Hopp til hovedinnholdet

Hvor stor blir trafikkbota?

Trafikk (ung.no)
FØLG MED: Det er mye som skjer i trafikkbildet, så følg med. Hva skjer hvis du skulle bryte reglene?

Hvor stor bot får du egentlig for å kjøre ti kilometer over fartsgrensa? Og hvor mye risikerer du å måtte betale for brudd på vikeplikten eller kjøring med håndholdt mobiltelefon?

Offentlig og kvalitetssikret
Trafikk (ung.no)
FØLG MED: Det er mye som skjer i trafikkbildet, så følg med. Hva skjer hvis du skulle bryte reglene?

lovdata.no kan du til enhver tid lese de siste, oppdaterte satsene for forenklet forelegg.

 

Når fartsgrensa er 60 km/t eller lavere:

Kjører du til og med 5 km for fort, koster det: 800,-

Kjører du mellom 5- og 10 km for fort, koster det: 2.1050,-

Kjører du melllom 10- og 15 km for fort, koster det: 3.800,-

Kjører du mellom 15- og 20 km for fort, koster det: 5.500,-

Kjører du ellom 20- og 25 km for fort, koster det: 8.500,-

 

Når fartsgrensa er 70 km/t eller høyere:

Kjører du til og med 5 km for fort, koster det: 800,-

Kjører du mellom 5- og 10 km for fort, koster det: 2.100,-

Kjører du mellom 10- og 15 km for fort, koster det: 3.400,-

Kjører du mellom 15- og 20 km for fort, koster det: 4.700,-

Kjører du mellom 20- og 25 km for fort, koster det: 6.400,-

Kjører du mellom 25- og 30 km for fort, koster det: 8.500,-

Kjører du mellom 25- og 35 km for fort, koster det: 10.200,-

 

Når fartsgrensa er 90 km/t eller høyere:

Kjører du til og med 36 km for fort, koster det: 10.650,-

 

 

