Varsle foreldre/pårørende

Du har som regel rett til å få varslet de du bor sammen med eller en annen du velger selv. Det skal skje senest to timer etter at du har blitt tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.

Politiet kan likevel utsette denne varslingen hvis de mener det kan være til skade for etterforskningen.

Er du under 18 år, vil politiet vanligvis varsle familien din, uavhengig om du ønsker det eller ikke.

Kontakt med advokat

Hvis du er pågrepet har du rett til å få kontakte en advokat. Dette er et krav politiet må følge opp så raskt som mulig, og senest innen to timer etter at du har kommet inn på politistasjonen eller lensmannskontoret. Kravet gjelder selv om det skulle skje midt på natta.

Hvilken advokat du ønsker å kontakte er opp til deg.

Forklaring til politiet

Når politiet ber om det, har du plikt til å svare på:

  • hva du heter
  • når du er født
  • hvilken stilling du har (elev/yrke)
  • hvor du bor (bopel/adresse)

Som mistenkt i en sak har du ingen plikt til å forklare deg, verken for politiet eller retten. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Du har lov til å nekte å forklare deg helt, eller å velge å bare svare på noen spørsmål.

Hjelp av verge hvis du er under 18 år

Er du siktet og under 18 år, er det vergen din (forelder eller den som har ansvar for deg) som velger forsvarer for deg. I påtaleinstruksen finner du reglene som gjelder i forbindelse med avhør av mistenkte som er under 18 år.

Straffeprosessloven gir vergen rett til å være til stede under avhøret hvis han/hun ønsker det. Er du mindreårig, er pågrepet om natta og skal avhøres, holder det å ringe til vergen din.

Hvis du ikke får tak i den som er vergen din, er ikke politiet nødt til å vente med avhøret.

Framstilling for retten

Blir du ikke løslatt, må politiet så fort som mulig få en dommer til å ta stilling til om du fortsatt skal være fengslet. Du skal bli fremstilt for en dommer senest dagen etter at du er pågrepet.

Men hvis du blir pågrepet en fredag eller lørdag (eller dagen før en helligdag) forlenges fristen med én dag.

Helsetilsyn i politiarresten

Du har rett til å få en ren madrass og teppe hvis du må tilbringe natta i politiarresten. Hvis politiet mener det kan innebære en sikkerhetsrisiko for deg å gi deg dette, kan de velge å vente med det.

Du har rett til å ta kontakt med helsepersonell senest to timer etter at du er tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret. Det er du selv eller politiet som ringer til helsepersonellet. Men ringer du selv, har politiet rett til å kontrollere at det faktisk er helsepersonell du ringer til og ingen andre.

Etterpå har du rett til å prate direkte og ukontrollert med helsepersonellet som du ønsker.