Justissektoren har et ansvar overfor ungdom som bryter loven, også om man er under 15 år. Overfor barn under 15 år som har begått straffbare handlinger, kan det gjøres oppdragende tiltak. Slike tiltak anvendes ofte også overfor ungdom i alderen 15-18 år. Mange ungdom som bryter loven er i en vanskelig livssituasjon, og må få riktig hjelp for å få det bedre.

Politiet er pålagt å melde fra til barnevernet når unge under 18 år begår lovbrudd, også når unge under 15 år har brutt loven. Barnevernet skal ha mulighet til å følge saken og etterforskningen. Politiet er pålagt å etterforske lovbrudd begått også av unge under 15 år, selv om saken da ikke kan avsluttes med at det tas ut tiltale.

Hvem kan hjelpe deg?

Har du gjort noe du angrer på, snakk med noen! Det er flere steder du kan få hjelp:

Konfliktrådet: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. I konfliktrådet samles partene i konflikten for å komme fram til løsninger som alle kan enes om. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

Helsesykepleier: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

Ungdomstjenesten: Mange kommuner har en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

Alarmtelefonen 116 111: Har du det vanskelig? Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og i helger.

Ung.no: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Hos Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging kan du lese om forebygging av kriminalitet blant ungdom og aktuelle tiltak når ungdom bryter loven.

 

Gå tilbake til ung.no/lovbrudd