To års utsettelse på sertifikatet, ingen studier i utlandet, problemer med visum til enkelte land og yrker du ikke lenger kan velge.

Dette kan bli konsekvensene av relativt små lovbrudd.

Historien om Geir

Selv om du bare gjør få og små lovbrudd kan konsekvensene altså bli alvorlige. Hør bare hva som skjedde med Geir fra Trondheim:

Velta på sykkelen

Den sommeren Geir fylte 14 år, var han sammen med en gjeng i nabolaget som var noen år eldre enn ham. De hadde "fått tak i" en gammel moped, som de kjørte rundt på i gangveiene i bydelen. Geir ville også prøvekjøre mopeden, men behersket ikke kjøretøyet helt. Han havnet isteden i grøfta og skadet seg. Mens han lå på sykehuset, kom politiet på besøk. Faren hans var også med.

Politiet sa at mopeden var stjålet, og at eieren hadde anmeldt tyveriet. Geir måtte fortelle hvem han hadde vært sammen med. De spurte også om han hadde vært med på tyveriet.

Barnevernet

Geir var redd han skulle havne i fengsel, men politiet sa han var under den strafferettslige lavalder, som er 15 år. Men i og med politiet hadde en anmeldelse på ham for et straffbart forhold, ville de likevel fortelle barnevernet om saken.

Da ble Geir enda mer redd. Han tenke han kanskje ville havne på en institusjon, men så ille ville det nok ikke gå. Når barnevernet får oversendt en sak fra politiet, kan de iverksette en undersøkelse for å finne ut hvordan ungdommen det gjelder har det - om han trenger hjelp, om han har det bra hjemme, og om det er behov for å gripe inn på en eller annen måte.

Geir hadde det helt fint hjemme, og hadde ikke gjort noe annet galt - enda, så det var heldigvis ingen grunn for barnevernet til å gjøre noe mer med saken.

Konfliktrådet

Men Geir var ikke ferdig med saken. Han var for ung til å bli straffet, men han var ikke for ung til å få saken avgjort i Konfliktrådet. I utforkjøringen ble mopeden totalskadet, og eieren hadde anmeldt forholdet og krevde erstatning for den tapte mopeden.

Politiet bestemte seg for å sende saken til Konfliktrådet. For å få saken avgjort i Konfliktrådet, ikke som straffesak, må både eieren av mopeden og Geirs foreldre være enige i en slik saksgang. I slike saker har nemlig foreldrene et ansvar for den skade barna har utført med inntil 5000 kroner.

Måtte møte med foreldrene

Sammen med foreldrene måtte Geir møte eieren av mopeden i Konfliktrådet. Selv om eieren ikke var sint, var det svært ubehagelig for Geir å møte den han hadde ødelagt for. I Konfliktrådet ble de enige om at Geir skulle erstatte mopeden. Foreldrene måtte legge ut pengene, mens Geir fikk redusert lommepengene. Denne avtalen ble underskrevet av partene, og saken var ute av verden. Ved en slik avgjørelse kommer ikke forholdet i politiets strafferegister - enten du er over eller under den strafferettslige lavalder.

Førerkort ingen rettighet

Nå skulle en tro at Geir hadde lært av denne episoden, men det hadde han dessverre ikke. Nesten to år senere – kort tid før han fylte 16 år, ble han nok en gang tatt av politiet for å kjøre moped uten gyldig mopedførerbevis.

Selv om behandling i Konfliktråd vanligvis er forbeholdt den som begår straffbare forhold for første gang, bestemte politiet seg igjen for å sende Geirs sak til Konfliktrådet for avgjørelse. Geir syntes han slapp billig unna, tross alt.

Fikk ikke mopedførerbevis

Men to måneder etter hendelsen fikk han en ny ubehagelig overraskelse. Han hadde nettopp fylt 16 år og fått ny moped. For å få kjøre mopeden måtte han ha mopedførerbevis. Det fikk han ikke! Politiet hadde nemlig fattet vedtak om sperrefrist på mopedførerbevis i 6 måneder fra han fylte 16 år.

Dette var ingen straff, men en såkalt administrativ forføyning. Å få førerkort er nemlig ingen rettighet som alle har. Det er visse vilkår som må oppfylles, og Geir fyllte ikke vilkårene fordi han to ganger var anmeldt til politiet for ulovlig kjøring med moped før han fylte 16 år.

 

Kilde: Justis- og politidepartementet