Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

Kva kan du køyre når du er 16 år?

Mopedbil ATV (colourbox.com)

Det er mange som spør oss om ein kan køyre mopedbil eller ATV (tre- eller firehjuling) når dei er 16 år. Og har du lov til å køyre vanleg moped om du tar traktorlappen?

Offentleg og kvalitetssikra
Mopedbil ATV (colourbox.com)

ATV (firehjuling)

ATV er ei forkorting for "All-terrain Vehicle" ("all terreng køyretøy") og er køyretøy med fire (nokon gangar tre) hjul, som primært er laga for bruk i ulendt terreng. Desse har dei siste åra også blitt veldig populære å køyre på vanlege veiar. Som du vil sjå under, kan du etter at du har fylt 16 år køyre ein tre- eller firehjuling dersom du har førarkort i ein av følgjande klasser: AM146 / AM147 / T. I tillegg kan ikkje ATVen ha høgare effekt enn maks 15 kW.

Mopedbil

Med mopedbil meiner ein firehjuls moped med karosseri, ratt, pedalar og instrument som i ein personbil. Resultatet av alt dette utstyret blir at desse køyreetøya alltid får en egenvekt over 150 kg slik at minstealderen er 18 år. Det finnast inga unnatak frå denne minstealderen på 18 år for mopedbil.

Moped (klasse AM146/AM147)

Tar du førerkort i klasse AM146 kan du køyre ein tohjulsmoped. Du kan også køyre ein tre- eller firehjulsmoped, men den må ikkje vege meir enn 150 kilo (minus vekta av batteriane dersom den er elektrisk). Har du førarkort klasse M 147 kan du før du er 18 år berre køyre moped med tre- eller fire hjul, og som ikkje veger over 150 kilo (minus vekta av batteriane dersom den er elektrisk). Merk at klasse AM147 ikkje gir køyrerett til vanleg tohjulsmoped.

Traktor (klasse T)

Med traktorlappen, klasse T, kan du køyre ein traktor og motorredskap med eller utan tilhenger. Konstruktiv fart på køyretøyet (det vil di det traktoren er laga for) må ikkje være meir enn 40 km/t. Vekta kan ikkje overskride 25 tonn som enkeltkøyretøy eller vogntog (traktor og tilhenger tilsaman). Når du har fått to års røynsle (minst 18 år) blir denne vektgrensa oppheva. Med klasse T han du også rett til å køyre motorredskap som ikkje er laga for transport av personar eller gods, og som ikkje kan køyrast fortare enn 30 km/t. Her snakkar ein om tre- og firehjulskøyretøy, og det er viktig å merke seg at traktorlappen ikkje gir deg førarett til "vanleg" tohjulsmoped. Da må du altså ha førarkort klasse M146 dersom du ikkje er over 18 år allereie.

Lett motorsykkel (A1A

Med klasse A1 kan du køyre ein lett motorsykkel. Ein lett motorsykkel har maksimalt slagvolum på 125 ccm og effekt på høgst 11 kW med eller utan sidevogn. Tek du lappen for A1, har du også rett til å køyre tohjulsmoped. Du kan også køyre mopedbil, men ikkje før du har fylt 18 år.

Snøskuter (klasse S)

Frå du er 16 år kan du ta førarkort klasse S for snøskuter. Fram til du vert 18 år er førarretten begrensa til klasse 1, det vil seie snøskuter der forhaldet mellom effekt og eigenvekt er maks 0,20 kW/kg.

