Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Jente lener seg mot en vegg (colourbox,com)
Jente lener seg mot en vegg (colourbox,com)

A-Å

Kan jeg eie kniver og andre voldsprodukter?

Kniv (colourbox.com)
LOVLIG? Tommelfingerregelen er at det er forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter.

Hva er lov å eie, og kan jeg ha en kniv kun for trening?

Offentlig og kvalitetssikret

ung.no får en mange spørsmål om kniver ungdom ønsker å skaffe seg, spesielt karambit- og butterflykniver.

Vi får også en del spørsmål om «treningskniver» der bladet på kniven ikke er skarpt eller er laget av plast er lovlige.

 

Forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter

I våpenforskriften § 9 står det:

"Det er forbudt å erverve, eie og inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter".

I Politidirektoratets rundskriv 2009/009 med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet står det på side 14:

«Våpenforskriften § 9 har fått et tillegg ved at bestemmelsen er tatt inn forbud mot «andre tilsvarende særlig farlige gjenstandersom ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter». Politidirektoratet antar at kniver og andre skarpe gjenstander som primært er produsert for å være kampvåpen og som ikke synes å ha noe fornuftig bruk til jakt og fritidsaktiviteter, vil være forbudt i medhold av bestemmelsen.»

Ifølge regelen i våpenforskriften § 9 og politiets rundskriv er det forbudt å kjøpe og eie både batangakniver (også kalt butterfly og balisong) og karambitkniver.

 

Treningskniver

Treningskniver som ikke er skarpe / ikke er egnet til å skade noen er lovlige å kjøpe og eie.

Hvis du har en treningskniv bør du likevel være forsiktig med å gå med denne på offentlige steder da politiet eller andre kan reagere på dette.

 

Les gjerne artiklene vi har lagt ved under.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Er det lovlig med Butterfly kniv i Norge?
Hei Det er forbudt med Butterfly kniv i Norge. Det følger av våpenforskriften § 9 at det er forbudt å "erverve, eie eller inneha" blant annet s...
Hvis man er en sikkerhetsvakt, kan man da gå rundt med et hylstret luftvåpen i det offentlige?
Hei Sikkerhetsvakter har ingen annen tillatelse til bevæpning enn det vi andre har. I utgangspunktet kan ikke vektere bruke andre maktmidler enn det...
Jeg lurer på om det er lov å eie en Karambit vis man bare har den i huset som en collection av Counter Strike kniver.
Hei Karambitkniver er som du sikkert vet ulovlige i Norge. Den faller inn under våpenforskriften § 9 pga at den regnes som "særlig farlige gjenst...
Hva er straffen for å prøve å knivstikke noen? 
Hei Det finnes en egen bestemmelse om forsøk i straffelovens § 16. Av denne bestemmelsen fremgår det at:  "Den som har forsett om å fullbyrde...
Kan jeg bli tatt for å ha med meg øks og kniv til bruk i skogen?
Hei Ut fra det du skriver gjør du alt helt riktig. Det er lov til å ha med seg kniv og øks på offentlige steder når det er snakk om kniv og øks...
Er det lov å eie en trenings karambit?
Hei Dette har vi laget en artikkel om; Treningskniver som ikke er skarpe / ikke er egnet til å skade noen er lovlige å kjøpe og eie. Hilsen jur...
Kan jeg kjøpe meg pistol til å bruke i konkurranser? 
Hei For å kunne anskaffe seg et våpen i Norge må en søke til politiet om tillatelse.  For å få tillatelse må en etter våpenloven for det ...
Sjekkes ting som sendes innlands 
Hei I Norge regnes softgun som et våpen, og kjøp, eie, bruk med mer er regulert av våpenloven og våpenforskriften. Som for andre våpen er det 18...
Bruker kniv i forbindelse med jobb.
Hei Kniver som har et blad som kan skyves opp og ned manuelt er vanlige å bruke i ulike jobbsammenhenger. En slik kniv vil ikke regnes som et ulovli...
Er det forbudt å gå rundt på gaten med en kantana?
Hei I straffeloven § 189 andre ledd er det vist til at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (påføre ...
Jeg hadde en kniv som kunne brettes til ett kort
Hei Foreldrene dine får ikke bot, men hvis den kniven du hadde er ulovlig i Norge kan politiet innkalle deg og foreldrene dine til samtale. Siden du...
Kan man få våpentillatelse hvis man har mindre tyveri på rullebladet?
Hei Ifølge våpenloven § 7 kan våpentillatelse gis til "edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytev...
Er det lovlig å ramme inn Karambit kniver
Hei I våpenforskriften § 9 er det listet opp en rekke kniver og andre typer våpen som ikke er lovlige i Norge. Bestemmelsen gjelder særlig farl...
Er det lov med Huntsmankniv I norge?
Hei Om akkurat denne typen kniv er lovlig i Norge kan ikke vi svare på. Hvis en Huntsman kniv er laget som et voldsprodukt og den ikke brukes til no...
Se alle