Hopp til hovedinnholdet

Førerkort for motorsykkel (A, A1 og A2)

Motorsykkel
TO HJUL: Det finnes flere klasser innenfor motorsykler. Lett motorsykkel er klasse A1, og kan tas når du fyller 16 år.

Føreropplæringen for lett, mellomtung og tung motorsykkel følger fire trinn i bestemt rekkefølge, slik at du alltid får utbytte av undervisningen på neste trinn.

Offentlig og kvalitetssikret
Motorsykkel
TO HJUL: Det finnes flere klasser innenfor motorsykler. Lett motorsykkel er klasse A1, og kan tas når du fyller 16 år.

Klasse A1: lett motorsykkel

Denne klassen gjelder føring av lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW og forholdet mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg. Minstealder for klasse A1 er 16 år.

Klasse A1 gir førerrettighet også for:

 • moped.
 • snøscooter med eller uten tilhengersledes hvis førerkortet er utstedt før 1. juli 2006.
 • trehjuls motorsykkel med effekt på høyst 15 kW.
 • mopedbil, dersom man er over 18 år.

 

Klasse A2: mellomtung motorsykkel

Klassen gjelder føring av mellomtung motorsykkel (høyest effekt 35 kW og forholdet effekt/vekt høyst 0,2 kW/kg - og motorsykkelen må ikke være "nedtrimmet" til mer enn halvparten av opprinnelig effekt) med eller uten sidevogn. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Minstealderen for klasse A2 er 18 år.

Klasse A2 gir førerrettighet også for:

 • moped.
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking.
 • 3-hjuls motorsykkel med effekt høyst 15 kW.

 

Klasse A: tung motorsykkel

Gjelder føring av motorsykkel (med eller uten sidevogn) uten begrensning på motorsykkelens effekt. Minstealder for direkte erverv er 24 år. Ved trinnvis erverv er minstealderen 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2.

Klasse A gir førerrettighet også for:

 • moped.
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking.
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking.
 • 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW. Minstealderen for denne rettighet er 21 år for de som har klasse A. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt 15 kW for 3-hjuls motorsykkel uansett hvor gammel du er.

 

 

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk.
 • Mennesket i trafikken.
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring.
 • Førstehjelp.
 • Tiltak ved trafikkulykke.
 • Mørkekjøring.

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du allerede førerkort i en klasse, kan du øvelseskjøre uten å måtte ta kurset på nytt. Husk å ha med deg førerkort fra annen klasse når du øvelseskjører.

 

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Alt lærestoff i dette trinnet er felles for motorsykkelklassene.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk opplæring:

 • Teoridel på tre undervisningstimer. Temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.
 • Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

 

Trinn 3 - Trafikal opplæring

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal bl.a. lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, om kjøreteknikk, om sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse.

Obligatorisk opplæring

 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A . Kurset er på totalt fire undervisningstimer, og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel.
 • Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

 

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte, og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk opplæring

 • Sikkerhetskurs på 4-8 timer, avhengig av førerkortklasse.
 • Sikkerhetskurset klasse A består av totalt åtte timer, fordelt med fire timer teori og fire timer praksis. Den praktiske delen består av fire timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med 2-timers teorisekvenser.

 

 

Les også:

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
15.03.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
suzanna
0
22.05.2015 21:59:01
ta lappen når jeg er ferdig å lese meg opp til prøven hilsen meg
Henke
8
12.02.2014 12:06:25
Synes det er litt merkelig at svaret på spørsmål 26, "Du skal kjøre forbi en bil i mørket. Når vil du skifte til fjernlys?", er "Ca. to billengder bak bilen som blir forbikjørt"? Skal du ikke helst skru på fjernlys når du er ved siden av/passert bilen under forbikjøring?
.
12
14.05.2013 03:48:30
På spørsmål 34 er riktig svar "Den som kommer til et trafikkuhell plikter å stanse og hjelpe". Her burde det vel vært lagt til "dersom det er behov"? Dersom alle forbipasserende skulle stoppet for å hjelpe på en sterkt trafikkert vei i rushtida ville det jo bare bli kaos.
jonas
1
21.09.2012 17:45:53
denne siden er drit bra!!!
bernt
7
13.04.2009 06:39:26
Etter aa ha tatt A-lappen og bestaatt. Hva har jeg lov til aa kjøre. Jeg er 28 aar. Er det komt nye regler

