Hopp til hovedinnholdet

Går du med kniv?

Kniv

Har du tenkt hva du vil gjøre om du kommer i en situasjon der du kan bli fristet til å bruke kniven? Eller hvilke konsekvenser det kan ha for deg og de rundt deg?

Offentlig og kvalitetssikret
Kniv

Gjør et tankeeksperiement:

- Du putter kniven i lomma om morgenen. Vet at den er der og at den er skarp. Kutter det meste. Den gjør kanskje at du føler deg trygg for andre?

>> Vil kniven hjelpe deg om du komme i en situasjon der du blir truet?

 

De er tre stykker og vil ta deg, kanskje har de vært på deg en stund, og du bare venter på at i dag .... Men du kommer ikke uforberedt.

>> Hva hvis du tar opp kniven, vil du bruke den? Hva gjør du hvis du skader en av dem alvorlig?

>> Klarer du å IKKE bruke kniven om du kommer i en presset situasjon?

 

En av dem blir skadet. Alvorlig. Blodet flyter og dette er IKKE film. Han må på sykehus og ALLE vet at det er du som har gjort det.

>> Hjelper det noe - på sikt? Å vite at du har skadet andre?

>> Vil knivstikkingen gjøre at du får mer status i gjengen eller blant andre unge?

>> Er det verdt å komme i fengsel og få ødelagt framtiden med jobb og kjærester?

 

Tenk litt på dette før du putter kniven i lomma neste gang.

 

HVA ER ALTERNATIVET?

Hva hvis du IKKE tok med deg kniven, men la den igjen hjemme?

Hva kan du gjøre som ikke setter deg i en slik situasjon?

 

TIPS ung.no og våre brukere om gode alternativer under artikkelen.

 

Litt fakta

 • Bæring av kniv på offentlig sted ble ulovlig i 1993

 • Etter straffelovens § 189 annet ledd er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller annet skarpt redskap 'som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse'.
 • Strafframmen er bot eller fengsel inntil 1 år.
 • Dersom kniv brukes til straffbar handling, for eksempel til voldslovbrudd etter straffeloven kapittel 25, er strafferammen høyere, avhengig av forholdets art.

 

Les spørsmål og svar om tilsvarende situasjoner på ung.no/oss/kriminalitet/

 

Hva kommer på rullebladet?

Registrering hos politiet kan få negative følger for framtiden din, og vil kunne havne på rullebladet (politiattesten).

 

Når kreves politiattest?

 • drosjeløyve
 • å få transportløyve (kjøre lastebil, el)
 • om du skal ta flysertifikat
 • arbeid i brannvesenet
 • å få delta som soldat i internasjonale fredsoperasjoner
 • advokatbevilling
 • arbeid i barnehager og skoler
 • å arbeide som sjåførlærer
 • å være støttekontakt
 • å bli godkjent som Statsautorisert eiendomsmegler
 • å adoptere barn
 • firmaattest (handel med utlandet, EØS-reglene)

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Går med kniv- er det lov?
Hei Du bryter nå straffelovens paragraf 352a, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (egnet ...
Kan jeg gå med bunadskniv offentlig?
Hei Jeg antar at du gjerne skulle hatt svar på dette før 17. mai, men her kommer i alle fall svaret.  Det følger av straffeloven § 189 at det e...
Hvilke kniver er lovlig i Norge?
Hei I våpenforskriften § 9 er det listet opp en rekke kniver og andre typer våpen som ikke er lovlige i Norge. Det følger av denne bestemmelsen a...
Kniv på offentlig sted.
Hei Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig sted...
Er det lovlig med karambit-kniv i Norge? 
Hei I våpenforskriften § 9 er det listet opp en rekke kniver og andre typer våpen som ikke er lovlige i Norge. Bestemmelsen gjelder særlig farl...
Er det ulovlig å eie en butterfly kniv, til bruk for triksing?
Hei Det følger av straffeloven § 352a at det er straffbart å gå med kniv uten såkalt "aktverdig formål". Etter våpenforskriften § 9 er det ...
Har jeg lov å bære lommekniv? Og har folk generelt lov å bære lommekniv?
Hei Det kommer helt an på hva formålet med å bære en lommekniv er. I Norge er det i utgangspunktet forbudt å bære kniv på offentlig sted. Men ...
Straff for svindel på nett
Hei Å lure noen til å sende penger for en vare, som man ikke leverer kalles bedrageri i straffeloven. I straffeloven §§ 371 - 373 står det om s...
Kan en person få tillatelse til å bære våpen i Norge?
Hei Pepperspray er forbudt i Norge, det er derfor ikke mulig å søke om tillatelse til å bære pepperspray. Det er straffbart å bære pepperspray....
Er det lov til å ha kniv i bilen?
Hei Straffelovens paragraf 189 sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (egnet til bruk ved kroppsk...
Kjøpe kniv på nettet
Hei Det er en del kniver det er ulovlig å kjøpe og importere til Norge, se våpenforskriften § 9. Du skriver ikke noe om hva slags kniver du har l...
Ikke lov å kjøpe en batangakniv som ikke er et knivblad, men en penn/kam?
Hei Det stemmer at det er ulovlig å gå med kniv. I våpenforskriften § 9 heter det: "Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpe...
Adgang til å bære en lommekniv?
Hei Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til br...
Konsekvenser ved å bestille ulovlig kniv.
Hei Hvis du bestiller en kniv som ikke er lovlig i Norge vil den bli inndratt av tollvesenet og du risikerer å få en bot. Hvis det blir oppdaget vi...
Spørsmål om forbudet mot å gå med kniv
Hei 1. Også multiverktøys kniver vil rammes av straffelovens § 352 a, så lenge de er "egnet til bruk ved legemskrenkelser". Selv små kniver vil ...
Lov med bajonet, karambit, huntsman knife, flip knife, butterfly knife i norge? 
Hei I våpenforskriften § 9 er det listet opp en rekke kniver og andre typer våpen som ikke er lovlige i Norge. De våpnene du nevner faller inn un...
Kan jeg gå med kniv i 17. mai tog?
Hei straffeloven § 189 annet ledd sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (påføre noen en krop...
Er kubaton lovlig i Norge? 
Hei Det fremgår av våpenforskriften § 9 at: "Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmid...
Kan en same bære kniv av kulturelle og/eller religiøse grunner?
Hei Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig sted, s...
Lov å bære Leatherman på meg?
Hei I straffeloven § 352a heter det:   "Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt ua...
Se alle