Foreldrene mener ved rituell omskjæring at praksisen er en del av religionen og tradisjonene de ønsker å følge, men du skal vite at rituell omskjæring kan ikke utføres mot din vilje.

Noen omskjæres fordi det er medisinske grunner til å gjøre det, for eksempel ved for trang forhud (fimose). Da kan det gjøres et snitt som gir større åpning, eller forhuden opereres helt eller delvis bort av medisinske grunner.

Kommer DU fra et trossamfunn der omskjæring av gutter praktiseres? Er du omskjært eller har dine foreldre bestemt at du skal omskjæres? Vurderer du selv å bli omskjært eller kanskje om dine barn skal omskjæres når den tid kommer? Nedenfor kan du lese noe fakta om omskjæring, samt noen argumenter som brukes for eller imot praksisen.

Du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar.

Debatten om rituell omskjæring

Rituell omskjæring er en praksis som er mye diskutert, da inngrepet er permanent og gjøres på barn som ikke har samtykkekompetanse. Mens noen hevder at omskjæringen er nødvendig fra deres religiøse ståsted, mener andre at å omskjære barn er et overgrep mot barn som ikke får mulighet til å bestemme over sin egen kropp.

Hva skjer?

Man skjærer eller klipper vekk forhuden på penis hos en baby, gutt eller mann. En annen teknikk er at en plastring settes rundt penishode innenfor forhuden og at en trå deretter knyttes utenfor forhuden, rundt ringen. Ringen og restene av forhuden støtes av etter en ukes tid. Hudbiten som fjernes ved omskjæring tilsvarer i areal på størrelsen med en femtilapp.

Hvem praktiserer rituell omskjæring og hvordan begrunnes praksisen?

Omskjæring er i dag vanlig blant jøder og muslimer, men praktiseres også blant kristne enkelte steder. Mens jødene fortrinnsvis omskjærer den 8 dagen etter fødselen, varierer alderen på når muslimske gutter omskjæres fra 0 til rundt 12 år. Jødene viser til første Mosebok (kap. 17, vers 9-11) som begrunnelse for hvorfor guttene skal omskjæres. Blant muslimene blir praksisen sett som «sunna», og er begrunnet i religiøse tekster. Koranen, som er den mest sentrale skriften for muslimene, nevner imidlertid ikke noe om omskjæring av gutter. Både blant jøder og muslimer er det enkelte som er imot omskjæring.

Noen vil hevde at omskjæring av gutter ikke handler om religion, men om tradisjoner i de gamle samfunnene som fantes da de religiøse tekstene ble til. Ritualet med å omskjære gutter er beskrevet 4300 år før år 0.

Smertelindring under inngrepet

Rituell omskjæring har tradisjonelt vært gjort uten smertelindrende midler. I Norge i dag utføres flere rituelle omskjæringer av helsepersonell med smertelindring, mens noen fortsatt gjør det på den tradisjonelle måten. Noen gutter blir også tatt med til opprinnelsesland der omskjæringen blir foretatt. Dette kan da være som del av et overgangsrituale fra barn til voksen, som blir sett på som en manndomsprøve som skal foretas uten smertelindring og uten å gi uttrykk for smerten.

Hva sier norsk lov om omskjæring av gutter? Og hva med barns rettigheter?

I Norge mener mange at rituell omskjæring av gutter bør reguleres i norsk lovverk, enten ved krav om tiltak som skal forhindre at gutter blir utsatt for omskjæring eller tiltak som skal hindre fare/smerte på grunn av uforsvarlig rituell omskjæring eller ved et lovforbud og en nedre aldersgrense for når omskjæringen kan foretas (en alder der gutten selv kan bestemme).

Lov om rituell omskjæring av gutter er ment å sikre at omskjæring av gutter skal utføres på en forsvarlig måte, samt sikre at et tilbud om rituell omskjæring av gutter er tilgjengelig, ved at det skal utføres av leger eller under tilsyn av lege. Legene har imidlertid reservasjonsrett. De regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det, kan få utført rituell omskjæring av gutter.

I barnekonvensjonen artikkel 12 står det at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Gutter som omskjæres i lav alder får ikke denne muligheten til å si sin mening eller bli hørt. I en FN- rapport fra 2012 "Violating children’s rights: harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition" omtaler FN rituell omskjæring av gutter som et overgrep mot barn som bør stoppes.

Hva mener Barneombudet

I Norden mener de barnemedisinske fagmiljøene og alle barneombudene at man bør innføre aldergrense på omskjæring (ca. 18 år) slik at gutten selv som voksen kan bestemme om han vil eller ikke vil omskjæres. Ingen barneombud har ennå fått denne loven innført. Les mer om omskjæring av gutter på barneombudet.no

Er forhuden unyttig?

Forhuden på gutter/menns penis har en funksjon blant annet som en beskyttelse, og det er derfor alle gutter er født med forhud. Også jenters klitoris er beskyttet av en forhud. Det samme er tilfelle med alle andre pattedyr med utvendige kjønnsorganer. Forhuden er hos alle kjønn en viktig del av kroppen fordi den har en funksjon.

