Jenter har en slimhinnefold som danner en krans et par cm innenfor skjedeinngangen og markerer overgangen inn til selve skjeden.

Åpningen i skjedekransen kan variere i størrelse. Alle kvinner er forskjellige, og mange har nesten ingen slik krans. Skjedekransen er elastisk og kan tøyes betydelig uten at slimhinna revner, særlig hos jenter i og etter pubertet. Farge og utseende varierer fra jente til jente og vil også kunne endres med alder og tid.

Hvilken funksjon har "jomfruhinna"?

Ingen vet helt sikkert hvilken funksjon skjedekransen har. Noen antar at den er en rest fra fosterstadiet.

Vil jeg blø “første gang"?

Mange får ingen blødning “første gang" de har samleie eller andre former for penetrerende sex. Det kan imidlertid oppstå smårifter i skjedekransen som kan føre til en liten blødning. Ofte er det andre grunner til at det blør, som at en ikke er opphisset nok og dermed ikke fuktig nok i skjeden. Det kan også skyldes at en er nervøs eller strammer musklene i bekkenet. Blødningen vil i slike tilfeller stammer fra slimhinnene i skjeden - ikke fra skjedekransen.

FAKTA

Du vet hva du har hatt av seksuell aktivitet og da er du den eneste som kan si om du er "jomfru" eller ei. Ingen kan se om du har hatt vaginalt samleie Verken lege, sexpartner eller andre kan se om du har hatt vaginal-, munn-, anal- eller andre former for sex. Det er bare du selv som kan vite dette.

Gjør det vondt “første gang"?

Skjedekransen og åpningen i den, blir strukket og tøyd i forbindelse med innsetting av tampong, onanering eller penetrerende sex. Hvordan dette føles første gang det skjer, vil variere fra jente til jente. For mange vil det skje uten noen form for besvær, men hos enkelte er det forbundet med ubehag og/eller noe smerte. I noen tilfeller kan skjedekransen være så stram at det blir vanskelig å føre noe inn.

I sjeldne tilfeller kan penetrering være vedvarende smertefullt. En legeundersøkelse kan da avgjøre om åpningen er så liten/trang at den må utvides med et lite inngrep, eller om det kan være andre årsaker til smertene.

Hva vil det si "å miste jomfruhinna"?

Medisinske studier har vist at det ikke finnes en hinne/membran og uttrykket "å miste jomfruhinna" gir derfor ingen mening. Det er myter og misoppfatninger som har ført til begrepet.

Hva vil det si å være “jomfru"?

Ofte brukes begrepet "jomfru" om en gutt eller jente som ikke har hatt samleie. For de fleste handler samleie om penis i skjede, om det er snakk om en gutt og en jente som har samleie, men samleie omfatter også andre former for penetrerende sex mellom gutt og jente eller mellom samme kjønn.

Skyldfølelse forbundet med sex

I noen kulturer er jomfruelighet forbundet med uskyld, det motsatte av skyld. Noen kan oppleve skyldfølelse i forbindelse med å ha sex. Det kan ligge i kulturen at det ikke er legalt med sex på det tidspunktet eller med den partneren, eller det kan være andre normer og regler som styrer og som bygger opp under en skyldfølelse hvis noen bryter dem. Skyldfølelse er ingen god følelse, og er ikke så lett å forene med god opplevelse av seksualitet. I noen sammenhenger kan også “jomfrubegrepet" blir brukt negativt i forbindelse med ryktespredning og baksnakking.

Det er kun du som kan bestemme om du er “jomfru" eller ikke.

Ulike mennesker har ulike oppfatninger av hvilke seksuelle aktiviteter som fører til at en ikke er “jomfru" lenger. Du vet hva du har hatt av seksuell aktivitet og hva du legger i det og da er du den eneste som kan si om du er "jomfru" eller ei.

Kan man se at en jente har hatt sex?

I noen kulturer er det krav til jenter at de skal ha en intakt “jomfruhinne" når de gifter seg som en garanti for at de ikke har hatt vaginalt samleie. Det er vanskelig å ha intakt noe som ikke finnes. Verken lege, sexpartner eller andre kan se om du har hatt vaginal-, munn-, anal- eller andre former for sex. Det er bare du selv som kan vite dette.

"Jomfrusjekk"

Vær klar over at ingen har rett til å kreve at en jente, uansett alder, får gjort en underlivsundersøkelse for å finne ut om hun er jomfru. For det første har ingen lov til å tvinge noen til å ta undersøkelsen. For det andre krever loven at helsepersonell opptrer omsorgsfullt. Undersøkelser som har som formål å kontrollere unge kvinners seksualliv og privatliv strider mot dette kravet i loven. For det tredje kan man ikke ved en undersøkelse se om en kvinne har hatt samleie eller ei. Mange tror at kvinner som ikke har hatt samleie, har en hinne over skjeden som blir ødelagt og blør når hun har sex for første gang. Men det mange kaller "jomfruhinne" er sltså ingen hinne. Det er en elastisk hudfold eller skjedekrans og de aller fleste kvinner vil ikke blø ved første samleie. Se info om dette på regjeringen.no

Kan en "stramme opp" skjedekransen/jomfruhinna med kirurgi?

Å operere skjedekransen løser sjelden problemer. Det er vanskelig å oppnå det som eventuelt måtte ønskes ved å sy i skjedekransen fordi vevet er elastisk og det er lite hold i slimhinna. I Norge gjøres ikke slike inngrep. Noen klinikker i utlandet gjør det, men det er dyrt og resultatet er usikkert.

En slik praksis er dessuten med på å støtte opp om holdninger til jenters seksualitet og begrepene “jomfruhinne" og “jomfrudom".