5 på gata: Samisk mangfold

Samisk ungdom er som annen ungdom – interesser, oppvekst og hva som er viktig for den enkelte varierer. Ungdomsjournalist Amalie har snakket med fem unge samer om identitet, samisk kultur og språk.

Sist oppdatert: 01.04.2019 Av: Ungdomsjournalist Amalie.

Samisk ungdom
UNG MED SAMISK BAKGRUNN: Interesser, oppvekst og hva som er viktig for den enkelte varierer.

Disse spørsmålene ble stilt:

1. Hva er viktig for din identitet? 2. Hva er samisk kultur for deg? 3. Hvilket forhold har du til samisk språk?

Navn: Johan Aslak Somby Bosted: Alta. Hjemsted: Kautokeino

1. Familie og tradisjoner er særlig viktig for min identitet.

2. Samisk kultur for meg er sammensatt og består blant annet av ulike tradisjoner, koftebruk, reindrift, kortreist mat, språk, sosiale sammenkomster, jakt og fiske.

3. Samisk er mitt morsmål og jeg snakker det daglig.

Navn: Henrik Mikal Vorren Wilhelmsen Bosted: Alta

1. Det som er viktig for min identitet er å vite hvilken slekt jeg har og hvor jeg kommer fra. Det er også viktig for hvordan venner og familie ser på meg, altså det er viktig for meg at de vet at jeg er samisk og at jeg er stolt over det.

2. For meg er samisk kultur så mye - både språk, reindrift, koftebruk og andre samiske klesplagg, mat, samisk håndverk og joik.

3. Jeg har ikke vokst opp med å snakke samisk men begge mine foreldre snakker samisk. Jeg har interesse for språket. Jeg har veldig lyst til å lære språket så jeg tar samisk som tredjespråk på videregående skole frivillig (frivillig siden det ikke er krav om å ha et tredjespråk på yrkesfag).

Navn: Alva Hætta Schultz Hjemsted: Kautokeino

1. Det som er viktig for identiteten min er at jeg kan være meg selv, og at jeg kan bruke språket mitt, føle meg vel sånn som jeg er. Det er også viktig for meg at jeg kan få følge mine tradisjoner.

2. Samisk kultur for meg er natur, duodji, familie, språk, tradisjoner, musikk, joik og reindrift. Endel av den samiske kulturen for meg handler om å ta vare på alt dette og mye mer.

3. Jeg har et veldig nært forhold til samisk siden det er morsmålet mitt. Det er en stor del av den jeg er. Det er viktig at jeg kan bruke det i min hverdag, føle meg trygg og ikke være redd for at andre skal se ned på meg på grunn av språket.

Navn:Vetle Langedahl Bosted: Tromsø. Hjemsted: Lakselv i Porsangerfjorden

1. Det som er viktig for min identitet er nødvendigvis ikke knyttet opp mot etnisitet eller bakgrunn, men at jeg får være den jeg er. At jeg får bruke min bakgrunn for å forme min egen identitet. Jeg tror det er skummelt å kun identifisere seg med for eksempel det samiske, eller kun det norske eller kun det kvenske. Jeg tror alt dette er mange komponenter i hva som utformer hver enkelt sin identitet.

2. Jeg kommer fra sjøsamisk slekt. I min familie var det lenge skam knyttet til det samiske og min bestemor lærte dessverre ikke bort det samiske språket, hjertespråket, til sine barn. Men jeg har lært meg å sette stor pris på joik! Uansett er det viktig at det legges til rette for at flere kan snakke samisk, at flere får vite hva duodji er og får prøve det.

3. Jeg ønsker å lære meg samisk. Som jeg sa lærte ikke bestemor det videre, ettersom det på den tiden var forbundet mye skam rundt det. Nå snakker jeg meget begrenset, med enkle ordtak og ord, men håper jeg får anledning til å fordype meg i det i fremtiden. Jeg skulle ønske det var muligheter til å lære samisk gjennom for eksempel app, slik at det blir lavere terskel for å kunne øve samisk litt hver dag! Det håper jeg kommer snart, da skal jeg få lært meg samisk så fort jeg bare kan.

Navn: June Helén Bjørnback Hjemsted: Karasjok

1. Jeg har aldri hatt et bevisst forhold til identitet. De siste årene har det imidlertid blitt viktigere for meg å ivareta det jeg finner fint og unikt ved mitt opphav. Jeg er veldig glad i det samiske språket mitt, som er nordsamisk, det er både rikt og poetisk. Det gir meg en følelse av hjem. Jeg kommer alltid til å ha språket med meg, selv om vi har det litt komplisert sammen.

2. Godt spørsmål. Det er vanskelig å sette ord på det, når nærmest alle aspekter ved livet er en del av samisk kultur. Enkle ord som dukker opp i tankene mine (som i grunn er vesentlige for alle kulturer) er politikk, kunst og håndverk, musikk, språk, historie og gode mattradisjoner. I samisk kultur er alt dette sterkt tilknyttet naturen, også i dag. Vi er en del av det moderne samfunn på godt og vondt. Det sitter likevel igjen mye kunnskap om natur og naturbruk, takket være primærnæringer som reindrift, fangst og fiske. Denne kunnskapen er essensiell for vår kultur, mener jeg, og den gjenspeiles på nærmest alle områder i det samiske samfunnet.

3. Jeg vokste opp i det som omtales som «de samiske kjerneområdene», med nordsamisk og norsk side om side. De to språkene var likestilte i mitt liv frem til jeg begynte på skolen. Da begynte jeg i norsktalende klasse, og min far flyttet til Oslo. Det var i hovedsak han jeg snakket samisk med. Da han flyttet ble det norske språket en del av hverdagen min, det ble normalen i mitt liv. Likevel har samisk alltid vært hjertespråket for meg. Et språk jeg i mange år hadde et vanskelig og komplisert forhold til. På grunn av fornorskningen og dens ringvirkninger lærte ikke min mamma samisk, og det påvirket nok meg også. I dag tar jeg språket tilbake, sakte men sikkert.

Samisk ungdom
UNG MED SAMISK BAKGRUNN: Interesser, oppvekst og hva som er viktig for den enkelte varierer.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Krysskulturell

Les mer