Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

A-Å

Nye helsekrav til førerkort. Sjekk om de rammer deg!

Førerkort (foto: ung.no)
NYE KRAV: Fra 1. oktober 2016 er det nye helsekrav for deg som skal få eller fornye førerkort.

Fra 1.oktober 2016 endres helsekravene til førerkort.

Offentlig og kvalitetssikret

Dette er de nye reglene

Fra 1.oktober 2016 endres helsekravene for alle som søker om førerkort. Har du en tilstand eller sykdom som for eksempel diabetes eller narkolepsi, som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg ha helseattest fra lege.

Tidligere var det mulig å søke om fritak for helsetilstanden hos Fylkesmannen, og over 18.000 mennesker har hvert år sendt søknad om dispensasjon til fylkesmenn landet over. Når de nye reglene trer i kraft, blir denne søknadsbunken kraftig redusert, og leger, optikere og psykologer vil isteden overta mye av ansvaret.

 

Har du allerede førerkort og er redd for de nye bestemmelsene?

Har du førerkort, og både er frisk og rask behøver du ikke tenke på de nye bestemmelsene. Er du derimot usikker på om din helsetilstand kan påvirke din evne til å kjøre bil, bør du kontakte fastlegen for å sjekke at du ikke rammes av de nye reglene.

 

 

Hva er fordelen med de nye reglene?

Tidligere var ikke kravene til helsetilstand like strenge. Mange lurer derfor på hva fordelene med de nye reglene er, noe som er forståelig. Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie, sier i en pressemelding at de nye reglene gjør det enklere for både leger og førerkortsøkere å se hvilke kav som gjelder, noe som betyr at det blir mindre rom for å vurdere enkeltsaker og mer plass til lik behandling.

For mange betyr dette at prosessen blir enklere enn den har vært tidligere, og de aller fleste vil nå kunne få helseattest hos fastlegen sin.

Enkelte grupper vil merke lovendringene mer enn andre. Dette betyr likevel ikke at de som lider av disse sykdommene eller tilstandene ikke får kjøre bil i det hele tatt. De nye reglene vil derimot skjerpe kravet til oppfølging av pasienter.

 

Disse gruppene rammes av de nye helsetiltakene

Diabetes: For sjåfører med diabetes blir regelverket noe strengere enn før. Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker). De nye reglene skjerper kravet til oppfølging av diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi. I oppfølgingen skal det settes inn tiltak som gjør at slike anfall ikke gjentar seg. Anfall av alvorlig hypoglykemi betyr at anfallet er så kraftig at det medfører behov for bistand fra andre.

Legemidler: Noen legemidler fører til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler (for eksempel beroligende midler i gruppen benzodiazepiner i store doser eller fast bruk flere ganger daglig) må enten slutte eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil.

Søvn: Nesten hvert femte dødsfall i trafikken skyldes at sjåføren har falt i søvn. Noen pasienter med søvnapné eller narkolepsi er mer utsatt for dette. De dette gjelder må derfor vurderes av spesialist for å bestemme om de oppfyller helsekravene. Det er fastlegene som skal vurdere når henvisning til spesialistbehandling er nødvendig.

Kols: For pasienter med respirasjonssvikt (først og fremst pasienter med alvorlig kols), er det nå krav til lungefunksjon som fastlegen eller spesialist kan måle og vurdere.

Kognitive funksjoner (påvirkes for eksempel ved demens): Legene skal på en mer enhetlig måte undersøke søkernes evne til å tenke og reagere i trafikken. Kravet til undersøkelse av slike funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig begynnende demens.

Les mer om generelle helsekrav i Forskrift om endring i førerkortforskriften.

 

 

Har du ADD eller ADHD?

Alle med ADD eller ADHD som søker om førerkort må opplyse om dette i helseattesten. Dette gjøres i egenerklæringen under punkt 12 (s.1). Ved å krysse av ja på dette punktet, kreves helseattest.

Personer med ADD eller ADHD har som regel ikke problemer med å få godkjent søknad om førerkort. De fleste legeattester gir vanlig gyldighet. Dersom det ikke er medisinbruk i forbindelse med diagnosen er det heller ikke påkrevd legeattest. Mener legen/psykologen at personen har god kognitiv funksjonsevne, samtidig som han/hun ikke har en samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko kan det derfor gis anbefaling om førerrett for inntil to års varighet. Deretter kan førerrett etter to år gis med vanlig varighet.

Les mer om generelle helsekrav ved ADD, ADHD og andre psykiske lidelser og svekkelser i Forskrift om endring i førerkortforskriften.

For mer informasjon om de nye helsekravene kan du også ta en titt på Helsedirektoratets Førerkortveileder. Eller lese mer på vegvesen.no.