Forhuden er ikke bare en hudfold. Penishodet er i virkeligheten et indre organ gjemt i forhuden, og derfor skal det beskyttes ellers «tørker» det ut. Når forhuden er skåret bort forsøker kroppen selv å kompensere for den manglende beskyttelse ved å produsere et lag hud. Dette gjør at den nye overflaten på penishodet blir mindre følsomt.

Påvirker omskjæring seksuallysten eller følsomhet?

I forhuden, som beskytter penishodet, sitter det en rik mengde nerver. Når forhuden skjæres av, fjernes samtidig disse fintfølende nervene. Dette er spesialiserte nerver som formidler lette berøringer. Forhuden bidrar vesentlig til nytelse under seksuell stimulering. Intakt forhud stimulerer både mannen og hans partner ved den såkalte «gliding movement». Menn som er omskåret kan oppleve å «være mer utholdende» på grunn av redusert følsomhet, enkelte kan slite med å oppnå orgasme.

Er det noen risiko ved rituell omskjæring?

Det kan være risiko for blødninger og infeksjon i forbindelse med selve omskjæringen. Ulykker har skjedd i Norge i forbindelse med rituell omskjæring, som har hatt døden til følge. I tillegg vil barnet oppleve smerte dersom det ikke brukes smertelindring. Større gutter som ikke selv ønsker å omskjæres kan oppleve foreldrenes avgjørelse om at han skal omskjæres som et overgrep. Dersom for mye hud fjernes under omskjæringen kan dette føre til feilstillinger og arrdannelse på penis. Til tross for noe risiko, skjer de fleste omskjæringer uten komplikasjoner i etterkant.

Jeg er omskåret

Hvis du er omskåret er du ikke alene. Omtrent én av tre menn i hele verden er omskåret. Selv om du ikke har forhud lenger er det ikke noe feil med deg. De fleste som er omskåret har det nok helt bra med seg selv og er fornøyd med å være omskjært. Noen sitter imidlertid igjen med en opplevelse av å ikke være hel eller at dette er noe foreldrene har gjort uten at det de selv ønsket det. Hvis du plages av det at du er omskjært, er dette noe du kan snakke med din fastlege om, med helsesykepleier på skolen eller med helsestasjon. Hvis du opplever at det at du er omskjært medfører problemer for ditt seksualliv, kan det være lurt å snakke med en fagperson som har sexologisk forståelse. Du kan få gode råd og hjelp.

Jeg skal omskjæres

Dersom du vet at dine foreldre planlegger å omskjære deg, men ikke selv ønsker dette, er det viktig at foreldrene dine får kjennskap til at dette er noe du ikke ønsker. Å omskjære gutter er i utgangspunktet ikke forbudt i Norge, men rituell omskjæring kan ikke utføres mot guttens vilje. Det står i lov om rituell omskjæring av gutter. Et barn har rett til å bli hørt, et prinsipp som går igjen i det norske lovverket. Foreldre bør ta utgangspunkt i dette når de bestemmer noe på vegne av barnet. Dersom du er redd for selv å si det, er det lurt å snakke med noen andre voksne som kan hjelpe deg. Du kan for eksempel snakke med helsesykepleier på skolen eller på helsestasjonen om dette. Hvis du frykter dine foreldres reaksjoner nå de får vite om din motstand mot å omskjæres, dersom du føler deg utrygg hjemme eller frykter å bli tatt med til utlandet for å omskjæres mot din vilje, kan du kontakte barnevernet i din kommune. Dette er også noe som helsesykepleier kan hjelpe deg med.

Jeg vurderer å omskjære min sønn

Dersom du vurderer å omskjære din sønn er det viktig at du setter deg godt inn i hva en omskjæring kan innebære av risiko samt hvordan det kan påvirke din sønn i ettertid. Dersom barnet er lite og ikke kan ytre sin mening om omskjæring, er det vanskelig å vite hvordan sønnen din vil reagere på det å være omskjært i etterkant. Noen gutter forteller at de, når de blir større, opplever et sinne og en skuffelse over at foreldrene har omskjært han uten at det har vært noen medisinsk grunn for det. Andre igjen kan mene at omskjæringen er en del av ens identitet og religiøse tradisjon, og derfor takke sine foreldre for denne avgjørelsen. Kanskje er det riktige å vente til sønnen din er stor nok til selv å si om han ønsker å omskjæres eller ikke?

Dersom din sønn er stor nok til å si ifra at han ikke ønsker å omskjæres er det viktig å lytte til han. Å utføre en omskjæring ved tvang er ulovlig, vil være et overgrep mot ditt barn som kan ødelegge relasjonen mellom deg og han.

Kilder :

Barneombudet, Sexolog Stine Kühle-Hansen, overlege Morten Frisch og Bufdir/Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, i samarbeid med Ung.no

Høringsnotat Rituell omskjæring av gutter.

Store medisinske leksikon.