Hopp til hovedinnholdet

Rettigheter som pågrepet

Hender med håndjern. (www.colourbox.com)
DINE RETTIGHETER: Hvis du blir arrestert av politiet har du rettigheter og plikter.

Hvis du blir satt i politiarrest, har politiet plikt til å opplyse om hvilke rettigheter og plikter du har.

Offentlig og kvalitetssikret
Hender med håndjern. (www.colourbox.com)
DINE RETTIGHETER: Hvis du blir arrestert av politiet har du rettigheter og plikter.

Varsel til pårørende

Du har som regel rett til å få varslet de du bor sammen med eller en annen du peker ut, senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.

Politiet kan likevel utsette varslingen hvis det kan være til vesentlig skade for etterforskningen av saken å gi slikt varsel.

Er du under 18 år, vil politiet vanligvis varsle familien din uavhengig av ditt ønske.

 

Kontakt med advokat

Den som er pågrepet har rett til å forsøke å snakke med en advokat etter han eller hun har spurt om dette.

Kravet skal etterkommes så raskt det er praktisk mulig for politiet, men senest innen to timer etter at den pågrepne har kommet inn på politistasjon eller lensmannskontor.

Kravet er uavhengig av når på døgnet det er. Retten til å forsøke å kontakte en advokat er oppfylt når siktede har forsøkt å ringe til en advokat. Retten til å kontakte en advokat innebærer ingen rett til å lykkes med å snakke med en forsvarer når som helst på døgnet.

Du har rett til selv å velge hvilken advokat du vil varsle.

 

Forklaring til politiet

Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det.

Man har som mistenkt ingen plikt til å forklare seg, verken for politiet eller retten etter straffeprosessloven § 232 og påtaleinstruksen § 8-1.

Du kan nekte å forklare deg helt eller bare forklare deg om enkelte spørsmål.

 

Under 18 år

Er siktede under 18 år er det vergen som velger forsvarer etter straffeprosessloven § 94.

I påtaleinstruksen § 8-3 finner man reglene som gjelder i forbindelse med avhør av mistenkte under 18 år.

I straffeprosessloven § 232 3.ledd gis vergen muligheten til å være til stede under avhøret.

Hvis den mindreårige er pågrepet om natten og skal avhøres, er det nok å ringe vergene. Hvis man ikke får tak i vergene er ikke politiet pålagt å utsette avhøret, etter straffeprosessloven § 182

 

Fremstilling for retten

Blir du ikke løslatt, må politiet snarest mulig la en dommer ta stilling til om du fortsatt skal være fengslet. Normalt vil du bli fremstilt for en dommer dagen etter at du er pågrepet.

Pågripes du en fredag eller lørdag eller dagen før en helligdag, kan politiet vanligvis holde deg fengslet til første hverdag før du fremstilles for en dommer.

 

Madrass og tepper i politiarresten

Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe natten i politiarresten.

Hvis politiet mener det kan innebære en sikkerhetsrisiko for deg at du får madrass og teppe, kan de utsette å gi deg dette.

 

Helsetilsyn i politiarresten

Du har rett til å ta kontakt med helsepersonell senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.

Kontakten skjer ved at politiet eller du selv ringer til helsepersonellet. Ringer du selv, har politiet rett til å kontrollere at det er helsepersonell som besvarer telefonen. Deretter har du rett til å samtale direkte og ukontrollert med helsepersonellet.

Kilde: www.politiet.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Må politiet si dine miranda rights når du blir arrestert?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Du viser til den såkalte Miranda-advarselen, som er et formular som det amerikanske politiet bruker når de arres...
Har jeg møteplikt for politiet?
Hei Etter straffeprosessloven § 230 har en person møteplikt for å avklare om han vil avgi forklaring for politiet eller ikke. I de tilfellene der ...
Fikk drone beslaglagt av politiet. Får jeg den tilbake?
Hei Jeg vil anbefale deg å kontakte politiet, og spørre om å få dronen tilbake. Hvis de ikke vil utlevere den, så bør du spørre på hvilket gr...