Er det ditt ansvar å beskytte familiens ære?

Er familiens ære ditt ansvar? Må du overvåke dine søstre og passe på at de ikke gjør noe «dumt»? Må du straffe dem om de ikke oppfører seg slik familien ønsker eller har kjæreste?

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Gutt som står med ryggen til kamera utendørs.
PRESS? Må du overvåke dine søstre eller kusiner og passe på at de ikke gjør noe «dumt»? Det er galt! Foto: Unsplash / Tim Marshall

Det er ikke alltid lett å leve opp til foreldrenes forventninger om hvordan en sønn skal være og hva en sønn skal passe på.

Det kan være ekstra vanskelig når forventninger og ansvar du får som sønn ikke passer inn i samfunnet og landet du lever i. Noen opplever at de blir stilt umulige krav til.

Kontroll på søstre og kusiner, kone og døtre

I noen familier er det mannens ansvar å sørge for at æren opprettholdes. For at æren skal opprettholdes, er det viktig at jentene oppfører seg slik familien ønsker, at de har passende venner, kler seg at passende og, viktigst av alt, at de er jomfru til de blir gift.

Det er mennene som har ansvaret for å passe på kvinnene i familien og fedrene og sønnene utfører sitt ansvar som mann i familien blant annet ved å ha kontroll på kone, døtre, mødre, søstre og kusiner.

Alle typer vold er ulovlig

Vold og trusler for å opprettholde familiens ære, er ikke lovlig i Norge. Det er også forbudt å presse og true noen til å gifte seg mot sin vilje. Vold og tvangsekteskap kan medføre fengselsstraff.

Æresrelatert vold er overgrep mot en person som det fryktes kan, eller som har påført familien ærestap. Denne volden utføres altså for å forhindre at en person gjør noe som kan medføre ærestap for familien eller for å gjenopprette tapt ære.

Er din families ære ditt ansvar?

  • Må du overvåke dine søstre eller kusiner og passe på at de ikke gjør noe «dumt»?
  • Må du straffe dem om de ikke oppfører seg slik familien ønsker, om de snakker med gutter eller har kjæreste?
  • Har du ansvar for at din søster er jomfru når hun skal gifte seg?

Dette er situasjoner det er svært vanskelig å være i, særlig når du vokser opp i Norge med kjennskap til rettighetene som din søster faktisk har.

Det er galt at du skal være ansvarlig for din søsters handlinger og det er galt at du skal tvinges til å overvåke og straffe henne dersom hun gjør noe som skader familiens ære. Dine foreldre og din familie har ingen rett til å pålegge deg dette ansvaret og på den måten tvinge deg til å gjøre ting som kan skade et annet menneske. De har ingen rett til å tvinge deg til å gjøre dine søstre vondt.

Blir du tvunget til å gjøre søsteren din vondt?

Da står du i en vanskelig situasjon, der det å velge det rette kan føre til at din familie straffer deg eller støter deg ut av familien.

I en slik situasjon kan det være godt å ha noen å snakke med. Kanskje trenger du råd og veiledning for å klare å stå imot presset og kanskje trenger du hjelp dersom du selv settes i fare.

Hvor kan du få hjelp?

Still spørsmål anonymt på ung.no

ung.no/oss kan du stille spørsmål anonymt og få hjelp og råd.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Røde Kors-telefonen er en informasjonstelefon for hele landet, hvor du kan få råd av noen med kunnskap om temaet og hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Ring tlf: 815 55 201 (man - fre, 09.00 - 16.00), e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

Helsesykepleier/rådgiver/sosiallærer

Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte helsestasjon for ungdom.

Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler

Noen skoler har minoritetsrådgivere som spesielt skal hjelpe elever med innvandrerbakgrunn. Minoritetsrådgiverne er spesielt opptatt av elever som er under giftepress og elever som er i ferd med å slutte på skolen uten å bestå eller fullføre. Minoritetsrådgiverne kan enten hjelpe deg selv, eller skaffe deg hjelp fra andre. Les mer om minoritetsrådgivere.

Barnevernet

Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Barnevernet gir hjelp til barn som har det vanskelig hjemme, se www.barnevernet.no. Hver kommune har en barneverntjeneste. Helsesykepleier på skolen kan hjelpe deg å komme i kontakt med barnevernet. Du kan også finne informasjon på kommunens nettside eller ved å ringe din kommune.