Les meir på vegvesen.no

Kjelde: Statens vegvesen

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
27.06.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Anne
0
23.11.2016 13:58:57
Hvilken lapp må jeg ta for å kjøre en Atv som kjører kjappere enn 40km/t??
Emiliemini
5
29.06.2016 17:44:48
Kan dere ikke settened aldersgrensen til 10 år?
Hei
0
18.04.2016 01:04:29
Vist eg tar mopedførerkortet kan eg køyre moped med (to hjul) og atv (fire hjul)

Spørsmål og svar

Hei !! Hva koster det å omregistrere en traktor registrert ATV og hva er straffen for å kjøre en som går over 40 kmt med 2 på hvis den er registrert for 1 ?
Hei Du kan ringe Statens vegvesen på telefon 02030 og høre hvor mye det koster å omregistrere kjøretøyet eller sende en sms med registreringsnum...
Hei ! Jeg skal øvelseskjøre med ATV som er traktorregistrert. Hva må ledsager ha av førerkort for å kunne kjøre bil bak ? 
Hei Ledsager må ha klasse B for å kjøre bil. I klasse B ligger også førerett for traktor , men det er begrenset til vekt maks 3500 kg hvis klas...
Hei ! Kan man kjøre go- kart på vei lovlig ?
Hei Man kan få registrert enkelte go-karter slik at de kan kjøres på vei. Ta kontakt med statens vegvesen på telefon 02030 og be om teknisk så ...
Hei ! Hvilke regler gjelder for bruk av ATV ?
Hei De største ATV ene kan kjøres på klasse B, de er som regel registrerte som motorsykkel. Når det gjelder registrering av de forskjellige ATV e...
Hei ! Kan man kjøre traktor lovlig på motorvei når man er 16 år ?
Hei Man har ikke lov å kjøre en traktor med konstruktiv hastighet over 40 kmt før man er 18 år  har tatt et tilleggskurs. Kravet for å kunne kj...
Hei ! Hvorfor kan man ikke kjøre traktor på privat grunn uten førerkort ? 
Hei En traktor kan gjøre stor skade på bygninger, andre kjøretøy og mennesker hvis man velter, ikke får stoppet osv. Derfor er det ikke lov å k...
Hvor mye vil det koste å ta atv lappen ?
Hei For å kunne kjøre en 3 eller 4-hjuls moped med vekt ikke over 150 kg kan du ta klasse AM146. Den kommer på ca 10000,- kr. Hilsen Statens v...
Hei ! Kan jeg ha med passasjer på min lett motorsykkel når ledsager kjører bak under øvelseskjøring ?
Hei Nei, dette er ikke lov . Det er regulert i trafikkopplæringsforskriftens paragraf 2-4 siste ledd.Der læreren eller ledsager i medhold av § 2-2...
Når blir det lovlig å kjøre elektrisk skateboard i Norge? 
Hei Elektriske skateboard er ulovlig i Norge. Dette er fordi elektriske skateboard per i dag defineres som motorvogn. Problemet er da at et elektrisk...
Kan jeg kjøre traktor registrert ATV på motorvei ?
Hei Mange motorveier har spesielt skiltet at traktorer ikke er lov. Da kan du ikke kjøre på den veien uansett hvilken traktor du har. Ellers er de...
Kan man kjøre ATV på traktorlappen ? 
Hei Ja, så lenge den ikke overstiger kravet om konstruktiv hastighet 40 kmt og er registrert som traktor. Eller du kan kjøre en ATV som faller inn ...
Aldersgrense for kjøring av gravemaskin
Hei Gravemaskin faller under betegnelsen masseforflyttningsmaskiner. Aldersgrensen for å ta sertifikat for å bruke slike maskiner er 18 år, og ned...
Hei ! Hva er straffen for å kjøre traktor på privat eiendom
Hei Det er ikke lov å kjøre uten førerkort eller øvelseskjøre uten å ha førerkort eller være gammel nok til å øvelseskjøre. Forsikringen v...
Hei ! Jeg er 15 år og har tatt trafikalt grunnkurs, kan jeg øvelseskjøre en atv som er registrert som traktor T3 ?
Hei Hvis den ATV en ikke har konstruktiv hastighet mer enn maks 40 kmt så kan du øvelseskjøre med den. Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ...
Se alle