 

Kilder:

Helsedirektoratet.no
Vegvesen.no
Forskrift om endring i førerkortforskriften
abcnyheter.no


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Må man ta en synstest før teoriprøve eller oppkjøring ? Hvor lenge er den gyldig ?
Hei Man må ta en synstest før man tar teoriprøve, men hvis du bruker briller eller linser må du levere en optikerattest før du kan bestille prak...
Hei, jeg har røyket hasj fast i nesten 2 år, altså hver dag
Hei Dersom du har røykt ca hver helg i noen måneder, vil det ikke ta 2-3 måneder før urinprøver er rene. Vi ville nok heller si 2-3 uker. Dersom...
Hei ! Jeg har mistet førerkortet i 10 måneder på grunn av helse, må jeg kjøre opp på nytt også ?
Hei Hvis det var helse som ikke var oppfylt og ikke andre lovbrudd, vil du normalt sett kunne få et nytt førerkort igjen så lenge du har levert ...
Hei ! Jeg har blitt tatt for å røyke hasj og må levere urinprøver, kan jeg ta mopedlappen allikevel når jeg blir 16 år ? 
Hei Hvis du ikke har fått en utsettelse på førerkortet så kan du det hvis du ellers oppfyller helsevilkårene for å ta førerkort. Hilsen Sta...
Jeg har vært hos optiker etter at jeg søkte om førerkort første gang og fått påvist nedsatt syn, men er ikke avhengig av briller under kjøring. Hva gjør jeg med det ?
Hei Hvis du har vært hos optiker og fått påvist nedsatt syn så tar du med en synsattest til førerprøven så kan den legges inn før du kjører ...
Hei ! Jeg har diabetes, hva må jeg gjøre for å få førerkortet ?
Hei Hvis man har diabetes er det en godkjent legeattest som kreves slik at man kan få sjekket opp om du fyller vilkårene for å ha førerkort i le...
Kan man få marihuana som medisin?
Hei Ja, det er en liten gruppe som man nå har åpent opp for kan få marihuana som medikament. Det er utrolig strengt hvem som skal få disse medisi...
Jeg har fått en synsattest med -1,75, må jeg da kjøre med briller ?
Hei Optikerattesten skal være krysset av for om du må bruke briller eller linser under kjøring så det må du ta opp med optikeren din. Man er sel...
Hei! Jeg skal snart ta teoriprøven for bil lappen. Men jeg er usikker på punktet 'alvorlige psykiske lidelser' når jeg søker om førekort. Jeg har diagnosen moderat depresjon og anoreksi. Er dette alvorlig?
Hei Når det gjelder helseregler for førerkort så er det tilstander eller medisinbruk som kan påvirke kjøringen som kan stoppe eller  begrens...
Røyker hasj, hvordan få lappen tilbake?
Hei Ja som du tydeligvis vet innfrir du ikke helsekravene til førerkort når du røyker cannabis. Både psykologen og fastlege er pålagt å melde de...
Hei ! Jeg har hatt en dom for å røyke hasj men dett er nå 1 år siden . Har jeg sperrefrist eller kan jeg ta førerkort nå ?
Hei Ta kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00 og hør med kundeservice der. De kan se om du har en utsettelse på førerkortet eller om...
Vil man få en avmerking i førerkortet hvis man bruker briller ?
Hei På bakgrunn av den egenerklæringen du har levert blir det et krav om optikerattest eller ikke. Ta kontakt med Statens vegvesen på telefon 020...
Finnes det sykdom som gjør at man ikke kan ta lappen?
Hei Det er mange sykdommer som gjør at man ikke kan kjøre bil fordi det er for farlig. Det kan være at sykdommen i seg selv gjør det farlig, elle...
Kan man miste førerkortet for alltid hvis man blir tatt for fyllekjøring mer enn 2 ganger i løpet av 5 år ?
Hei ja, man kan miste førerkortet "for alltid" hvis man blir tatt flere ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand. Regelen da er at man kan søke ...
Dersom jeg ble spurt av en lege/helsearbeider om jeg har inntatt narkotiske midler, og svarer ja, kan dette ha konsekvenser for rullebladet mitt og mine muligheter i fremtiden?
Hei Helsepersonell har i utgangspunktet taushetsplikt, også når det gjelder bruk av illegale rusmidler. Nei, du vil ikke bli anmeldt til politiet d...
Jeg hadde et besvimelsesanfall og ble fratatt førerkortet, hva gjør jeg for å få den tilbake?
Hei Det er riktig at helsekravet er at du har vært anfallsfri i de siste 12 måneder før du kan få tilbake førerkortet. Du må ta kontakt med leg...
Jeg har mistet lappen og ble tatt med narkotika, hva gjør jeg videre ?
Hei Når det er en dom for rus, er det i mange tilfeller påkrevd med urinprøver over en viss til hos lege for å få tilbake førerkort. Dette kan ...
Jeg må bruke briller under kjøring, har -1,5 kan jeg da ta buss førerkort  ?
Hei De nye reglene til buss innebærer at man må ha syn på begge øynene blant annet, men for å få et nøyaktig svar må du ta kontakt med en opt...
Hei ! Synet mitt har endret seg siden jeg søkte om førerkort ,hva bør jeg gjøre ?
Hei Ta med en kopi av  optikerattesten din til den dagen du skal kjøre opp så blir den registrert. Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung....
Se alle