Andre lovbrudd i trafikknet

Ønsker du en full oversikt ov er de forskjellige lovbrudden i trafikken, kan du ta en kikk på Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker på lovdata.no. Den oversikten er til enhver tid oppdatert med de siste satsene.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
04.07.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
aram
0
27.08.2017 20:17:39
hei hva er straffen for øvelseskjøring hvis ulykken skjer
Andulwakil
0
13.10.2015 20:39:02
Hei, jeg lurer på om hvor lenge kan man miste lappen når har kjørt i 160 i 90 sone?
lokehue
0
14.02.2015 20:32:07
Hvis jeg er deg er du meg da?
BMW 520
2
26.07.2014 15:14:00
Mista lappen å skal få en bot på 10 tusen men er 5 månder siden eg mista han å ikke sett noe bot enda å har hørt at vis du ikke har fått bota innen 6 månder at den blir mindre åsså har eg hørt den forsvinner at du ikke trenger å betale. Men va er fakta?
Hanen
2
05.02.2014 21:39:13
Kan en få bot / miste lappen hvis en blir tatt i en fartsgrense på for eksempel 50km som ikke er lovbestemt? Tenker da på skilt som blir satt opp en dag pga for eksempel veg arbeid?
Onkel Politi
0
21.06.2016 13:55:36
Skilt satt opp ifm. vegarbeid som du beskriver vil kunne føre til bot. For det første faller slik skilting under loven, og for det andre vil du uansett kunne bli tatt for uaktsom kjøring, da slike skilt er satt der for en grunn og vegarbeidernes sikkerhet
aA
10
21.10.2013 09:31:15
Hei. Hva er straffen for og kjøre 99km i 50 sonen? (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
knollogtott
2
27.04.2013 03:51:47
Hvis en person kjører over beinet ditt, kan jeg anmelde personen for det?
abb
11
30.12.2012 00:04:13
hva er straffen for å kjøre for 4 personer i bak seten
Stifos
5
09.12.2012 21:39:02
Kan man sperre uansett hvordan bil den til 40 kn/h og kjøre den på traktorlappen, eller er det bare bestemte biler?
onkel politi
0
21.06.2016 13:56:54
nei, bare dersom kjøretøyet i vognkort er registrert som traktor
Elgar
6
19.10.2012 14:22:13
I found more driving rule here: http://www.autoskola-presto.com
Maurice
4
28.08.2012 16:12:05
Hei. Kan jeg få straff hvis jeg kjør moped med max.fartgrense (45km/t) og derfor er langt kø bak om meg?
Victor
6
09.12.2011 19:25:36
kan man kjøre en moped eller en MC igjennom en gangsti?
Lillibeth.
5
25.05.2011 01:07:00
Er det spesielle regler som er bare for 125cc motorsykler og scootere? Kan disse kjøre i kollektivfeltet. ?Er det lov å parkere på oppmerket felt (for bil), må man betale da? , og hvor skal evnt. parkeringslapp legge på MC.en?
knumpen
1
05.05.2011 01:16:07
Brudd på enveiskjøring slår jeg kraftig ned på! Anmelder ca. 2 personer hver dag som bryter Vegtrafikkloven, Kapittel II § 3 (Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.) og § 5 (Skiltregler m.m. Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte. Departementet gir regler om offentlige trafikkskilt, signaler og oppmerkinger, herunder om hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om oppsetting og oppmerking. Myndighet til å treffe vedtak om oppsetting og oppmerking kan også delegeres til kommuner. Vedkommende myndighet har på privat og offentlig eiendom rett til å sette opp offentlig trafikkskilt, signal, utstyr for kontroll av trafikk og feste for slike innretninger og til å foreta oppmerking. For skade og ulempe voldt ved slike tiltak ytes erstatning fastsatt ved skjønn. For så vidt gjelder offentlig veg, dekkes utgifter ved tiltakene som vegutgifter etter reglene i veglova, men er et tiltak truffet av hensyn til noen bestemt persons interesse, kan han pålegges å erstatte utgiftene helt eller delvis etter regler gitt av departementet. For private vegers vedkommende kan departementet gi regler om hvem som skal bære utgiftene. Offentlig trafikkskilt, signal eller oppmerking må ikke brukes på eller ved veg uten tillatelse av vedkommende myndighet. Det samme gjelder skilt, signal eller oppmerking som kan forveksles med offentlige. Dersom det uten tillatelse er satt opp skilt eller signal eller foretatt oppmerking, kan dette fjernes eller kreves fjernet av myndigheten. Det er forbudt å endre, fjerne eller skade offentlig trafikkskilt, signal, utstyr til kontroll av trafikk, oppmerking eller innretning for vegsperring.). Det innebærer en strafferamme på 9400 kroner og 14 dagers fengsel, om begge paragrafer blir brutt.
Stygge loven
13
05.12.2010 03:03:41
Er så forbanna etter å fått bot på 4200 kr bare for å kjøre en stygg uoversiktlig kollektiv vei. Norske loven kan ha seg til helvete herifra!
Ole Henrik
13
10.10.2009 07:49:52
Kva er bota for å kjøyra utan sertifikat. (Red: Du kan stille spørsmål på ung.no/oss eller ringe Vegvesenet på 02030).
bjørn
13
22.04.2009 22:52:07
hvor stor hastighet i 80 sone kan du ha før førerkorte ryker (red. Du kan stille spørsmål på ung.no/oss eller kontakte Vegvesenet direkte på tlf: 02030 eller firmapost@vegvesen.no)
.....
2
26.01.2009 12:51:21
Aldersgrensen for å kjøre bil burde egentlig ha vært 20 synes nå jeg. De fleste 18-åringer er lite modne, og det er hvertfall 16-åringer! Alle som har kræsjet er ikke bare gamle menn, fulle ungdommer og selvmordskandidater.. Er selv 19, og tror at hvis det hadde vært strengere regeler for ungdommer så tror jeg det bare hadde vært bra. I og med at SÅ mange ulykker skjer med EDRU ungdommer fordi de feilberegner, fordi de kanskje har venner på i bilen og vil ha høyere hastighet fordi det er så tøft..
petter
15
09.01.2009 17:24:51
Hvor mange prikker kan du få før du må i fengsel?
MAGNE
6
06.06.2008 09:09:30
ALDERGRENSEN BURDE VERE 16 ÅR FOR Å KØYRE BIL
jalla
1
23.04.2008 09:52:29
fartsgrensene burde gått kraftig opp!!!! lol alle de som har krasjet er jo fulle ungdommer gamle menn og selvmordere..?? :S lol

