Yrker og utdanninger som krever politiattest

Mange formål krever at du legger frem politiattesten din (rullebladet ditt). Her har vi samlet noen, og hvilken type attest du må legge frem for de ulike.

Sist oppdatert: 17.06.2020 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist.

Barnehagelærer og barn som leker utendørs.
JOBBE I BARNEHAGE? Mange utdannelser, blant annet barnehagelærer, krever at du legger fram politiattest dersom du søker deg dit. Foto: Colourbox

Det varierer hvilken type politiattest du trenger til ulike utdanninger, jobber og andre formål. Her kan du derfor lese hva som står i de ulike typene:

Familie og reise

 • Adoptere barn: Uttømmende politiattest
 • Være besøkshjem: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Være fosterhjem: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Være støttekontakt: Barneomsorgsattest
 • Få visum til andre land: For visum til USA kreves uttømmende politiattest, for visum til andre land kreves ordinær politiattest).

Utdanninger som krever attest

 • Ta utdanning som politi: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Ta utdanning som lærer: Barneomsorgsattest
 • Ta utdanning som førskolelærer: Barneomsorgsattest
 • Ta utdanning som sosionom: Barneomsorgsattest
 • Ta utdanning som lege: Begrenset politiattest
 • Ta utdanning som ergoterapeut: Barneomsorgsattest
 • Ta utdanning som sykepleier: Begrenset politiattest

Jobber som krever attest

 • Få drosjeløyve: Ordinær politiattest
 • Arbeide i utlandet: I USA må du ha uttømmende politiattest, i andre land der det kreves politiattest for å få arbeidstillatelse må du legge frem ordinær politiattest
 • Jobbe med barn eller utviklingshemmede i frivillige organisasjoner: Barneomsorgsattest
 • Arbeide som advokat: Ordinær politiattest
 • Arbeide i ambassade: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Arbeide i apotek: Ordinær politiattest
 • Arbeide ved asylmottak: Barneomsorgsattest
 • Arbeide som bankdirektør: Ordinær politiattest
 • Arbeide i barnehage: Barneomsorgsattest
 • Arbeide i barnevernet: Barneomsorgsattest
 • Arbeide i brannvesenet: Ordinær politiattest
 • Arbeide som dommer: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som eiendomsmekler: Begrenset politiattest
 • Arbeide med eksplosjonsfarlige stoffer: Ordinær politiattest
 • Arbeide i fengselsvesenet: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som leder i finansieringsforetak: Ordinær politiattest
 • Arbeide som flytekniker: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som lærer i grunnskolen: Barneomsorgsattest
 • Arbeide som helsepersonell for barn eller utviklingshemmede: Barneomsorgsattest for arbeid med barn, og begrenset politiattest for arbeid med utviklingshemmede
 • Arbeide i konfliktrådet: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Arbeide i kriminalomsorgen: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som flyvert eller kabinbesetning: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som låsesmed: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Arbeide i Norges Bank: Begrenset politiattest
 • Arbeide som bussjåfør: Ordinær politiattest
 • Arbeide som regnskapsfører: Ordinær politiattest
 • Arbeide som revisor: Ordinær politiattest
 • Arbeide i SFO: Barneomsorgsattest
 • Arbeide i sosialtjenesten med barn og unge: Barneomsorgsattest
 • Arbeide som sprengningsarbeider: Ordinær politiattest
 • Arbeide som toller: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som trafikklærer: Ordinær politiattest
 • Arbeide som vekter: Uttømmende og utvidet politiattest

Forsvaret

Her må du framlegge uttømmende og utvidet politiattest for å kunne:

 • Avtjene verneplikt
 • Tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
 • Være frivillig i Heimevernet
Barnehagelærer og barn som leker utendørs.
JOBBE I BARNEHAGE? Mange utdannelser, blant annet barnehagelærer, krever at du legger fram politiattest dersom du søker deg dit. Foto: Colourbox

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider