Fakta om én- og tohjulinger:

  • Tilatt hastighet er maks 20 km/t.
  • Ingen krav om registrering eller forsikring.
  • Krav om signalhorn/ringeklokke front- og baklys og reflekser.
  • Selvbalanserende kjøretøy kan brukes på samme arealer som er tillatt for sykkel, det vil si på fortau, sykkelfelt, gangfelt og på høyre side i vegbanen.
  • Det er ikke tillatt å bruke disse på veier med fartsgrense over 60 km/t.
  • Det er ulovlig å snakke i mobiltelefonen samtidig som man kjører.
  • Promillegrensen er lik som for bil: 0,2.
  • Det er anbefalt å bruke hjelm

 

Tillatt for alle å kjøre classywalk

Fra og med 10.april 2018 ble reglene endret, slik at det ikke lenger er 16 års aldersgrense for enhjulinger/selvbalanserende kjøretøy i Norge. 

Du kan lese mer om dette på regjeringens nettsider

Regelendringene går kort fortalt ut på at selvbalanserende kjøretøy nå regnes som sykkel. Dette betyr at det ikke er noen godkjenningsplikt, regis­trerings­plikt eller forsikringsplikt (krav om skilt, førerkort, aldersgrenser med mer). Man kan bruke kjøretøyet på de samme stedene som syklende og gående. Kjøretøyet skal ha frontlys, baklys og reflekser. Du må også ha mulighet for å bremse. Kjøretøyet skal også ha signalhorn eller signalklokke, slik som for sykkel. Maksimal hastighet skal ikke være mer enn 20 km/t.

Hva hvis du blir stoppet av politiet?

Maks fartsgrense på disse framkostmidlene er 20 km/t, og du har ikke lov til å kjøre disse på veier der fartsgrensen er høyere enn 60 km/t - av hensyn til din og andres sikkerhet. Hvis du blir tatt for å kjøre med selvbalanserende kjøretøy på veier hvor fartsgrensen er over 60 km/t, vil du få et forelegg.

Ansvaret for at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, legges på føreren, etter Vegtrafikklovens paragraf 23.

Elektrisk sparkesykkel (foto: ung.no)

12 ÅR: Trygg trafikk anbefaler at du er minst 12 år for å kjøre elektrisk sparkesykkel. De som leier ut slike kan også ha egne regler for hvor gammel du må være. Foto: ung.no

Elektriske sparkesykler

Elektriske sparkesykler har blitt veldig populære. Disse har som regel en toppfart på 20 kilometer i timen. Derfor anbefaler Trygg trafikk at man bør være over 12 år for å bruke disse.

Det er også slike at utleiesparkesykler som regel har en 18-årsgrense som er satt av de som leier ut sparkesyklene.