Når blir saker på rullebladet fjernet?

Har du fått en anmerkning på rullebladet og er redd for at det skal følge deg resten av livet?

Sist oppdatert: 07.05.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Gutt som sitter i vinduskarmen og ser ut over byen
IKKE FOR ALLTID: Ikke alle lovbrudd vil følge deg resten av livet - mange utelates fra politiattesten etter en viss tid. (Foto: Unsplash)

Hvis du blir tatt for å gjøre noe ulovlig blir dette registrert hos politiet som en anmerkning på «rullebladet» ditt. Men det er ikke sånn at slike anmerkninger trenger å hindre deg senere i livet.

Det finnes fire ulike typer politiattester (rulleblad). Les om når du trenger de ulike, hva som står i dem og når ulike lovbrudd ikke vil vises på dem lengre:

En ordinær/vanlig politiattest

Du trenger en slik attest om du for eksempel skal: Bli drosjesjåfør, advokat, brannkonstabel, vil inn i sivilforsvaret, vil jobbe med finans eller regnskap eller skal søke visum for å bo eller jobbe i enkelte andre land. Her kan du se full oversikt over når du trenger de ulike politiattestene.

Dette står i en ordinær attest: Alle lovbrudd vil som hovedregel vises på politiattesten i tre år etter at du vedtok forelegget eller retten avsa dom. Det finnes likevel mange unntak.

Når lovbrudd blir «fjernet» fra en ordinær attest:

 1. Hvis du var under 18 år da du begikk lovbruddet, og du fikk bot (forelegg) eller dom på betinget fengsel, blir anmerkningen fjernet to år etter at du begikk lovbruddet.
 2. Hvis du var under 18 år da du begikk lovbruddet, og du fikk dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff, blir anmerkningen fjernet fem år etter at du begikk lovbruddet.
 3. Hvis du fikk dom på ubetinget fengsel over seks måneder, blir ikke anmerkningen fjernet før det har gått 10 år etter at du ble løslatt. Det samme gjelder hvis du fikk samfunnsstraff/samfunnstjeneste , der den subsidiære fengselsstraffen er over seks måneder.

Dette står ikke i en ordinær attest:

 • Bot for lovbrudd som har en øvre strafferamme på fengsel inntil seks måneder. Eksempel: urinering på offentlig sted eller å drikke alkohol på offentlig sted vises ikke.
 • Forenklet forelegg. Eksempel: Hvis du bryter fartsgrensen i trafikken, så kan politiet gi deg et forenklet forelegg på stedet.
 • Betinget dom hvor straffen ikke er endelig avgjort.
 • Påtaleunnlatelse.
 • Overføring av saken til behandling i konfliktrådet.
 • Overføring av saken til barnevernstjenesten.
 • Anmeldelser og henlagte saker kommer ikke med.

En begrenset politiattest

Du trenger en slik attest om du for eksempel skal: Jobbe med barn eller ungdom, jobbe i helsevesenet, søke om jaktkort, være verge for noen eller jobbe i apotek eller som eiendomsmegler. Det er også flere studier som krever at du fremlegger en begrenset politiattest. Her kan du se full oversikt over når du trenger de ulike politiattestene.

Dette står i en begrenset attest: En begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd, som kan ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre lovbrudd vil bli utelatt fra en slik attest.

Den mest vanlige er en barneomsorgsattest, som du trenger for å kunne jobbe i blant annet skole, og barnehage, barneverntjenesten og helsevesenet. Denne attesten viser om en person er knyttet til lovbrudd som f.eks. en rekke seksuallovbrudd, narkotikalovbrudd etter straffeloven, drap, vold (grov kroppsskade) og grovt ran.

En uttømmende politiattest

Du trenger en slik attest om du for eksempel skal: adoptere et barn, være fosterforelder, være dommer i rettssaker, jobbe i fengsel, jobbe på flyplass, bidra i Heimevernet, søke visum til USA, bli politi. Her kan du se full oversikt over når du trenger de ulike politiattestene.

Dette står i en uttømmende attest: I utgangspunktet står alle lovbrudd du har begått, uansett hvor lenge siden det er. Men her er det også noen unntak – se listen under.

 • Hvis saken er overført til konfliktrådet, og du ikke har begått nye lovbrudd etter to år etter at det er inngått godkjent avtale, ungdomsplan eller plan, vil ikke saken komme med i denne typen attest.
 • Forenklede forelegg, som fartsbot, skjules.
 • Hvis du var under 18 år da du begikk lovbruddet skal du som regel slippe å legge frem en uttømmende attest, men heller en ordinær attest.
 • Anmeldelser og henlagte saker kommer ikke med på denne attesten.

En utvidet politiattest

Du trenger en slik attest om du for eksempel skal: være fosterforelder, være i Sivilforsvaret, jobbe som vekter, tjenestegjøre i internasjonale operasjoner, jobbe som låsesmed, jobbe i politiet, søke om norsk statsborgerskap. Her kan du se full oversikt over når du trenger de ulike politiattestene.

Dette står i en utvidet attest: En utvidet attest inneholder det samme som en uttømmende attest, men i tillegg tar den med straffesaker som ikke er avgjort av politiet eller domstolen ennå. På en slik attest kommer derfor siktelser, tiltaler, forelegg og dommer som ikke er rettskraftig avgjort med.

Gutt som sitter i vinduskarmen og ser ut over byen
IKKE FOR ALLTID: Ikke alle lovbrudd vil følge deg resten av livet - mange utelates fra politiattesten etter en viss tid. (Foto: Unsplash)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider