Hopp til hovedinnholdet

Kjørte moped før han var 16

Moped og ungdommer (colourbox.com)
HVA SKJER? Konsekvensene kan være store hvis du kjører uten førerkort. Sperrefrist og utsettelse er vanlige reaksjoner.

Både store og små lovbrudd medfører konsekvenser. Geir fikk sperrefrist på mopedførerbevis fordi han hadde kjørt ulovlig med moped før han fylte 16 år.

Offentlig og kvalitetssikret
Moped og ungdommer (colourbox.com)
HVA SKJER? Konsekvensene kan være store hvis du kjører uten førerkort. Sperrefrist og utsettelse er vanlige reaksjoner.

To års utsettelse på sertifikatet, ingen studier i utlandet, problemer med visum til enkelte land og yrker du ikke lenger kan velge.

Dette kan bli konsekvensene av relativt små lovbrudd.

Historien om Geir

Selv om du bare gjør få og små lovbrudd kan konsekvensene altså bli alvorlige. Hør bare hva som skjedde med Geir fra Trondheim:

Velta på sykkelen

Den sommeren Geir fylte 14 år, var han sammen med en gjeng i nabolaget som var noen år eldre enn ham. De hadde "fått tak i" en gammel moped, som de kjørte rundt på i gangveiene i bydelen. Geir ville også prøvekjøre mopeden, men behersket ikke kjøretøyet helt. Han havnet isteden i grøfta og skadet seg. Mens han lå på sykehuset, kom politiet på besøk. Faren hans var også med.

Politiet sa at mopeden var stjålet, og at eieren hadde anmeldt tyveriet. Geir måtte fortelle hvem han hadde vært sammen med. De spurte også om han hadde vært med på tyveriet.

Barnevernet

Geir var redd han skulle havne i fengsel, men politiet sa han var under den strafferettslige lavalder, som er 15 år. Men i og med politiet hadde en anmeldelse på ham for et straffbart forhold, ville de likevel fortelle barnevernet om saken.

Da ble Geir enda mer redd. Han tenke han kanskje ville havne på en institusjon, men så ille ville det nok ikke gå. Når barnevernet får oversendt en sak fra politiet, kan de iverksette en undersøkelse for å finne ut hvordan ungdommen det gjelder har det - om han trenger hjelp, om han har det bra hjemme, og om det er behov for å gripe inn på en eller annen måte.

Geir hadde det helt fint hjemme, og hadde ikke gjort noe annet galt - enda, så det var heldigvis ingen grunn for barnevernet til å gjøre noe mer med saken.

Konfliktrådet

Men Geir var ikke ferdig med saken. Han var for ung til å bli straffet, men han var ikke for ung til å få saken avgjort i Konfliktrådet. I utforkjøringen ble mopeden totalskadet, og eieren hadde anmeldt forholdet og krevde erstatning for den tapte mopeden.

Politiet bestemte seg for å sende saken til Konfliktrådet. For å få saken avgjort i Konfliktrådet, ikke som straffesak, må både eieren av mopeden og Geirs foreldre være enige i en slik saksgang. I slike saker har nemlig foreldrene et ansvar for den skade barna har utført med inntil 5000 kroner.

Måtte møte med foreldrene

Sammen med foreldrene måtte Geir møte eieren av mopeden i Konfliktrådet. Selv om eieren ikke var sint, var det svært ubehagelig for Geir å møte den han hadde ødelagt for. I Konfliktrådet ble de enige om at Geir skulle erstatte mopeden. Foreldrene måtte legge ut pengene, mens Geir fikk redusert lommepengene. Denne avtalen ble underskrevet av partene, og saken var ute av verden. Ved en slik avgjørelse kommer ikke forholdet i politiets strafferegister - enten du er over eller under den strafferettslige lavalder.

Førerkort ingen rettighet

Nå skulle en tro at Geir hadde lært av denne episoden, men det hadde han dessverre ikke. Nesten to år senere – kort tid før han fylte 16 år, ble han nok en gang tatt av politiet for å kjøre moped uten gyldig mopedførerbevis.

Selv om behandling i Konfliktråd vanligvis er forbeholdt den som begår straffbare forhold for første gang, bestemte politiet seg igjen for å sende Geirs sak til Konfliktrådet for avgjørelse. Geir syntes han slapp billig unna, tross alt.

Fikk ikke mopedførerbevis

Men to måneder etter hendelsen fikk han en ny ubehagelig overraskelse. Han hadde nettopp fylt 16 år og fått ny moped. For å få kjøre mopeden måtte han ha mopedførerbevis. Det fikk han ikke! Politiet hadde nemlig fattet vedtak om sperrefrist på mopedførerbevis i 6 måneder fra han fylte 16 år.

Dette var ingen straff, men en såkalt administrativ forføyning. Å få førerkort er nemlig ingen rettighet som alle har. Det er visse vilkår som må oppfylles, og Geir fyllte ikke vilkårene fordi han to ganger var anmeldt til politiet for ulovlig kjøring med moped før han fylte 16 år.

 

Kilde: Justis- og politidepartementet


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Håpløse regler for øvelseskjøring med moped.
Hei Jeg skjønner at dette kan være frustrerende, men det er nå en gang ikke vi som har laget de lovene. Uansett er det viktig å huske på at de s...
Kjører ulovlig scooter - 14 år - kan foreldre få straff? 
Hei Så lenge du er under den kriminelle lavader, som er 15 år, så kan du ikke straffes. Men du kan likevel bli tatt og anmeldt og etterforsket av ...
Hei ! Hva er aldersgrense på en dirt bike ?
Hei Aldersgrensen på en dirt bike kommer an på hva den er registrert som og hvor fort den kan gå og hvor stor motor den har. Hilsen Statens veg...
Hva kan straffen bli for å kjøre uten gyldig lett motorsykkel førerkort ?
Hei Straffen for å kjøre uten gyldig førerkort kan bli bøter, utsettelse på førerkortet og hvis du havner i en trafikkulykke så vil ikke forsi...
Jeg ble tatt for å kjøre med bil uten førerkort. er bare 16 år, og fikk utsettelse på et halvt år. Så jeg lurer på når jeg kan øvelseskjøre igjen? må jeg vente til jeg er 18 og et halvt år for å øvelseskjøre da?
Hei   Utsettelse på førerkort gjelder fra fylte 18 år. Det er politiet som avgjør reaksjon etter en lovovertredelse, også i kjøresituasjoner...
Fikk to års utsettelse på lappen. Er dette fra datoen jeg ble stoppet eller fra den dagen jeg fyller 18 år?
Hei! Det vanligste er to års utsettelse fra den dagen du fyller 18 år. Ønsker du likevel å være helt sikker på at det ikke var noe unntak ved ...
Hva kan straffen bli for å kjøre lett motorsykkel uten førerkort?
Hei Du risikerer å få bot og utsettelse på førerkortet ditt, men det verste er hvis du blir innblandet i et uhell eller ulykke. Da vil ikke forsi...
Hva skjer med meg eller eventuelt kompisen min sin moped/han vis jeg blir stoppa av politiet med hans moped som ikke har ansvarsforsikring?
Hei Mopeden vil bli avskiltet og fører/eier vil bli anmeldt. Boten er for tiden 5000 kroner.   Vennlig hilsen ung.no, i samarbeid med Politid...
Er jeg anmeldt?
Hei Først av alt vil jeg si at jeg håper du forstår hvor dumt og farlig det er å kjøre uten hjelm og uten lappen med noen sittende bakpå. Vider...
Hva skjer hvis jeg kjører lett motorsykkel ulovlig ?
Hei Du risikerer å få en utsettelse på førerkortet ditt. Er du under den kriminelle lavalder så er det dine foreldre/foresatte som eventuelt få...
Spørsmål om sperrefrist ved ulovlig øvelseskjøring
Hei Sperrefrist regnes ikke som straff, og derfor kan politiet sette sperrefrist selv om du var under 15 år (den kriminelle lavalderen).  Reglene ...
Kan jeg kjøre en moped på egen eiendom lovlig uten førerkort ?
Hei Det er ikke lov å kjøre en moped på egen eiendom uten førerkort. Det er heller ikke lov å kjøre en crosser, men man kan kjøre det lovlig u...
Bot for å kjøre moped når jeg er 15 år.
Hei Det er vanskelig å si noe om du får bot og hvor stor denne ev. vil bli, men du vil i alle fall få sperrefrist på mopedlappen (og kanskje på ...
Jeg ble tatt for å kjøre ulovlig, hva kan straffen bli ?
Hei Hvis du ble tatt på offentlig vei eller på et område der det er alminnelig ferdsel er dette underlagt veitrafikkloven. Politiet kan svare på ...
Hei ! Jeg vil kjøre cross/ dirt bike i utmark er det lov ?
Hei En dirtbike/crossbike er ikke lov for en 12-13 åring å kjøre. Hvis du blir skadet eller du skader noen andre eller noe, vil du eller foreldren...
Hei ! Hva er straffen for å kjøre traktor på privat eiendom
Hei Det er ikke lov å kjøre uten førerkort eller øvelseskjøre uten å ha førerkort eller være gammel nok til å øvelseskjøre. Forsikringen v...
Hei ! Jeg har tatt trafikalt grunnkurs, kan jeg nå bruke og kjøre en 49 ccm på vei ?
Hei Nei, bare som øvelseskjøring med ledsager. For å kunne bruke og kjøre denne på egenhånd må du ta mopedførerkortet. Hilsen Statens vegv...
Se alle