du en nærmere beskrivelse av alle som har en rolle i rettssalen. Hvem som er til stede både i sivilsaker og straffesaker.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor lang tid tar det før en sak kommer opp til tingretten?
Hei Hva slags type sak det er snakk om kan ha betydning for hva som skal til for at saken blir behandlet i tingretten. Les om gangen i en straffesak...
Spørsmål om rettssak
Hei Siden du skal ha en quiz om dette syns jeg du bør lese deg frem til svarene selv, men jeg skal hjelpe deg litt på veien. Du finner masse inform...
Politiet har inndratt telefonen, kan jeg få den tilbake?
Hei Dersom politiet har beslaglagt mobiltelefonen, kan de ha denne inntil rettskraftig dom foreligger. Dette fremgår av straffeprosessloven § 203, ...
Har jeg vitneplikt?
Hei Det er ikke mulig for oss her på ung.no å svare på kontraktsrettslige spørsmål. Du bør spørre en advokat om råd når det gjelder hva du e...
Anke en dom for å la noen kjøre bil uten førerkort
Hei Sånn jeg forstår spørsmålet ditt, så ønsker du å anke en dom fra tingretten til lagmannsretten. Du har anledning til å prøve å anke dom...
Hvorfor er det snakk om å få lengere fengsel straffer? (hvorfor er noen imot)
Hei Regjeringen har fremmet et forslag om å øke maksimalstraffen der gjerningspersonen har begått flere lovbrudd. Du kan lese mer om forslaget på...
Er det vanlig at aktor stevner et vitne på forespørsel fra forsvarer?
Hei Det kan jeg ikke gi deg noe godt svar på; men jeg ser ihvertfall ikke noe problem med det. Selv om forsvareren foreslår et vitne, så er det op...