Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Nye helsekrav til førerkort. Sjekk om de rammer deg!

Førerkort (foto: ung.no)
NYE KRAV: Fra 1. oktober 2016 er det nye helsekrav for deg som skal få eller fornye førerkort.

Fra 1.oktober 2016 endres helsekravene til førerkort.

Offentlig og kvalitetssikret
Førerkort (foto: ung.no)
NYE KRAV: Fra 1. oktober 2016 er det nye helsekrav for deg som skal få eller fornye førerkort.

Dette er de nye reglene

Fra 1.oktober 2016 endres helsekravene for alle som søker om førerkort. Har du en tilstand eller sykdom som for eksempel diabetes eller narkolepsi, som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg ha helseattest fra lege.

Tidligere var det mulig å søke om fritak for helsetilstanden hos Fylkesmannen, og over 18.000 mennesker har hvert år sendt søknad om dispensasjon til fylkesmenn landet over. Når de nye reglene trer i kraft, blir denne søknadsbunken kraftig redusert, og leger, optikere og psykologer vil isteden overta mye av ansvaret.

 

Har du allerede førerkort og er redd for de nye bestemmelsene?

Har du førerkort, og både er frisk og rask behøver du ikke tenke på de nye bestemmelsene. Er du derimot usikker på om din helsetilstand kan påvirke din evne til å kjøre bil, bør du kontakte fastlegen for å sjekke at du ikke rammes av de nye reglene.

 

 

Hva er fordelen med de nye reglene?

Tidligere var ikke kravene til helsetilstand like strenge. Mange lurer derfor på hva fordelene med de nye reglene er, noe som er forståelig. Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie, sier i en pressemelding at de nye reglene gjør det enklere for både leger og førerkortsøkere å se hvilke kav som gjelder, noe som betyr at det blir mindre rom for å vurdere enkeltsaker og mer plass til lik behandling.

For mange betyr dette at prosessen blir enklere enn den har vært tidligere, og de aller fleste vil nå kunne få helseattest hos fastlegen sin.

Enkelte grupper vil merke lovendringene mer enn andre. Dette betyr likevel ikke at de som lider av disse sykdommene eller tilstandene ikke får kjøre bil i det hele tatt. De nye reglene vil derimot skjerpe kravet til oppfølging av pasienter.

 

Disse gruppene rammes av de nye helsetiltakene

Diabetes: For sjåfører med diabetes blir regelverket noe strengere enn før. Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker). De nye reglene skjerper kravet til oppfølging av diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi. I oppfølgingen skal det settes inn tiltak som gjør at slike anfall ikke gjentar seg. Anfall av alvorlig hypoglykemi betyr at anfallet er så kraftig at det medfører behov for bistand fra andre.

Legemidler: Noen legemidler fører til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler (for eksempel beroligende midler i gruppen benzodiazepiner i store doser eller fast bruk flere ganger daglig) må enten slutte eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil.

Søvn: Nesten hvert femte dødsfall i trafikken skyldes at sjåføren har falt i søvn. Noen pasienter med søvnapné eller narkolepsi er mer utsatt for dette. De dette gjelder må derfor vurderes av spesialist for å bestemme om de oppfyller helsekravene. Det er fastlegene som skal vurdere når henvisning til spesialistbehandling er nødvendig.

Kols: For pasienter med respirasjonssvikt (først og fremst pasienter med alvorlig kols), er det nå krav til lungefunksjon som fastlegen eller spesialist kan måle og vurdere.

Kognitive funksjoner (påvirkes for eksempel ved demens): Legene skal på en mer enhetlig måte undersøke søkernes evne til å tenke og reagere i trafikken. Kravet til undersøkelse av slike funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig begynnende demens.

Les mer om generelle helsekrav i Forskrift om endring i førerkortforskriften.

 

 

Har du ADD eller ADHD?

Alle med ADD eller ADHD som søker om førerkort må opplyse om dette i helseattesten. Dette gjøres i egenerklæringen under punkt 12 (s.1). Ved å krysse av ja på dette punktet, kreves helseattest.

Personer med ADD eller ADHD har som regel ikke problemer med å få godkjent søknad om førerkort. De fleste legeattester gir vanlig gyldighet. Dersom det ikke er medisinbruk i forbindelse med diagnosen er det heller ikke påkrevd legeattest. Mener legen/psykologen at personen har god kognitiv funksjonsevne, samtidig som han/hun ikke har en samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko kan det derfor gis anbefaling om førerrett for inntil to års varighet. Deretter kan førerrett etter to år gis med vanlig varighet.

Les mer om generelle helsekrav ved ADD, ADHD og andre psykiske lidelser og svekkelser i Forskrift om endring i førerkortforskriften.

For mer informasjon om de nye helsekravene kan du også ta en titt på Helsedirektoratets Førerkortveileder. Eller lese mer på vegvesen.no.

