Hopp til hovedinnholdet

- Gjør innbrudd

Innbrudd (colourbox.com)

Jeg ble så fristet av noen nye pc'r de fikk på skolen. Lot vinduet stå ulåst før jeg gikk derfra etter skolen. Så klatret jeg inn på kvelden og tok med meg en pc. De har funnet ut at noen har gjort innbrudd. Hva skjer om de skjønner at det er meg?

Offentlig og kvalitetssikret
Innbrudd (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Du har brutt straffeloven § 268 om uberettiget adgang til sted som ikke er fritt tilgjengelig og straffeloven § 321 om tyveri.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Straffen for innbrudd etter straffeloven § 268 er bøter eller fengsel i inntil 2 år. I straffeloven § 321 heter det at for tyveri straffes den som tar en gjenstand som tilhører en annen, i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den. Ifølge bestemmelsen er straffen for tyveri bot eller fengsel inntil 2 år.

Hvis tyveriet anses som grovt, vil straffen være bot eller fengsel inntil 6 år etter straffeloven § 322. Etter rettspraksis vil et innbruddstyveri normalt bli vurdert som et grovt tyveri.

En mulighet er også at saken blir overført til konfliktrådet. Det betyr at du setter deg ned sammen med skoleledelsen. I møtet sammen med en konfliktrådsmekler prøver dere å bli dere enige om en måte å gjøre opp på. Løses saken slik og du følger opp avtalen, havner den ikke på den vanlige politiattesten din. En avtale her kan gå ut på at du må erstatte den skaden du har gjort, enten ved penger eller ved for eksempel arbeidsinnsats.

For at saken skal overføres til konfliktrådet, må skolen spørres om det er greit å ta saken der. Hvis de sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva defineres som innbrudd? 
Hei Innbrudd er en språklig definisjon av det å skaffe seg uberettiget adgang til et sted (hus, bil, båt, jernbanevogn m.v) ved å beskadige en g...
Er det ulovlig å bryte seg inn i hus som ikke er i bruk?
Hei Jeg forstår det slik at du lurer på om du kan få problemer etter at du var med på å bryte deg inn i et hus som ikke er i bruk. Selv om hus...
Hva skjer hvis jeg blir tatt for innbrudd, tyverier og å ha narkotika?
Hei Det høres ikke noe greit ut å gå rundt å være redd for å bli tatt for dette. Du forklarer at dere fant mange ting i båten som dere gjorde ...
Jeg har brutt meg inn i en kiosk, hva blir konsekvensene?
Hei Ved å bryte deg inn har du brutt straffeloven § 268 om å skaffe seg uberettiget adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke er fri...
Kan vi overnatte på skolen vår uten tillatelse?
Hei Dette bør dere ikke gjøre. Jeg vil anta at for å komme dere inn på skolen må dere snike dere inn igjen, eventult bryte dere inn. Det er ikke...
Jeg og en venn og også andre i klassen har vært på skolen etter stengetid.
Hei Det følger av straffeloven § 268 at "Den som uberettiget skaffer seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke er fritt tilgjengeli...