Spørsmål og svar

Lov å kjøre moped over 45 km/t?
Hei Uavhengig av hvor fort mopeden kan gjøre (trimmet eller orginalt) er det ikke lov å kjøre i mer enn 45 km/t med moped i Norge. Dersom du blir ...
Har politiet plikt til å oppgi tjenestenummer?
Hei Ja, politiet plikter å oppgi tjenestenummer, men ikke navn, når du ber om dette. Etter politiloven § 20 sjette ledd, skal den som har politim...
Politiet bør prioritere oppfølging av bilister som forurenser unødig mye
Hei Takk for innspill. Politiet er satt til å håndheve lover og regler i Norge. Dersom det hadde vært en lov mot å kjøre i for lavt gir, og m...
Hva er straffen for å kjøre moped på gang- og sykkelvei?
Hei Hvis politiet finner ut hvem det var, og føreren innrømmer det eller politiet kan bevise det på annen måte, vil føreren få en bot på 3200 ...
Kameraten min mistet lappen og fikk bot etter utforkjøring.
Hei Ved alvorlige brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og beslaglegge førerkortet på stedet. Vi...
Tatt i fotoboks. Når kommer boten, og vil jeg miste lappen?
Hei Politiet sender først et brev til eier av bilen. Du kan ikke bytte navn til førerens navn. Eieren blir i brevet oppfordret til å opplyse n...
Hva er den maksimale straffen jeg kan få for å ha kjørt for fort?
Hei Vi kan ikke gi deg noe nøyaktig svar på hvilken straff du kan få. Vi er kjent med at den vanlige straffen for å kjøre i over 106 km/t i en ...
Tatt i fartskontroll.
Hei På lovdata.no kan du lese hva de forskjellige fartsoverskridelsene gir i bøter. Kjørte du i f.eks. 100 km/t i 80-sonen, vil det i følge denne...
Kan foreldrene mine straffes hvis jeg gjør noe ulovlig 
Hei I utgangspunktet er det du som straffes dersom du gjør noe ulovlig. Du er over 15 år, som er den kriminelle lavalderen i Norge og du vil derfor...
Hvilke muligheter har jeg til å beholde førerkortet pga. jobb?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Straffen for å kjøre for fort er i tillegg til å miste førerkortet en gitt periode, bøter eller fengsel i inn...
Kjørt for fort
Hei Straffen for å kjøre for fort er i tillegg til å miste førerkortet en gitt periode, bøter eller fengsel i inntil ett år. En kan også få ...
Hvor stor bot får man ved å kjøre i 120 i 90-sone?
Hei! VI har samlet informasjon om trafikkbøter i to artikler vi lenker til nedenfor. Siste informasjon vi har fått er at du man få mellom 5.-...
Kan politiet frata meg førerkortet og gi meg bot, prikk eller annet?
Hei Slik jeg forstår deg, var det noen som tipset politiet om at du kjørte vinglete og over fartsgrensen, og deretter stoppet politiet deg, tok fra...
Kjørte ulovlig med bil 
Hei Spørsmål 1: Du forklarer at politiet har vraket en bil uten samtykke. Hvem er oppført som eier av denne bilen? er det kameraten din eller for...
Innkjøring forbudt, tatt i fotoboks, kan jeg straffes
Hei Politiet må ikke fysisk stoppe deg for å kunne gi deg bot. Dersom du er tatt for å bryte trafikkreglene ved hjelp av en fotoboks vil du bli ...
Hva skjer hvis jeg blir tatt for å kjøre en selv bygd og-cart?
Hei Ombygging og amatørbygg av kjøretøy må godkjennes og registreres av Statens vegvesen før kjøretøyet kan benyttes i trafikken. Det følge...
Mulighet for betinget fengsel for å ha kjørt for fort? 
Hei Det følger av vegtrafikkloven § 31 at brudd på fartsgrensen kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. I stedet for bot og ubeting...
Hva er vanlig straff ved 92 km/t i 60-sonen? 
Hei Det er politiet eller domstolen som avgjør hva straffen blir, men ut fra det du skriver vil det antagelig bli en bot og at du mister lappen for ...
Kjørte for fort, fikk advarsel fra politiet - blir det loggført? 
Hei Du har fått en muntlig advarsel fra politiet. Dette vil ikke bli registrert på rulleblad eller liknende, ettersom du ikke har blitt bøtelagt e...
Jeg kjørte uten bilbelte og snakket i telefonen mens jeg kjørte. 
Hei Å kjøre uten bilbelte, kan man få et gebyr for. Politiet kan gi deg et gebyr på stedet, men jeg forstår deg sånn at du ikke fikk noe gebyr....
Se alle