Hopp til hovedinnholdet

Løs konflikten - unngå merknad på rullebladet

Overvåkingskamera inne på et shoppingsenter (colourbox.com)
MEGLER: Tatt for å stjele i butikken? Da kan det hende at du kan møte butikken i et konfliktråd og unngå merknader på rullebladet

Har du havna i en konflikt? Fortvil ikke! Les eksempler på hvordan meglere fra Konfliktrådet kan hjelpe deg med å finne en løsning på ulike konflikter - uten at det kommer på det ordinære rullebladet.

Offentlig og kvalitetssikret
Overvåkingskamera inne på et shoppingsenter (colourbox.com)
MEGLER: Tatt for å stjele i butikken? Da kan det hende at du kan møte butikken i et konfliktråd og unngå merknader på rullebladet

Ved å kontakte Konfliktrådet kan du få hjelp til å få en løsning på konflikten, en løsning både du og den andre parten er enige om. Meglere fra konfliktrådet er upartiske, og skal kun hjelpe deg og din motpart med å komme frem til en løsning.

Straffbare saker fra politiet som løses i Konfliktrådet medfører ingen registrering på den ordinære politiattesten.

Eksempler på saker

Båtbrann: Gutt lekte med fyrstikker i båthavna med det resultat at det oppsto brann i en av båtene.
Avtale: gutten skal gjøre dugnad på havna i til sammen tjue timer.

Hærverk på bil: En gutt lagde store riper i bilen til en i nabolaget.
Avtale: gutten skal erstatte skaden på 5700 kroner ved at han betaler tilbake av konfirmasjonspengene. Gutten ber om unnskyldning for det som skjedde.

Mobbing/trusler: En jente ble sterkt plaget av en jevnaldrende gutt som sa stygge ord til henne og sendte trusler via mobiltelefon.
Avtale: hun skal få være i fred. Gutten lover at han ikke skal mobbe/plage jenta mer. Han skal ikke si stygge ord til henne. De ønsker begge å ha en hyggelig tone seg imellom når de møtes på skolen og i fritiden. Gutten ba om unnskyldning.

Tyveri: Tyveri av 4000 kroner ved innbrudd i privathus.
Avtale: jenta som tok pengene skal tilbakebetale via diverse arbeide - blant annet beising av terrassegulv og diverse hagearbeid. Beløpet er utregnet med 100 kroner timen i til sammen 40 timer.

Tyveri: Tyveri av høyttaler og penger fra en institusjon.
Avtale: den skyldige - som er hobbymusiker - skal underholde for beboere og ansatte på institusjonen en lørdag.

 

Hva slags avtaler inngås?

Som regel inngås 3 ulike typer avtaler i megling: erstatningsavtale, forsoningsavtale og arbeidsavtale. Avtalene kan ha forskjellig innhold fra sak til sak.

Erstatningsavtale - eksempel: nne forklarte seg om tyveriet. Hun sier det ikke var planlagt og det var veldig dumt. Bente fra Hennes & Mauritz forklarte alvoret i denne situasjonen og forsikret seg om at Anne Eng hadde forstått at hun ikke skal stjele mer. Avtalen er at Anne skal betale 250 kroner som skal settes inn på konto. Anne skal dessuten skrive en stil om hendelsen og levere dette på Hennes & Mauritz mandag 2.3

Forsoningsavtale - eksempel: "Partene diskuterte saken. De var enige om at Arne slo først. Kjetil innrømmet at han slo i ansiktet. Partene har snakket sammen etter hendelsen og mener saken er opp og avgjort. Arne vil ikke ha erstatning for utgiftene til lege. Kjetil ber om unnskyldning for det han gjorde."

Arbeidsavtale - eksempel: Partene har møtt til megling og snakket ut om hendelsen. Guttene ber om unnskyldning for det de har gjort. De har blitt enige om at guttene skal jobbe hos Kari for å erstatte de taå som hun har hatt i forbindelse med innbruddet. Guttene skal jobbe i 2 timer hver dag. Arbeidsoppgavene vil blant annet være bilvask og husrengjøring. Dette skal de gjøre hver for seg, Ola i de to første månedene, og Ali de to neste. Dersom guttene fullfører arbeidet trekker forsikringsselskapet kravet de har mot dem på 8000 kroner.

