Psykisk helsevern og rus - samisk ungdom

Samisk Ungdomspsykiatrisk Team (PUT) er et tilbud til samisk ungdom og unge voksne i alderen 15 til 30 år.

I tillegg til å være et tilbud til all samisk ungdom og unge voksne fra 15 til 30 år, har Samisk Ungdomspsykiatrisk Team (PUT)ansvar for all ungdom i Helse Nord med et særskilt ansvar for kommunenene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana og Nesseby.

Hvem kan få hjelp fra PUT?

PUT gir først og fremst tilbud til ungdom og unge voksne som sliter med avhengighets­problematikk (alkohol, narkotika, spilleavhengighet) eller selvmords­problematikk.

Du kan lese mer om PUT her.

Hvordan ta kontakt med PUT?

Den som har behov for hjelp kan ta direkte kontakt med PUT (”henvise seg selv”) eller få henvisning gjennom sin fast­lege. Foreldre/foresatte, venner, helsesykepleier, lærer, ansatte ved sosialkontor og andre kan også ta kontakt. Kontakt kan taes pr. brev eller pr telefon.

Hvordan arbeider PUT?

PUT er et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, sykepleier, sosionom og/eller andre med relevant høyskoleutdanning. De bruker samtale og andre tiltak som kan være med på endre en vanskelig livsituasjon. PUTs motto er at ”små problemer kan være vanskelig nok”. Det gis praktisk hjelp, støtte og veiledning, f.eks. i forhold til økonomi, skole, arbeid og sosialkontor.

Det gjøres utredninger, f.eks. i forhold til depresjon og ADHD og vurdering i forhold til selvmordsfare. Det tilbys også gruppeterapi for spilleavhengige. Dette tilbudet har foreløpig ingen øvre aldersgrense.

Samtaler finner sted enten på PUT i Karasjok eller hos lokale samarbeidspartnere. Terapeutene foretar også hjemmebesøk og har reisedager til Porsanger, Kautokeino, Tana og Nesseby med 2 – 3 ukers mellomrom.

Innkalling og eventuelle påminnelser om timer skjer pr. brev og sms. Behandlingen er gratis, dvs. ingen egenandel.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 04.10.2017

Offentlig og kvalitetssikret

Fakta

Kontakt Samisk ungdomspsykiatrisk ungdomsteam (PUT) og TSB poliklinikk:

Tlf. 78 46 95 50, Karasjok

Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

Skal du fjerne hår eller ikke?

Du bestemmer selv om du vil fjerne hår på kroppen og i ansiktet eller ikke. Her får du noen tips og råd om hårfjerning.

Tegning av gutt på badet som har barbert seg på halve kroppen. Illustrasjon: ung.no

Alarmtelefonen har døgnåpen chat

Utsettes du for vold, trusler, overgrep eller omsorgssvikt? Trenger du noen å snakke med? Du kan chatte med Alarmtelefonen for barn og unge hele døgnet.

Holder mobil med Alarmtelefonen 116111 åpent (foto: ung.no)

Små og store penisplager

Svie, nupper, blemmer eller kløe? Plager med penis som ikke har vært der før? Noe er helt ufarlige og forsvinner av seg selv mens annet bør kanskje vurderes av lege.

HJELP?! Noe ukjent som skjer i underlivet? Gradvise forandringer som skjer i ungdomstiden er som oftest helt normal. Foto: Colourbox