Hopp til hovedinnholdet

Ofte stilte spørsmål om menneskehandel

Prostituert ved bil (www.colourbox.com)
PROSTITUSJON: Å utnytte, lure og tvinge sårbare jenter til prostitusjon, er en form for menneskehandel.

Her kan du lese noen av de problemstillinger politiet mottar henvendelser om knyttet til menneskehandel.

Offentlig og kvalitetssikret
Prostituert ved bil (www.colourbox.com)
PROSTITUSJON: Å utnytte, lure og tvinge sårbare jenter til prostitusjon, er en form for menneskehandel.

Hva er forskjellen på menneskehandel og menneskesmugling?

Menneskehandel er når en person blir utnyttet til for eksempel prostitusjon eller tvangsarbeid, og bakmennene tjener på dette, enten økonomisk eller ikke-økonomisk. Dette behøver ikke bety at landegrenser må krysses. Samtlige som medvirker til dette kan straffes for menneskehandel, for eksempel de som rekrutterer, transporterer, kontrollerer, huser osv. Menneskesmugling betyr å smugle mennesker over landegrenser i hovedsak for at vedkommende skal få opphold. Det vil ikke skje noen form for utnyttelse av personer.

Hva er forskjellen på hallikvirksomhet og menneskehandel?

Kort sagt er hallikvirksomhet det å legge ting til rette for at noen skal drive prostitusjon av egen fri vilje, og derav tjene penger på andres prostitusjon. Eksempler her kan være utleie av leiligheter. Menneskehandel betyr at noen utnytter den prostituerte gjennom for eksempel å lure dem til prostitusjon, ved å misbruke deres sårbare situasjon, som for eksempel når de ikke har andre muligheter i hjemlandet, og derav utnytte dem til prostitusjon. Vinningen kan være av økonomisk eller ikke-økonomisk art.

Hva menes med handel med barn?

Handel med barn betyr at noen utnytter barn til for eksempel seksuelle formål og derav tjener penger på det. Et eksempel er barn som blir "lånt ut" av pedofile til andre pedofile slik at disse kan misbruke dem seksuelt. Det er ikke noe krav om at vinningen skal være av økonomisk art. Det er heller ikke noe krav om misbruk av sårbar situasjon, tvang eller vold overfor barn som blir utnyttet, for at bakmenn kan straffes for menneskehandel.

Hva er trafficking?

Trafficking er et begrep som ofte blir benyttet om menneskehandel. Det er et engelsk ord som betyr ulovlig handel. I internasjonal terminologi blir begrepet Trafficking in human beings, eller trafficking in persons, brukt for det norske ordet menneskehandel.

Hva er prostitusjon?

Prostitusjon er seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag, eller mao. salg av seksuelle tjenester.

Hva menes med sårbar situasjon?

Med misbruk av sårbar situasjon menes i følge lovforarbeidene "det å utnytte situasjoner der det ikke foreligger noe reelt og akseptabelt valg for den det gjelder, annet enn å underkaste seg "handlerne".

Hva menes med å utnytte en annen person?

Utnytte innebærer å bruke vedkommende for å oppnå en fordel, enten fordelen er økonomisk eller ikke-økonomisk og enten den oppnås direkte eller indirekte.

Kilder:
Sist oppdatert:
05.06.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har menneskehandel noe med demokrati å gjøre?
Hei Spørsmålet ditt høres ut som en god skoleoppgave. Grunnen til at spørsmålet er godt, er at dette er et spørsmål som tilsynelatende har et ...