Det varierer hvilken type politiattest du trenger til ulike utdanninger, jobber og andre formål. Her kan du derfor lese hva som står i de ulike typene:

 • arrow_drop_down_circle  1. Ordinær politiattest

  Alle lovbrudd vil som hovedregel vises på en ordinær politiattest i tre år etter at du vedtok forelegget eller retten avsa dom. Det finnes likevel mange unntak.

  Dette står ikke i en ordinær attest:

  • Bot for lovbrudd som har en øvre strafferamme på fengsel inntil seks måneder. Eksempel: urinering på offentlig sted eller å drikke alkohol på offentlig sted vises ikke.
  • Forenklet forelegg. Eksempel: Hvis du bryter fartsgrensen i trafikken, så kan politiet gi deg et forenklet forelegg på stedet.
  • Betinget dom hvor straffen ikke er endelig avgjort.
  • Påtaleunnlatelse.
  • Overføring av saken til behandling i konfliktrådet.
  • Overføring av saken til barnevernstjenesten.
  • Anmeldelser og henlagte saker kommer ikke med.

  Når lovbrudd blir «fjernet» fra en ordinær attest:

  • Hvis du var under 18 år da du begikk lovbruddet, og du fikk bot (forelegg) eller dom på betinget fengsel, blir anmerkningen fjernet to år etter at du begikk lovbruddet.
  • Hvis du var under 18 år da du begikk lovbruddet, og du fikk dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff, blir anmerkningen fjernet fem år etter at du begikk lovbruddet.
  • Hvis du fikk dom på ubetinget fengsel over seks måneder, blir ikke anmerkningen fjernet før det har gått 10 år etter at du ble løslatt. Det samme gjelder hvis du fikk samfunnsstraff/samfunnstjeneste , der den subsidiære fengselsstraffen er over seks måneder.

 • arrow_drop_down_circle  2. Uttømmende politiattest

  I utgangspunktet står alle lovbrudd du har begått, uansett hvor lenge siden det er. Men det er noen unntak:

  Dette står ikke i en uttømmende attest:

  • Hvis saken er overført til konfliktrådet, og du ikke har begått nye lovbrudd etter to år etter at det er inngått godkjent avtale, ungdomsplan eller plan, vil ikke saken komme med i denne typen attest.
  • Forenklede forelegg, som fartsbot, skjules.
  • Hvis du var under 18 år da du begikk lovbruddet skal du som regel slippe å legge frem en uttømmende attest, men heller en ordinær attest.
  • Anmeldelser og henlagte saker kommer ikke med på denne attesten.

 • arrow_drop_down_circle  3. Begrenset politiattest (Barneomsorgsattest)

  En begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd, som kan ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre lovbrudd vil bli utelatt fra en slik attest.

  Den mest vanlige er en barneomsorgsattest, som du trenger for å kunne jobbe i blant annet skole, og barnehage, barneverntjenesten og helsevesenet. Denne attesten viser om en person er knyttet til lovbrudd som f.eks. en rekke seksuallovbrudd, narkotikalovbrudd etter straffeloven, drap, vold (grov kroppsskade) og grovt ran.

 • arrow_drop_down_circle  4. Utvidet politiattest

  En utvidet attest inneholder det samme som en uttømmende attest, men i tillegg tar den med straffesaker som ikke er avgjort av politiet eller domstolen ennå. På en slik attest kommer derfor siktelser, tiltaler, forelegg og dommer som ikke er rettskraftig avgjort med.

  Det betyr at hvis man er uskyldig siktet i en sak som er under behandling i retten, kommer det ikke fram i en utvidet politiattest at man er uskyldig. Dette kommer først fram når saken er rettskraftig og man har blitt frifunnet. Man bør da søke om en ny politiattest.

 

Familie og reise

 • Adoptere barn: Uttømmende politiattest
 • Være besøkshjem: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Være fosterhjem: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Være støttekontakt: Barneomsorgsattest
 • Få visum til andre land: For visum til USA kreves uttømmende politiattest, for visum til andre land kreves ordinær politiattest).

 

Utdanninger som krever attest

 • Ta utdanning som politi: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Ta utdanning som lærer: Barneomsorgsattest
 • Ta utdanning som førskolelærer: Barneomsorgsattest
 • Ta utdanning som sosionom: Barneomsorgsattest
 • Ta utdanning som lege: Begrenset politiattest
 • Ta utdanning som ergoterapeut: Barneomsorgsattest
 • Ta utdanning som sykepleier: Begrenset politiattest

Jobber som krever attest

 • Få drosjeløyve: Ordinær politiattest
 • Arbeide i utlandet: I USA må du ha uttømmende politiattest, i andre land der det kreves politiattest for å få arbeidstillatelse må du legge frem ordinær politiattest
 • Jobbe med barn eller utviklingshemmede i frivillige organisasjoner: Barneomsorgsattest
 • Arbeide som advokat: Ordinær politiattest
 • Arbeide i ambassade: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Arbeide i apotek: Ordinær politiattest
 • Arbeide ved asylmottak: Barneomsorgsattest
 • Arbeide som bankdirektør: Ordinær politiattest
 • Arbeide i barnehage: Barneomsorgsattest
 • Arbeide i barnevernet: Barneomsorgsattest
 • Arbeide i brannvesenet: Ordinær politiattest
 • Arbeide som dommer: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som eiendomsmekler: Begrenset politiattest
 • Arbeide med eksplosjonsfarlige stoffer: Ordinær politiattest
 • Arbeide i fengselsvesenet: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som leder i finansieringsforetak: Ordinær politiattest
 • Arbeide som flytekniker: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som lærer i grunnskolen: Barneomsorgsattest
 • Arbeide som helsepersonell for barn eller utviklingshemmede: Barneomsorgsattest for arbeid med barn, og begrenset politiattest for arbeid med utviklingshemmede
 • Arbeide i konfliktrådet: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Arbeide i kriminalomsorgen: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som flyvert eller kabinbesetning: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som låsesmed: Uttømmende og utvidet politiattest
 • Arbeide i Norges Bank: Begrenset politiattest
 • Arbeide som bussjåfør: Ordinær politiattest
 • Arbeide som regnskapsfører: Ordinær politiattest
 • Arbeide som revisor: Ordinær politiattest
 • Arbeide i SFO: Barneomsorgsattest
 • Arbeide i sosialtjenesten med barn og unge: Barneomsorgsattest
 • Arbeide som sprengningsarbeider: Ordinær politiattest
 • Arbeide som toller: Uttømmende politiattest
 • Arbeide som trafikklærer: Ordinær politiattest
 • Arbeide som vekter: Uttømmende og utvidet politiattest

Forsvaret

Her må du framlegge uttømmende og utvidet politiattest for å kunne:

 • Avtjene verneplikt
 • Tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
 • Være frivillig i Heimevernet