Hopp til hovedinnholdet

Bruk Konfliktrådet

Hender (colourbox.com)
GOD HJELP: Konfliktrådet kan hjelpe deg med en god avtale i stedet for f.eks. en merknad på rullebladet.

Konfliktrådet hjelper vanlige mennesker i en konfliktsituasjon, helt gratis. Meglere fra konfliktrådet hjelper deg å finne en løsning på alle typer konflikter - uten at det kommer på det ordinære rullebladet.

Offentlig og kvalitetssikret
Hender (colourbox.com)
GOD HJELP: Konfliktrådet kan hjelpe deg med en god avtale i stedet for f.eks. en merknad på rullebladet.

Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold (se eksempler under). En uavhengig megler legger til rette for et møte mellom deg og de(n) andre involverte i konflikten.

Alle kan ta kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd og veiledning om en aktuell sak. Du forplikter deg ikke til noe når du kontakter dem, og konfliktrådet har også taushetsplikt.

Konfliktrådet er:

 • Gratis
 • Frivillig - partene kan når som helst trekke seg fra meglingen
 • For alle aldersgrupper

Meglerne i konfliktrådet har kompetanse innen konflikthåndtering, men gir ikke juridisk bistand. I de aller fleste saker som megles, kommer partene til enighet. Unge under 18 år må møte med foresatte.

Hvordan kan dette hjelpe deg?

Konfliktrådet er til for alle som har en konflikt de ønsker å løse. Eksempler på dette kan være hvis du har begått hærverk, stjålet noe, utøvd vold mot noen, eller dersom du har blitt mobbet eller mottatt trusler. Konfliktrådet hjelper deg med å løse floken, ved å la begge parter ha innflytelse på løsningen på konflikten.

Avtalene som inngås er enten en avtale om erstatning, arbeid eller forsoning. Dersom begge partene holder og gjennomfører avtalen, strykes det som eventuelt ellers ville ha kommet på rullebladet ditt.

Ta kontakt med konfliktrådet hvis du:

 • har en konflikt du ønsker hjelp til å løse
 • ønsker å ha innflytelse på løsningen
 • ønsker å ha et positivt forhold til den andre parten i framtida
 • vil bli ferdig med saken og/eller gjøre opp for deg

Hva slags saker?

Konfliktrådet er et tilbud til alle, og behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. Straffesaker fra politiet som løses i konfliktrådet medfører ingen registrering på den ordinære politiattesten. Eksempler på saker som konfliktrådet behandler kan være:

 • hærverk
 • innbrudd
 • tyverier/stjeling
 • mobbing
 • legemsfornærmelser/vold
 • trusler
 • familiekonflikter
 • konflikter mellom leier/utleier

Les mer om konfliktrådsmegling:

Hva skjer før et meklingsmøte?

Hva skjer under et meklingsmøte?

Hva skjer etter et meklingsmøte?

Finn ditt konfliktråd nederst på hovedsiden til Konfliktrådet.

