Hopp til hovedinnholdet
Ung.no på Snapchat
Nervøs jente (colourbox.com)
Nervøs jente (colourbox.com)

A-Å

Kan jeg eie kniver og andre voldsprodukter?

Kniv (colourbox.com)
LOVLIG? Tommelfingerregelen er at det er forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter.

Hva er lov å eie, og kan jeg ha en kniv kun for trening?

Offentlig og kvalitetssikret
Kniv (colourbox.com)
LOVLIG? Tommelfingerregelen er at det er forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter.

ung.no får en mange spørsmål om kniver ungdom ønsker å skaffe seg, spesielt karambit- og butterflykniver.

Vi får også en del spørsmål om «treningskniver» der bladet på kniven ikke er skarpt eller er laget av plast er lovlige.

 

Forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter

I våpenforskriften § 9 står det:

"Det er forbudt å erverve, eie og inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter".

I Politidirektoratets rundskriv 2009/009 med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet står det på side 14:

«Våpenforskriften § 9 har fått et tillegg ved at bestemmelsen er tatt inn forbud mot «andre tilsvarende særlig farlige gjenstandersom ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter». Politidirektoratet antar at kniver og andre skarpe gjenstander som primært er produsert for å være kampvåpen og som ikke synes å ha noe fornuftig bruk til jakt og fritidsaktiviteter, vil være forbudt i medhold av bestemmelsen.»

Ifølge regelen i våpenforskriften § 9 og politiets rundskriv er det forbudt å kjøpe og eie både batangakniver (også kalt butterfly og balisong) og karambitkniver.

 

Treningskniver

Treningskniver som ikke er skarpe / ikke er egnet til å skade noen er lovlige å kjøpe og eie.

Hvis du har en treningskniv bør du likevel være forsiktig med å gå med denne på offentlige steder da politiet eller andre kan reagere på dette.

 

Les gjerne artiklene vi har lagt ved under.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Hva er straffen for å prøve å knivstikke noen? 
Hei Det finnes en egen bestemmelse om forsøk i straffelovens § 16. Av denne bestemmelsen fremgår det at:  "Den som har forsett om å fullbyrde...
Har vi i Norge lov til å gå med våpen?
Hei Nei, utgangspunktet er at vi ikke har lov til å gå med våpen på offentlige steder i Norge. Det er faktisk straffbart å gå med våpen på of...
Er det lovlig å eie en Katana (samuraisverd), for dekorasjon, i Norge?
Hei Hei. Det er ikke Tolletaten som avgjør om et sverd vil bli ansett som et våpen eller ikke. En eventuell avgjørelse eller uttalelse om dette m...
Er det lovlig med Butterfly kniv i Norge?
Hei Det er forbudt med Butterfly kniv i Norge. Det følger av våpenforskriften § 9 at det er forbudt å "erverve, eie eller inneha" blant annet s...
Knivtrusler.
Hei Kort sagt så kan man si at loven gjelder for alle, selv om du er under strafferettslig alder (under 15 år). Det eneste det betyr er at du ikke ...
Jeg har laget en armbrøst, hvilken straff må jeg regne med så lenge jeg bare skyter på blink?
Hei Ifølge våpenforskriften § 9 tredje ledd er det forbudt å skaffe seg, eie eller besitte armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det er ...
Jeg lurte på om jeg trygt kan bestille denne kniven...:
Hei Ved import fra utlandet vil det bli avgjørende om nevnte produkter anses som voldsprodukter og eventuelt kan være forbudt i henhold til Våpenf...
Hva slags våpen er det lov å ha som selvforsvars våpen i hjemmet?
Hei For det første er innbrudd i leilighet mens noen er hjemme uvanlig i Norge. Dette er ikke noe du bør gå rundt å være redd for. De fleste som...
Er det lov å kjøpe training butterfly kniver fra utlandet? 
Hei   Spesielle knivtyper (som blant annet springkniver, stillettkniver og batangakniver ) og kniver som regnes som voldsprodukter, faller inn unde...
Jeg lurer på om det er en frist for hvor lenge man kan vente før man anmelder trusler?
Hei Det finnes ikke noen frist for å anmelde straffbare forhold. Det kan du alltid gjøre. Det finnes derimot en frist for når man kan bli straffet...
Er det lovlig med Butterfly kniv i Norge?
Hei Det er forbudt med Butterfly kniv i Norge. Det følger av våpenforskriften § 9 at det er forbudt å "erverve, eie eller inneha" blant annet sp...
Jeg lurer på om man må sende en søknad til politiet i Norge hvis man skal kjøpe luftgevær. er det andre krav dersom man kjøper et luftgevær fra utlandet?
Hei Ifølge våpenloven § 7 må man være 18 år, og man må ha tillatelse fra politimesteren, for å kjøpe våpen i Norge. Luftgevær anses som sk...
Er det lov å eie balisong treningskniv?
Hei Treningskniver som ikke er skarpe / ikke er egnet til å skade noen er lovlige å kjøpe og eie. Hvis du har en treningskniv bør du likevel væ...
Er det lov å bestille en nøkkelring som ser ut som en kniv? 
Hei Ved import fra utlandet vil det bli avgjørende om nevnte produkt anses som voldsprodukt og eventuelt kan være forbudt i henhold til Våpenforsk...
Hva er straffen for å gå med kniv offentlig og oppbevaring av hasj?
Hei Å gå med kniv i sekken er et brudd på straffeloven § 189 annet ledd, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er e...
Kan du få bot visst du bestiller en kniv på nettet f.eks balisong og den ikke kommer gjennom tollen eller hva det er?
Hei En balisong kniv er forbudt i Norge etter våpenforskriften § 9. Hvis du bestiller en slik kniv vil den bli inndratt i tollen hvis den blir oppd...
Kan jeg kjøpe meg pistol til å bruke i konkurranser? 
Hei For å kunne anskaffe seg et våpen i Norge må en søke til politiet om tillatelse.  For å få tillatelse må en etter våpenloven for det ...
Er det lov å eie en trenings karambit?
Hei Dette har vi laget en artikkel om; Treningskniver som ikke er skarpe / ikke er egnet til å skade noen er lovlige å kjøpe og eie. Hilsen jur...
Se alle