Krisesenter

Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud for kvinner og menn over 18 år. Du kan ta kontakt med din kommune eller nærmeste krisesenter. Krisesentrene har åpent hele døgnet og gir tilbud om samtaler, overnatting, beskyttelse og oppfølging for en periode.

Barnevernvakten

Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernvakten. Barnevernvakten har åpent når andre kontorer er stengt. Du kan ta kontakt dersom du har problemer som gjør at du trenger hjelp raskt. Ring 116 111 og bli satt over til din kommunes barnevernvakt. Hvis det ikke er barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt, blir telefonen satt over til Alarmtelefonen. For mer informasjon og oversikt over hvor du kan finne nærmeste barnevernvakt se: www.barnevernvakt.no

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon som er åpen når barnevernet er stengt, fra 15.00 til 08.00 og hele døgnet i helgene. Tlf. 116 111 (fra utlandet 00 47 95 41 17 55), SMS 41 71 61 11, e-post: alarm@116111.no

Politiet

Hvis du er redd for din egen sikkerhet eller ønsker å anmelde noen for press, tvang eller vold, kan du henvende deg til politiet. Du kan få hjelp til å få hemmelig adresse, voldsalarm og andre sikkerhetstiltak, også uten å anmelde forholdene. Tlf: 02800. Politiets nødnummer er 112.

Advokat

Om du er utsatt for press og tvang som omhandler ekteskap, har du rett til fri rettshjelp fra en advokat, selv om du ikke ønsker å anmelde forholdet. Du kan få informasjon og hjelp til sikkerhetstiltak. Hvis du ønsker å anmelde forholdet til politiet, kan du få hjelp fra bistandsadvokat, uten at du trenger å betale for det.

Familievernet

Ungdom i konflikt med familien sin kan ta kontakt med familievernkontoret. Hvis du ønsker det, kan du få hjelp til å snakke med foreldrene dine, men du kan også komme alene og drøfte problemet ditt. På nettsiden www.bufetat.no kan du finne nærmeste kontor.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Kompetanseteamet gir råd og veiledning til hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller negativ sosial kontroll eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet bistår også enkeltpersoner som tar kontakt, og hjelper dem i kontakt med hjelpeapparatet. Tlf. 478 09 050, (betjent mandag til fredag kl. 9 – 15), e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Bo- og støttetilbud

Det finnes bo- og støttetilbud for unge under og over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Tilbudet er for ungdom som er utsatt for trusler eller er i alvorlig konflikt med familien og som trenger et beskyttet botilbud med oppfølging i en periode. Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Hvis du er over 18 år, kan du ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll hverdager mellom kl. 09 og 15. Er du over 18 år og i en akutt krisesituasjon, kontakt nærmeste krisesenter.

Ansatte på asylmottak

Om du bor på asylmottak, kan du snakke med ansatte ved mottaket. De kan gi deg råd og hjelpe deg med å ta kontakt med hjelpeinstanser.

Skeiv Verden (Om du er homofil)

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans- og queerpersoner (LHBTQ) med minoritetsbakgrunn. Skeiv verden ønsker å tilby et fellesskap hvor vi man kan dele erfaringer, utfordringer og hvor man har mulighet til å være seg selv fullt ut. E-post: info@skeivverden.no, nettside: www.skeivverden.no

SEIF – Selvhjelp til innvandrere og flyktninger

SEIF gir informasjon og råd til innvandrere og flyktninger. De kan hjelpe deg å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Tlf: 22 03 48 30, e-post: seif@seif.no, nettside: www.seif.no

Fakta

Søk hjelp

Kanskje trenger du råd og veiledning for å klare å stå imot presset og kanskje trenger du hjelp dersom du selv settes i fare.

Du finner en oversikt over steder du kan få hjelp nederst i denne artikkelen.

Gutt som står med ryggen til kamera utendørs.
PRESS? Må du overvåke dine søstre eller kusiner og passe på at de ikke gjør noe «dumt»? Det er galt! Foto: Unsplash / Tim Marshall

Fakta

Søk hjelp

Kanskje trenger du råd og veiledning for å klare å stå imot presset og kanskje trenger du hjelp dersom du selv settes i fare.

Du finner en oversikt over steder du kan få hjelp nederst i denne artikkelen.

Temasider

Krysskulturell

Les mer

Problemer hjemme

Les mer

Familie

Les mer