Avtale - eksempel: Partene ønsker å ha det slik i fremtida:

  1. Ikke snakke stygt om hverandre eller til hverandre.
  2. Ønsker å ha det trygt, dvs. ikke bli banket, mobbet, kunne gå fritt omkring uten å være redd for å få for eksempel en gjeng etter seg
  3. Ordne opp i uoverensstemmelser så snart de oppstår
  4. Ikke sette ut rykter om hverandre. Hvis en skulle høre noe, gå til motparten og undersøk slik at nye rykter og usannheter ikke oppstår
  5. Det aksepteres ikke at Hans går på skolen med kniv verken på skolen eller i fritiden
  6. Punktene som ble diskutert ovenfor er taushetsbelagt

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
13.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg ble tatt for stjeling, hva blir straffen?
Hei Jeg kan først og fremst berolige deg med at moren din ikke kommer til å miste jobben som fostermor på grunn av dine handlinger. Det kan du ta ...
Ubetinget fengeel og samfunnsstraff
Hei   Ubetinget fengsel er en form for straff som innebærer at man må sone en angitt tid i et fengsel.   I stedet for fengsel, eller sammen me...
Hvordan kan jeg sjekke om jeg har noe registret på rullebladet?
Hei Dersom saken din ble avgjort og avsluttet i konfliktrådet, så ble det ikke registrert på rullebladet ditt. Det følger av strafferegistrerings...
Jeg har stjålet alkohol og drukket i skoletiden. Skolen er bekymret for meg
Hei Skolen har plikt til å følge opp de elevene som går på skolen. Dersom elevene ikke følger opp skolen på en slik måte som er forventet, el...
Har butikken lov til å gå rundt og vise bilde av meg?
Hei Jeg forstår veldig godt at du syns dette er en kjip situasjon. Ut fra det du skriver, så tror jeg ikke at butikken gjør noe straffbart. De ha...
Jeg har blitt tatt for nasking, hva skjer?
Hei Det er slik at alle straffbare reaksjoner, enten det er påtaleunnlatelse, bot eller fengsel, vil registreres og oppbevares av politiet i straffe...
Kan jeg få erstatning for ødelagt ting?
Hei Du beskriver ikke akkurat hva som skjedde og da blir det vanskelig for meg å gi deg et konkret svar. Men reglene er slik at for at du skal kunne...
Jeg ble tatt for bruk av falsk legitimasjon, hva er konsekvensene av dette? 
Hei Det å skrape legitimasjonen slik at du endrer din egen alder er å regne som dokument forfalskning. Det følger av straffeloven § 361 at "Med ...
Kan skolen kreve 4000 av meg for å ha ødelagt skole-PC?
Hei Hvis du er ansvarlig for skaden, forsettlig (med vilje) eller uaktsomt (uforsiktig) må du dekke skolens tap når PC 'en er ødelagt. Det vil gje...
Tatt for stjeling. Bot? Straff?
Hei   Dersom saken anmeldes til politiet, vil de etterforske saken og dersom de finner bevis for tyveriet – vil du mest trolig bli ilagt en bot. ...
Hvordan får jeg fjernet et besøksforbud?
Hei Av straffeprosessloven § 222a sjette ledd fremgår det at den som har blitt ilagt et besøksforbud, kan bringe avgjørelsen inn for retten. Et ...
Ble tatt for bruk av falsk legitimasjon- hva skjer nå?
Hei I utgangspunktet hadde ikke vekteren rett til å inndra kortet ditt, men det kan hende han gjorde det av praktiske hensyn ettersom det tok lang t...
Kan jeg annmelde en fyr som truer meg med at han skal banke meg og sier ekkel ting til meg ?
Hei Å framsette trusler er ulovelig og ingen skal finne seg i trusler som gjør hverdagen uttrygg. Kanskje du skal ta dette opp med en voksen person...
Nå sier han at han skal anmelde meg for trusler, kan jeg få bot?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Utifra det du sier kan jeg nok berolige deg med at du ikke vil havne i fengsel. Når en sak som dette anmeldes blir d...
Har stjålet, lyver i avhør 
Hei I dette tilfellet er det lureste du kan gjøre å fortelle sanhenten. Du kan da fortelle at det var du som gjorde det, uten press, men at du angr...
Tatt for å stjele brus til 22 kroner, hva blir boten? 
Hei Du sier du er tatt for å stjele en brus for 22 kroner og lurer på hva boten kommer til å bli.  Først vil jeg bare spørre om du vet at dett...
Dersom man får et pålegg fra politiet om å f. eks rydde opp i og/eller vaske bort noko hærverk man har gjort og man ikkje gjer det, hva skjer da?
Hei Jeg forstår det som at politiet mener du har gjort noe straffbart, f.eks hærverk eller tagging, og har gitt deg muligheten til å vaske det vek...
Hva vil skje med min venninne på 15 år, hvis hun slår ned en annen og politiet finner det ut?
Hei Gutt 16 år. Takk for at du skriver til Ung.no.I Norge er det straffbart å slå et annet menneske. Jeg legger ved en artikkel der dette blir mer...
Er det straffbart å ha bilde av rumpa til en venninne på telefonen?
Hei Hvis venninnen deres er under 18 år, kan bildet regnes som barneporno, og det er da straffbart å ha bildet på telefonen sin. Straffen for å o...
Se alle