Andreas en ungdom som aldri har gjort noe straffbart eller vært i kontakt med politiet på annen måte. En kveld er han sammen med noen venner i sentrum for å skate. Verken Andreas eller noen av vennene hans gjør noen ulovlig mens de er i byen.

Plutselig stanser det en politibil ved siden av dem. Politiet ber dem komme bort til bilen. En av politimennene sier at det er blitt knust en rute i nærheten og ber alle om å si hva de heter, hvor gamle de er og hvor de bor.

Må oppgi navn, alder og bosted

Politiet har fått melding om at noen ungdommer har knust et vindu i en butikk i nærheten av der de skater. Det er viktig at politiet undersøker alle forhold ved stedet og samler mest mulig opplysninger som kan føre til en eventuell pågripelse av gjerningspersonen(e).

Alle plikter å oppgi personalia (navn, alder og bosted) når politiet spør.

Større mulighet til å oppklare saken

Det er viktig at politiet får navn på alle vitner og mistenkte slik at de kan etterforske saken.

Jo flere som kan gi opplysninger, jo større mulighet har de til å oppklare saken. Hvis du ikke oppgir personalia, kan det i verste fall gå utover rettssikkerhet til andre.

Kan ta deg med til politistasjonen

Hvis du nekter å oppgi personalia kan politiet innbringe deg til politistasjonen etter politiloven § 8 nr. 3. Her kan politiet holde deg til du oppgir personalia.

Politiet kan ikke holde deg lenger enn fire timer og heller ikke lenger enn nødvendig. Det betyr at hvis du forteller hvem du er med en gang du kommer inn på stasjonen, kan politiet la deg gå raskere.

Må sjekke at det du sier er sant

Politiet må sjekke at du er den du hevder at du er. I tillegg kan det hende at de ønsker å skrive en anmeldelse etter straffeloven § 162 eller en anmeldelse for at du ikke etterfulgte politiets pålegg.

Har man først blitt tatt med inn på politistasjonen fordi man ikke har fulgt et pålegg, kan man måtte påregne litt tid inne før man slippes ut. Hadde du oppgitt navn og alder, hadde du gjort jobben til politiet lettere og kanskje de kunne sjekket deg ut av saken mye tidligere.

Se straffeloven § 162, politiloven § 8 og politiloven § 30

Kilde: Politidirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kriminalitetsforebyggende råd