Hopp til hovedinnholdet

Hva skjer når du bryter loven?

To gutter som stjeler
KONSEKVENSER: Husk at lovbrudd du gjør kan følge deg og påvirke alt fra stuider og jobb til førerkort og verneplikt.

Visste du at relativt små lovbrudd kan føre til to års utsettelse på sertifikatet, nei til studier i utlandet og problemer med visum til enkelte land?

Offentlig og kvalitetssikret
To gutter som stjeler
KONSEKVENSER: Husk at lovbrudd du gjør kan følge deg og påvirke alt fra stuider og jobb til førerkort og verneplikt.

Noen kjører moped før de fyller 15 år, mens andre misbruker andres identitet. Både store og små lovbrudd medfører konsekvenser.

 

Veltet på sykkelen

Den sommeren Geir fylte 14 år, var han sammen med en gjeng i nabolaget som var noen år eldre enn ham. De hadde ’fått tak i’ en gammel moped, som de kjørte rundt på gangveiene i bydelen med. Geir behersket ikke kjøretøyet helt, og havnet i grøfta og skadet seg. Mens han lå på sykehuset, kom politiet på besøk. Faren hans var også med.

Politiet sa at mopeden var stjålet, og at eieren hadde anmeldt tyveriet. Geir måtte fortelle hvem han hadde vært sammen med. De spurte også om han hadde vært med på tyveriet.

Geir fikk sperrefrist på mopedførerbeviset fordi han hadde kjørt ulovlig med moped før han fylte 16 år.

Les mer om ulike trafikklovbrudd, og hvilke konsekvenser de kan føre til her.

Les også: Hva kommer på rullebladet (politiattesten) - og hvilke konsekvenser har det for meg?

 

 

Hvordan begrense økningen i kriminalitet?

Kriminalitet i stort omfang starter som oftest i ung alder. Mange unge lovbrytere har sitt å stri med på andre områder også, ikke minst hjemme. For å klare å begrense eller stoppe kriminaliteten blant ungdom så tidlig som mulig, må politiet gjøre mer enn å kjøre ungdommene hjem til foreldrene. Noe av det politiet har god erfaring med er å innkalle til samtaler – der den som er anmeldt stiller sammen med foreldre eller foresatte. Dette har vist seg å ha en viss effekt, og skal man ha en virkelig god effekt i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, må samfunnet ta et ansvar for den unge lovbryteren, både før og etter kriminell lavalder, kan Runar Kvernen i Politidirektoratet fortelle.

 

Blir du pågrepet har du likevel rettigheter det er viktig å være klar over.

Du har som regel rett til å få varslet de du bor sammen med eller en annen du peker ut, senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.

Politiet kan likevel utsette varslingen hvis det kan være til vesentlig skade for etterforskningen av saken å gi slikt varsel.

Er du under 18 år, vil politiet vanligvis varsle familien din uavhengig av ditt ønske.

Kilde: Politidirektoratet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på forsettlig og overlagt drap?
Hei Veldig enkelt forklart betyr forsettlig drap at gjerningspersonen har ment å ta livet av en person. Dette krever ikke at det foreligger en plan ...
Hva kommer på politiattesten og hvor lenge blir det stående der?
Hei Du lurer på hvor lenge noe blir stående på din politiattest. Dette kommer an på hvilken strafferettslig reaksjon du eventuelt får. Vanligv...
Straff for sivil ulydighet
Hei Sivil ulydighet er ikke et lovbrudd i seg selv. Det er ikke en egen straffebestemmelse om sivil ulydighet. Sivil ulydighet tar form ved ulike lov...
Straff for oppbevaring eller besittelse av anabole steroider
Hei   Etter straffeloven § 162 b straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som er ansett s...
Hva skjer hvis man putter viagra i en jente sin drink? Er det ulovlig?
Hei gutt (18) Du har ikke lov til å putte en viagra, eller noe annet, i en annen person sin drink uten at de er klar over det! Det må du aldri gjø...
Straff for bruk av fyrverkeri
Hei Det er politiet som må vurdere om du skal straffes for ulovlig bruk av fyrverkeri, og hva straffen eventuelt skal bli for deg. Jeg vil ikke tro ...
Ungdom om lovbrudd.
Hei Dette høres unektelig ut som en skoleoppgave, og den kan vi ikke skrive for deg. Du får samle informasjon og lage en besvarelse med egne ord. G...
Er det ulovlig å filme kjæresten min når vi har sex siden hun er under 18 ?
Hei Straffelovens paragraf §311 (http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§311) forbyr fremstilling som seksualiserer personer under 18 år. Men paragra...
Jeg ble tatt for å kjøre med bil uten førerkort. er bare 16 år, og fikk utsettelse på et halvt år. Så jeg lurer på når jeg kan øvelseskjøre igjen? må jeg vente til jeg er 18 og et halvt år for å øvelseskjøre da?
Hei   Utsettelse på førerkort gjelder fra fylte 18 år. Det er politiet som avgjør reaksjon etter en lovovertredelse, også i kjøresituasjoner...
Ble kalt inn til avhør hos politiet.
Hei Slik du beskriver det som skjedde i garderoben på skolen til venninnen din, og samtalen du hadde med politiet, tenker jeg at du har status som v...
Ble tatt i å kjøre uten lappen, får jeg sperrefrist/bot?
Hei Etter veitrafikkloven § 24a kan en person som har kjørt bil uten førerkort ikke få førerkort før det har gått 6 måneder. Dersom personen ...
Jeg lurer på hva Politiattest er.
Hei Politiattesten viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. Det er klare regler for hva som skal stå på polit...
Hva er straffen for å bryte seg inn i noens hus uten å ødelegge eller ta?
Hei Etter straffeloven § 268 kan man få bot eller fengselsstraff inntil 2 år for å skaffe seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ik...
Trenger informasjon om fengselssystemet i Norge
Hei   Du finner mye god informasjon om fengselssystemet i Norge på kriminalomsorgen.no.   Lykke til med oppgaven!   Vennlig hilsen ung.no ...
Kan politi finne loggen fra mobilen selvom den har blitt slettet?
Hei Ja, det kan de. Men det gjøres som oftest bare når det er snakk om mer alvorlige straffesaker, da det krever en del resurser. Hilsen slettme...
Hvis noen under 15 år begår noe kriminelt og blir anmeldt kan han få bot på over 5000kr?
Hei Man kan ikke bli straffet for å ha begått noe kriminelt før man er fylt 15 år, det kan du lese mer om i artikkelen nedenfor. Men selv om ma...
Kan jeg risikere å ikke få godkjent førespørsel om førerkort på grunn av dette?
Hei Dette vil ikke påvirke muligheten din til å ta førerkort. Du var under den kriminelle lavalder, og det vil ikke fremgå på noen politiattest ...
Tilbakekall våpenlisens etter promillekjøring
Hei Det følger av våpenloven § 10 at politimesteren skal tilbakekalle våpenkortet hvis innehaveren av våpenkortet ikke er edruelig og pålitelig...
Hva er straffen for å innføre steroider (doping)?
Hei Det følger av straffeloven § 234 og 235 at det er ulovlig å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoff som anses som d...
Jeg er anmeldt for besittelse av hasj, men hasjen var ikke min 
Hei Slik jeg forstår deg tok du i mot jointen fra din kompis, og det var du som kastet den da politiet kom. Videre var du kjent med at det lå hasj i...
Se alle