Varsle foreldre/pårørende

Du har som regel rett til å få varslet de du bor sammen med eller en annen du velger selv. Det skal skje senest to timer etter at du har blitt tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.

Politiet kan likevel utsette denne varslingen hvis de mener det kan være til skade for etterforskningen.

Er du under 18 år, vil politiet vanligvis varsle familien din, uavhengig om du ønsker det eller ikke.

Kontakt med advokat

Hvis du er pågrepet har du rett til å få kontakte en advokat. Dette er et krav politiet må følge opp så raskt som mulig, og senest innen to timer etter at du har kommet inn på politistasjonen eller lensmannskontoret. Kravet gjelder selv om det skulle skje midt på natta.

Retten til å forsøke å kontakte en advokat er oppfylt når du som er siktet har fått forsøke å ringe til en advokat. Men retten til å kontakte en advokat innebærer ikke at du har krav på å få snakke med ham/henne som skal forsvare deg når som helst på døgnet.

Hvilken advokat du ønsker å kontakte er opp til deg.

Forklaring til politiet

Når politiet ber om det, har du plikt til å svare på:

  • hva du heter
  • når du er født
  • hvilken stilling du har (elev/yrke)
  • hvor du bor (bopel/adresse)

Som mistenkt i en sak har du ingen plikt til å forklare deg, verken for politiet eller retten. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Hjelp av verge hvis du er under 18 år

Er du siktet og under 18 år, er det vergen din (forelder eller den som har ansvar for deg) som velger forsvarer for deg. I påtaleinstruksen finner du reglene som gjelder i forbindelse med avhør av mistenkte som er under 18 år.

Straffeprosessloven gir denne vergen rett til å være til stede under avhøret hvis han/hun ønsker det. Er du mindreårig og er pågrepet om natta og skal avhøres, holder det å ringe til vergen din.

Hvis du ikke får tak i den som er vergen din, er ikke politiet nødt til å vente med avhøret (straffeprosessloven).

Framstilling for retten

Blir du ikke løslatt, må politiet så fort som mulig få en dommer til å ta stilling til om du fortsatt skal være fengslet. Normalt vil du bli framstilt for en dommer dagen etter at du er pågrepet.

Pågripes du på en fredag eller lørdag (eller dagen før en helligdag), kan politiet vanligvis holde deg fengslet helt fram til første hverdag før du fremstilles for en dommer.

Helsetilsyn i politiarresten

Du har rett til å få en ren madrass og teppe hvis du må tilbringe natta i politiarresten. Hvis politiet mener det kan innebære en sikkerhetsrisiko for deg å gi deg dette, kan de velge å vente med det.

Du har rett til å ta kontakt med helsepersonell senest to timer etter at du er tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret. Det er du selv eller politiet som ringer til helsepersonellet. Men ringer du selv, har politiet rett til å kontrollere at det faktisk er helsepersonell du ringer til og ingen andre.

Etterpå har du rett til å prate direkte og ukontrollert med helsepersonellet som du ønsker.