 

Kilder:

Helsedirektoratet.no
Vegvesen.no
Forskrift om endring i førerkortforskriften
abcnyheter.no


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Må man ta en synstest før teoriprøve eller oppkjøring ? Hvor lenge er den gyldig ?
Hei Man må ta en synstest før man tar teoriprøve, men hvis du bruker briller eller linser må du levere en optikerattest før du kan bestille prak...
Hei Jeg fyller 18 år om 5 måneder, kan jeg rekke å få førerkortet  til da ? 
Hei Ja, det kan du nok rekke, men det er ikke en fremgangsmåte vi anbefaler. Man bør bruke god tid på opplæringen, vi mener 2 år er fornuftig me...
Hei ! Jeg har mistet førerkortet i 10 måneder på grunn av helse, må jeg kjøre opp på nytt også ?
Hei Hvis det var helse som ikke var oppfylt og ikke andre lovbrudd, vil du normalt sett kunne få et nytt førerkort igjen så lenge du har levert ...
Hei, jeg har røyket hasj fast i nesten 2 år, altså hver dag
Hei Dersom du har røykt ca hver helg i noen måneder, vil det ikke ta 2-3 måneder før urinprøver er rene. Vi ville nok heller si 2-3 uker. Dersom...
Hei ! Jeg er blitt  fratatt førerkortet mitt på grunn av helse, må jeg kjøre opp igjen da ?
Hei Nei, det vanlige er at du må fylle helsevilkårene og kraven om anfallsfrihet før du kan fornye førerkortet ditt. Dette kan legen fortelle mer...
Hei ! Jeg lurer på hva helsekravene er for å kunne ta førerkort ?
Hei Det kan være forskjellige sykdommer, medisiner og problemer med svekket syn eller hørsel som kan føre til at man ikke kan få førerkort eller...
Jeg har vært hos optiker etter at jeg søkte om førerkort første gang og fått påvist nedsatt syn, men er ikke avhengig av briller under kjøring. Hva gjør jeg med det ?
Hei Hvis du har vært hos optiker og fått påvist nedsatt syn så tar du med en synsattest til førerprøven så kan den legges inn før du kjører ...
Har røykt hasj hver dag i ca et halvt år .Hvor lenge bør jeg vente for at en urinprøve er 100% ren?
Hei Ved daglig inntak over tid kan få positivt utslag på THC-prøver i så mye som 6-12 uker etter siste inntak. Hvor lang tid det tar avhenger blan...
Kan man miste førerkortet for alltid hvis man blir tatt for fyllekjøring mer enn 2 ganger i løpet av 5 år ?
Hei ja, man kan miste førerkortet "for alltid" hvis man blir tatt flere ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand. Regelen da er at man kan søke ...
Hei! Jeg skal snart ta teoriprøven for bil lappen. Men jeg er usikker på punktet 'alvorlige psykiske lidelser' når jeg søker om førekort. Jeg har diagnosen moderat depresjon og anoreksi. Er dette alvorlig?
Hei Når det gjelder helseregler for førerkort så er det tilstander eller medisinbruk som kan påvirke kjøringen som kan stoppe eller  begrens...
Kan man få marihuana som medisin?
Hei Ja, det er en liten gruppe som man nå har åpent opp for kan få marihuana som medikament. Det er utrolig strengt hvem som skal få disse medisi...
Hei ! Jeg har noen spørsmål til førerkort og trafikalt grunnkurs.
Hei Ved å ta trafikalt grunnkurs vil du være klar for å begynne å øvelseskjøre privat og på en trafikkskole så det er lurt å ta selv om du i...
Hei ! Er det sant at man kan bli nektet førerkort hvis man hallusinerer ? Syns og hørselshallusinasjoner ?
Hei Ja, det høres ut som om en tilstand som kan være trafikkfarlig både for en selv og andre og kan nok føre til at lege ikke vil godkjenne hels...
Kan man ta førerkort når man har epilepsi ?
Hei Ja, man kan få førerkort selv om man har epilepsi. Det er noen krav til anfallsfrihet og når man bruker medisin, men dette må du ta opp med d...
Røyker hasj, hvordan få lappen tilbake?
Hei Ja som du tydeligvis vet innfrir du ikke helsekravene til førerkort når du røyker cannabis. Både psykologen og fastlege er pålagt å melde de...
Dersom jeg ble spurt av en lege/helsearbeider om jeg har inntatt narkotiske midler, og svarer ja, kan dette ha konsekvenser for rullebladet mitt og mine muligheter i fremtiden?
Hei Helsepersonell har i utgangspunktet taushetsplikt, også når det gjelder bruk av illegale rusmidler. Nei, du vil ikke bli anmeldt til politiet d...
Hei ! Jeg har hatt en dom for å røyke hasj men dett er nå 1 år siden . Har jeg sperrefrist eller kan jeg ta førerkort nå ?
Hei Ta kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00 og hør med kundeservice der. De kan se om du har en utsettelse på førerkortet eller om...
Se alle