Før du avlegger førerprøven

Praktisk førerprøve kan avlegges når kandidaten tilfredsstiller kravene til alder, vandel, obligatorisk opplæring, helse og syn som er fastsatt for den aktuelle førerkortklassen. Du må også ha bestått den teoretiske prøven før du kan kjøre opp. Husk å ta med legitimasjon!

Mørkekjøring: Kurs i kjøring i mørket må gjennomføres før praktisk førerprøve når prøven avlegges i perioden fra 1. november til og med 15. mars. Avlegges førerprøven i perioden fra 16. mars til og med 31. oktober, må trafikkstasjonen få dokumentasjon på fullført kurs.

 

 

Hvordan foregår selve oppkjøringen?

Prøvestrekningen skal legges slik at du som kandidat får mulighet til å vise dine ferdigheter under vekslende vei- og trafikkforhold. Som regel kjører du etter en fastlagt rute som tar rundt 55-60 minutter. Kjenner du noen som har tatt lappen samme sted, kan du derfor spørre dem og få tips om hvilken rute de kjørte.

I tillegg til selve kjøringen vil prøven også inneholde en sikkerhetskontroll av kjøretøyet, hvor du kan bli bedt om å kontrollere dekk, lysutstyr, bremser, styring, osv. (For lett og tung motorsykkel er det i tillegg en ferdighetsprøve på avsperret område som må bestås før resten av prøven kan gjennomføres). Husk å ta på deg bilbelte før du starter motoren - alltid!

 

 

Det legges vekt på at du skal kjøre selvstendig under prøven. Dette gjøres blant annet ved at sensor (den personen fra trafikkstasjonen som skal teste deg) angir lengre kjørestrekninger når han eller hun gir beskjed om hvor du skal kjøre.

Eksempler på slike kan være:

 • Følg skilt til Gjøvik.

 • Finn en egnet plass å snu.

 • I enden av gata skal du til venstre.

Hvis du ønsker det og forholdene ellers ligger til rette for det, kan trafikklæreren din også være med i kjøretøyet under prøven. Men det vanligste er likevel at det bare er du og sensor som er med på turen.

Sensors vurdering

Sensor sitter i passasjersetet foran i bilen. Under kjøreturen skal han eller hun vurdere din observasjon, tegngiving (blinklys), hvordan du plasserer deg i veien og hvordan du plasserer deg i forhold til merking, din fartstilpasning, tilpasning til øvrig trafikk og kjøretøybehandling (hvordan du kjører teknisk, hvordan du bruker girene og lignende). Han/hun vil sitte med et skjema og notere underveis. Det er viktig å huske på at det ikke trenger være negative ting som sensor noterer, så ikke bruk oppmerksomhet på om sensor skriver eller ikke. Følg heller med på veien, så viser du deg også som en bedre bilist.

Du får beskjed om resultatet av prøven umiddelbart etter at den er avsluttet. Det er helhetsinntrykket som avgjør resultatet av førerprøven. Det vil si at mindre enkeltfeil alene ikke blir avgjørende, men har du gjort mange nok små feil kan det være nok til at sensor mener du må opp til ny prøve.

 

 

Prøven kan avbrytes og vurderes som ikke bestått hvis det oppstår en situasjon hvor sensor eller andre trafikanter må gripe inn for å unngå skade eller fare, og du selv skulle ha avverget situasjonen. Prøven kan også avbrytes hvis du overser et lyssignal, skilt eller veioppmerking, eller når din kjøring kan medføre fare i trafikken.

Dersom en praktisk prøve vurderes til "Ikke bestått", skal du få en skriftlig begrunnelse for vedtaket. Da må du også vente 4 uker før du kan ta ny prøve. Står du, kan du juble og gå fra trafikkstasjonen med et midlertidig førerkort. Det ordentlige førerkortet kommer i posten etter noen dager.

Hvis du stryker, da?

Hvis du derimot stryker på oppkjøringen må du vente i minst fire uker før du kan prøve på nytt. Vurderingsskjemaet som sensoren fyller ut, får du med deg. Det gir deg informasjonen som du kan bruke i forberedelsene til ny prøve. Du må selv betale for ny oppkjøring.

Prisen på oppkjøring ligger på 1.100,- kroner (2019). I de fleste tilfeller bør du regne med å måtte ut med litt ekstra penger siden det kan være en fordel å ta noen ekstra kjøretimer like før den neste oppkjøringen.

 • arrow_drop_down_circle  Vanlige feil som kan gi stryk

  • Problemer med fart og fartstilpasning.
  • Brudd på vikeplikten.
  • Å ikke gi tegn (legge seg i riktig fil og bruke blinklys) eller ikke samhandle med andre trafikanter.
  • Å gjøre feil valg i en trafikksituasjon.
  • Helheten på kjøringen er ikke god nok.
  • For tidlig oppkjøring i forhold til kjørelærers anbefaling.
  • Mange kan bli nervøse av å kjøre opp med en fremmed sensor ved siden av seg, og kan gjøre feil som de ellers ikke pleier å gjøre.

Hvilke kjøretøy kan brukes under prøven?

Kjøretøy til førerprøven, unntatt tilhenger, skal være godkjent av Statens vegvesen. Godkjenning som kjøretøy til førerprøven skal føres i vognkortet. Det vanligste er å bruke bilen til kjøreskolen du bruker, og det gir ofte en ekstra trygghet å bruke en bil du allerede kjenner.

 

Lykke til - dette fikser du!