Les mer: konfliktraadet.no


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Var med en venninne da hun stjal alkohol på butikken - kan vi bli tatt?
Hei Du forklarer at din venninne stjal alkohol på butikken. Du sier at du var med henne og at du derfor er medskyldig. Om du er skyldig i medvirknin...
Kan jeg trekke tilbake en politianmeldelse?
Hei Det er mulig å trekke tilbake en politianmeldelse, men du skal være klar over at dersom politiet mener at forholdet er alvorlig, kan de på ege...
Hva skjer hvis jeg blir tatt for å stjele i butikken?
Hei Det høres ut som at du har kommet inn i et spor du ikke har godt av å være i. Du forklarer at du har vært med på en del stjeling fra butikke...
Jeg har brukt et bankkort jeg fant og nå har eieren funnet ut hvem som har brukt det...
Hei Å bruke andres kort betyr at du både utgir deg for en annen, og du stjeler penger fra vedkommende. Hvis korteieren, banken eller politiet finne...
Jeg har blitt inkalt til rettslig avhør og mulig tilståelsesdom i tingretten.
Hei I saker som behandles som tilståelsessaker i tingretten er det vanlig at det er tatt hensyn til strafferabatt i påtalemyndighetens forslag ...
Lånte bort bilen min til en venninde som krasjet i et autovern. Tok det på forikringa, men mister da 30% bonus. Hva kan jeg gjøre?
Hei! Jeg forstår spørsmålet ditt slik at du allerede har fått oppgjør av forsikringsselskapet og at du nå lurer på om du kan kreve din venni...
Konsekvenser av å bli anmeldt for tyveri
Hei   Det er ikke mulig å si nøyaktig hva slags konsekvenser dette kan få for deg.   Når politiet får anmeldelsen, vil de vurdere om de ska...
Hvorfor begynner de fleste ungdommer med kriminalitet ?
Hei Det er egentlig veldig få ungdom som begynner med kriminalitet. De som gjør det, kan starte med ulike ulovligheter av ulike årsaker. Mange sli...
Jeg skylder en venn av meg 40 000 kr og jeg har ikke så mye 
Hei Du slutter innlegget ditt med å si at du ønsker dere skal komme ut av denne knipen og fortsatt være venner. Kanskje du starte med å tenke ov...
En tidligere kjæreste tvang meg til sex mot min vilje, jeg får ikke dette ut av hodet mitt
Hei Ut i fra det du skriver tenker jeg at du er blitt voldtatt. Det at noen har sex med deg mot din vilje er voldtekt. Du sier at det er din skyld, d...
Straff for vold mot politiet
Hei Vold mot politiet reguleres av straffeloven § 155. Strafferammen er fra bøter til fengsel i 3 år. Etter rettspraksis på denne typen lovbrudd ...
Jeg klarte å knuse telefonen til vennen min med et uhell.
Hei Normalt så er det jo sånn at vi bør betale for gjenstander som vi selv har skyld i blir ødelagt, men så kan det jo være at skaden oppstod f...
Kan jeg anmelde noen for falsk anklage? 
Hei Du kan anmelde noen for falsk anklage. Reglene for når det er straffbart å gå til politiet med en falsk anklage mot noen finner du i straffel...
Jeg er tatt for nasking og anmeldt, hva blir straffen?
Hei Det er litt vanskelig å forstå alt hva du beskriver, men jeg forstår deg sånn at du er anmeldt til politiet. Du er antagelig anmeldt for naski...
Brutt meg inn på privat eiendom ulovlig- straff?
Hei Straffen for innbrudd etter straffeloven § 147 er bøter eller fengsel i inntil 1 år.    Den kriminelle lavalderen i Norge er på 15 år, s...
Jeg er ei 14 år gammel jente som er blitt beskyldt for å ha nasket sminker på Cubus. Hva skal jeg gjøre?
Hei! Først og fremst vil jeg opplyse om at læreren din har helt rett. Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Du kan derfor ikke straffes for ...
Hva skjer hvis jeg blir politianmeldt?
Hei Du kan lese om hva som skjer hvis du blir politianmeldt i artikkelen om hvordan en rettsak foregår, som jeg har lagt med i svaret mitt til deg....
Jeg har banka en gutt (han fikk 2 løse tenner), blir politiet involvert?
Hei Dersom saken politianmeldes vil nok politiet se på dette som en alvorlig voldssak. Du har jo skadet noen. Å bruke fysisk vold er aldri noen go...
Jeg har fått sparken eller utestengt og vil klage.
Hei Det er litt vanskelig å svare på spørsmålet ditt når vi ikke helt vet hva du har gjort. Det vil også være forskjell på hvilke regler som ...
Kan utleier kreve en helt ny sofa, når den jeg ødela var gammel?
Hei Du skal som utgangspunkt bare erstatte utleiers faktiske økonomiske tap som følge av skaden. I tillegg skal det gjøres fradrag for "berikelse"...
Se alle