Spørsmål og svar

Ca. hvor mye koster førerkort til lett-MC?
Hei! Det er vanskelig å gi noe godt svar på dette, for det avhenger fra skole til skole, fra sted til sted, om du har trafikalt grunnkurs fra før ...
Hva er forskjellen på moped og lett motorsykkel?
Hei! Klasse M (to-, tre- og firehjuls moped) gjelder kjøring av alle typer moped, dvs. både tohjuls, trehjuls eller firehjuls moped. Klasse A...
Billigste forsikring til lett motorsykkel.
Hei   Jeg forstår at du søker etter billigst og best mulig forsikring. Det er viktig å finne en aktør som kan tilby begge deler, for det er ing...
Hvor mye koster lett motorsykkel lappen ?
Hei Førerkort for lett motorsykkel koster nok fort en ca 20- 25000 kroner. Mye kommer også an på deg selv og hvor mye du får øvelseskjørt hjemm...
Tenkt til å ta lett MC-lappen.
Hei!   Du må ta all obligatorisk opplæring i klasse A1 og teoretisk og praktisk prøve hos Statens vegvesen. Du kan kjøre opp tidligst den 18 ju...
Lov å kjøre på E6 med lett motorsykkel når jeg har fylt 16 år?
Hei!   Ja, du kan kjøre på motorvei med lett motorsykkel, det er kun traktor og mopeder som ikke kan kjøre på motorvei.   Hilsen Statems v...
Er det lovlig at jeg sitter på med lettsykkel med kjæresten min som er 16 ?
Hei På lett motorsykkel og med førerkort klasse A1 har man lov til å ha med seg en passasjer. Det er viktig å huske på at motorsykkelen oppfører...
Kan jeg kjøre en ATV med lett motorsykkel ?
Hei Frem til du er 18 år kan du kjøre en ATV med egenvekt ikke over 150 kg. Les mer her :http://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+...
Lett motorsykkel og førerkort klasse B.
Hei Nei, men tidligere var det slik. For noen få år siden ble det bestemt at førerkort B ikke lenger skulle gi rett til å kjøre lett motorsykkel...
Når begynner mc oppkjøringen i 2019 ?
Hei Det kommer litt an på værforholdene, men i april/mai starter  som regel oppkjøringene for mc.   Hilsen Statens vegvesen i samarbeid me...
Øvelseskjøring lett-MC.
Hei!   Du kan øvelseskjøre i klasse A1 når du har fylt 15 og har med deg beviset på fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon. Faren din ...
Kjøretimer på lett MC?
Hei Det er ikke noe minstekrav til antall timer, men som de srkiver på vegvesenet.no:   Individuell tilpassingHvor mange kjøretimer du skal ta, ...
Jeg tenker på og ta Lett - MC lappen (A1) når jeg fyller 15
Hei   Øvelseskjøring kan startes når man fyller 15 år hvis alle andre vilkår er oppfylt. Man må være 16 år for å ta førerkort og dermed...
Jeg lurer på hva reglene i norge er på en dirt bike?
Hei!   Jeg ser av linken at dette er i klasse lett-mc, altså klasse A1. Det kan du ta fra fylte 16 år. Hvis du får registrert den, kan du kjøre...
Når er siste dag for oppkjøring på lett motorsykkel ?
Hei Siste dato for oppkjøring på lett motorsykkel er 1.oktober, men noen trafikkstasjoner der de har et mildt klima kan fortsette litt lenger, det...
Aldersgrense lett motorsykkel.
Hei For å øvelseskjøre med lett motorsykkel, må du ha fylt 15 år og fullført trafikalt grunnkurs (beviset må du ha med). I følge Vegvesenet e...
Kan jeg kjøre registrert ATV 125cc på lett mc?
Hei!   En ATV er som regel enten registrert som moped, traktor eller motorsykkel. Det høres ut som om denne ATV er såpass stor at den er regist...
Kan en passasjer v øvelseskjøring med lett MC om ledsager kjører bak?
Hei   Hvis sykkelen er registrert for 2, skal egentlig ledsager sitte bak under øvelseskjøring. Hvis ledsager veier for mye i forhold til vektbeg...
Hei ! Hvor mye koster det å ta lett motorsykkel lappen ?
Hei Du må nok fort regne en ca 20 - 25000,- kroner for lett motorsykkel lappen, men mye kommer an på deg selv og hvor mye du kan øvelseskjøre pri...
Se alle