Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

Kan jeg eie kniver og andre voldsprodukter?

Kniv (colourbox.com)
LOVLIG? Tommelfingerregelen er at det er forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter.

Hva er lov å eie, og kan jeg ha en kniv kun for trening?

Offentlig og kvalitetssikret

ung.no får en mange spørsmål om kniver ungdom ønsker å skaffe seg, spesielt karambit- og butterflykniver.

Vi får også en del spørsmål om «treningskniver» der bladet på kniven ikke er skarpt eller er laget av plast er lovlige.

 

Forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter

I våpenforskriften § 9 står det:

"Det er forbudt å erverve, eie og inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter".

I Politidirektoratets rundskriv 2009/009 med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet står det på side 14:

«Våpenforskriften § 9 har fått et tillegg ved at bestemmelsen er tatt inn forbud mot «andre tilsvarende særlig farlige gjenstandersom ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter». Politidirektoratet antar at kniver og andre skarpe gjenstander som primært er produsert for å være kampvåpen og som ikke synes å ha noe fornuftig bruk til jakt og fritidsaktiviteter, vil være forbudt i medhold av bestemmelsen.»

Ifølge regelen i våpenforskriften § 9 og politiets rundskriv er det forbudt å kjøpe og eie både batangakniver (også kalt butterfly og balisong) og karambitkniver.

 

Treningskniver

Treningskniver som ikke er skarpe / ikke er egnet til å skade noen er lovlige å kjøpe og eie.

Hvis du har en treningskniv bør du likevel være forsiktig med å gå med denne på offentlige steder da politiet eller andre kan reagere på dette.

 

Les gjerne artiklene vi har lagt ved under.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Hva er straffen for å prøve å knivstikke noen? 
Hei Det finnes en egen bestemmelse om forsøk i straffelovens § 16. Av denne bestemmelsen fremgår det at:  "Den som har forsett om å fullbyrde...
Har vi i Norge lov til å gå med våpen?
Hei Nei, utgangspunktet er at vi ikke har lov til å gå med våpen på offentlige steder i Norge. Det er faktisk straffbart å gå med våpen på of...
Jeg lurte på om jeg trygt kan bestille denne kniven...:
Hei Ved import fra utlandet vil det bli avgjørende om nevnte produkter anses som voldsprodukter og eventuelt kan være forbudt i henhold til Våpenf...
Jeg lurer på om det er lov å eie en Karambit vis man bare har den i huset som en collection av Counter Strike kniver.
Hei Karambitkniver er som du sikkert vet ulovlige i Norge. Den faller inn under våpenforskriften § 9 pga at den regnes som "særlig farlige gjenst...
Er det lovlig å eie en Katana (samuraisverd), for dekorasjon, i Norge?
Hei Hei. Det er ikke Tolletaten som avgjør om et sverd vil bli ansett som et våpen eller ikke. En eventuell avgjørelse eller uttalelse om dette m...
Er det lovlig med Butterfly kniv i Norge?
Hei Det er forbudt med Butterfly kniv i Norge. Det følger av våpenforskriften § 9 at det er forbudt å "erverve, eie eller inneha" blant annet s...
Sjekkes ting som sendes innlands 
Hei I Norge regnes softgun som et våpen, og kjøp, eie, bruk med mer er regulert av våpenloven og våpenforskriften. Som for andre våpen er det 18...
Er det lov å bestille en nøkkelring som ser ut som en kniv? 
Hei Ved import fra utlandet vil det bli avgjørende om nevnte produkt anses som voldsprodukt og eventuelt kan være forbudt i henhold til Våpenforsk...
Hva er straffen for å gå med kniv offentlig og oppbevaring av hasj?
Hei Å gå med kniv i sekken er et brudd på straffeloven § 189 annet ledd, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er e...
Kan du få bot visst du bestiller en kniv på nettet f.eks balisong og den ikke kommer gjennom tollen eller hva det er?
Hei En balisong kniv er forbudt i Norge etter våpenforskriften § 9. Hvis du bestiller en slik kniv vil den bli inndratt i tollen hvis den blir oppd...
Er det lov å kjøpe training butterfly kniver fra utlandet? 
Hei   Spesielle knivtyper (som blant annet springkniver, stillettkniver og batangakniver ) og kniver som regnes som voldsprodukter, faller inn unde...
Kan jeg kjøpe skytevåpen?
Hei Det finnes en rekke våpen det er lovlig å eie i Norge. Etter våpenloven § 7 skal den som skal eie våpen ha "behov eller annen rimelig gru...
Er det forbudt å gå rundt på gaten med en kantana?
Hei I straffeloven § 189 andre ledd er det vist til at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (påføre ...
Hvis man er en sikkerhetsvakt, kan man da gå rundt med et hylstret luftvåpen i det offentlige?
Hei Sikkerhetsvakter har ingen annen tillatelse til bevæpning enn det vi andre har. I utgangspunktet kan ikke vektere bruke andre maktmidler enn det...
Er det lov å eie denne kniven?
Hei Bilde av kniven du har linket til er av en springkniv. Etter våpenforskriften § 9 er springkniver forbudt i Norge. Du kan lese mer om dette i v...
Jeg har laget en armbrøst, hvilken straff må jeg regne med så lenge jeg bare skyter på blink?
Hei Ifølge våpenforskriften § 9 tredje ledd er det forbudt å skaffe seg, eie eller besitte armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det er ...
Kan jeg bli tatt for å ha med meg øks og kniv til bruk i skogen?
Hei Ut fra det du skriver gjør du alt helt riktig. Det er lov til å ha med seg kniv og øks på offentlige steder når det er snakk om kniv og øks...
Se alle