Hopp til hovedinnholdet

Hva gjør du i møte med politiet?

Les om dine rettigheter og plikter hvis du blir stanset av politiet. Du får også vite hvordan du kan klage til politiet hvis du føler deg urettferdig behandlet.

Offentlig og kvalitetssikret

Når kan politiet stanse deg?

 • Hvis de mistenker deg for å ha gjort noe straffbart.
 • Hvis du er under 18 år og politiet er bekymra for deg.
 • Hvis du er et sted hvor det kan bli uroligheter, og politiet trenger å få oversikt over situasjonen.

Hva kan politiet spørre om?

 • Du plikter å opplyse om ditt riktige navn, fødselsdato og adresse hvis politiet spør. Man er ikke pliktig til å opplyse mer enn dette.
 • Ofte vil det å svare på spørsmål være lurt fordi det kan hindre misforståelser.
 • Ingen plikter å bære legitimasjon i Norge.
 • Politiet kan be om eller selv lete etter legitimasjon, hvis du nekter å oppgi navn, oppgir falsk navn, eller dersom du er utenlandsk statsborger.

Når kan politiet sjekke sekken eller lommene dine?

 • Hvis politiet mistenker deg for noe straffbart.
 • Hvis politiet tror du har med deg farlige gjenstander.
 • Hvis du nekter å oppgi personalia.
 • Politiet kan frata deg farlige eller ulovlige gjenstander, eller gjenstander/ verdier knyttet til en straffbar handling.

Hva må politiet opplyse om?

 • Tjenestenummer, men ikke navnet. Tjenestenummer skal bæres synlig på uniformen, eller på politiskiltet hvis politiet er i sivil.
 • Hva du er mistenkt for, hvis du er mistenkt for noe.
 • Hvis du ikke er mistenkt, plikter politiet å opplyse om hvorfor de tar kontakt med deg hvis de har mulighet til det.

 

Hva kan politiet pålegge deg å gjøre?

 • Politiet kan gi pålegg når det er nødvendig for å ivareta ro og sikkerhet. De kan pålegge deg å bli på stedet, forlate stedet eller slutte med en aktivitet.
 • Du plikter å følge pålegget selv om du er uenig. Bryter du pålegget kan du få bot.
 • Dersom du er uenig kan du klage til politiet etterpå.

Hva kan politiet gjøre hvis du er under 15 år?

 • Hvis du er under 15 år kan du ikke straffes. Politiet kan likevel etterforske om du har gjort noe ulovlig.
 • Hvis du er under 15 år kan du ikke bli arrestert, men politiet kan kjøre deg hjem eller i alvorlige tilfeller til barnevernsvakten.
 • Politiet kan kjøre deg hjem, hvis du er under 15 år og de finner deg ute sent på kvelden eller på farlige steder.

 

Gode råd i møte med politiet

 1. Høflighet begge veier. Ta tid til å lytte til hverandre.
 2. Ikke løp når politiet kommer. Ikke rør politibetjentene.
 3. Hvis du får et forelegg forelegg (bot), er du ikke forpliktet til å underskrive på dette. Du har krav på betenkningstid, og hvis du er uenig er det en domstol som skal avgjøre saken.
 4. Hvis du blir arrestert, har du rett til å bruke advokat. I mindre alvorlige saker må du skaffe og betale advokaten selv. I alvorlige saker skal politiet skaffe og betale for advokat.
 5. Hvis du blir avhørt, må du oppgi navn, adresse og fødselsdato. Du kan fortelle mer, men må ikke. Du kan vente til du har snakket med foreldrene dine eller en advokat. Du kan også be om tolk, hvis du vil forklare deg på et annet språk.

Klage på politiet til politiet?

Om du er uenig i måten politiet har behandlet deg på, eller har et erstatningskrav, bør du sende en klage til politiet der du bor. Klage sendes på mail, og merkes med ”Klage på politiet”. Husk å oppgi tid og sted for hendelsen og eventuelt vitner. Det er fint hvis du har merket deg politipersonens tjenestenummer, men ikke nødvendig. De som behandler klager, ivaretar dine rettigheter og har taushetsplikt.

Skrevet av:
Holmliainitiativet
Kilder:
Kvalitetssikret av Oslo politidistrikt.
Sist oppdatert:
09.09.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har jeg fått prikk på rullebladet?
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no! Man får ikke prikk på rullebladet for å ha vært full og måtte snakke med en fra politiet.  Kort fork...
Utsatt for unødvendig bruk av makt av politi
Hei Først vil jeg bare si at jeg er glad du bestemte deg for å ikke ta livet ditt! Livet kan være utrolig tøft iblant, og da kan ting føles veld...