lovdata.no kan du til enhver tid lese de siste, oppdaterte satsene for forenklet forelegg.

 

Når fartsgrensa er 60 km/t eller lavere:

Kjører du til og med 5 km for fort, koster det: 800,-

Kjører du mellom 5- og 10 km for fort, koster det: 2.100,-

Kjører du melllom 10- og 15 km for fort, koster det: 3.800,-

Kjører du mellom 15- og 20 km for fort, koster det: 5.500,-

Kjører du ellom 20- og 25 km for fort, koster det: 8.500,-

Når fartsgrensa er 70 km/t eller høyere:

Kjører du til og med 5 km for fort, koster det: 800,-

Kjører du mellom 5- og 10 km for fort, koster det: 2.100,-

Kjører du mellom 10- og 15 km for fort, koster det: 3.400,-

Kjører du mellom 15- og 20 km for fort, koster det: 4.700,-

Kjører du mellom 20- og 25 km for fort, koster det: 6.400,-

Kjører du mellom 25- og 30 km for fort, koster det: 8.500,-

Kjører du mellom 25- og 35 km for fort, koster det: 10.200,-

Når fartsgrensa er 90 km/t eller høyere:

Kjører 36 km/t til og med 40 km/t for fort, koster det: 10.650,-

 

 

Andre lovbrudd i trafikken

Ønsker du en full oversikt over de forskjellige lovbrudden i trafikken, kan du ta en kikk på Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker på lovdata.no. Den oversikten er til enhver tid oppdatert med de siste satsene.