Før du kan starte opplæringen for å ta førerkort må du ha fylt 16 år. Når du er gammel nok må du gjennomføre trafikalt grunnkurs, før du kan øvelseskjøre. Det kan være lurt å starte opplæringen i god tid, slik at du skaffer du deg lang kjøreerfaring og blir en tryggere bilist.

Fire trinn til lappen

Opplæringen for å ta førerkort er lagt opp i fire trinn, og det er lagt stor vekt på at elevene skal lære mer for hvert trinn i opplæringen, og ha riktig framdrift i opplæringen. Det finnes ulike førerkort for bil, men for å kjøre en vanlig personbil må du ha førerkort klasse B. Dette betyr at bilen må ha en totalvekt på maks 3500 kg. Personbilklassene B96 og BE betyr bil med tilhenger.

 

 

TRINN 1: Trafikalt grunnkurs

Obligatorisk trafikalt grunnkurs på 17 timer. OBS! Du må ha gjennomført det trafikale grunnkurset for å kunne starte øvingskjøring ved skole eller privat. Kurset på 17 undervisningstimer omhandler:

 • Trafikkopplæringen.

 • Grunnleggende forståelse for trafikk.

 • Mennesket i trafikken.

 • Øvingskjøring og kjøreerfaring.

 • Førstehjelp.

 • Tiltak ved trafikkulykke.

 • Mørkekjøring.

Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du allerede førerkort i en klasse trenger du ikke ta det på nytt. Bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs skal være med når du øvelseskjører. Har du mistet beviset, kan du ta kontakt med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Trafikalt grunnkurs kan du ta ved en trafikkskole eller i den offentlige skolen, dersom skolen din tilbyr dette.

Les mer om: trafikalt grunnkurs på vegvesen.no

 

Trafikkskilt (foto: ung.no)

ØV: Når du sitter på med andre, kan du følge med på skilt og spørre hva de betyr. Her er det fartsgrense på 50 km/t. Det gule skiltet forteller at du er på en forkjørsvei. Det vil si at de som kommer inn fra sideveiene har vikeplikt for deg.

 

TRINN 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen på trinn to skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Med utgangspunkt i elevens prestasjoner skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn to.

Les mer om grunnleggende opplæring her.

 

FAKTA

Fire trinn til lappen Opplæringen for å ta førerkort er lagt opp i fire trinn, og det er lagt stor vekt på at elevene skal lære mer for hvert trinn i opplæringen.

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs.
 • Trinn 2: Grunnleggende opplæring.
 • Trinn 3: Trafikal del.
 • Trinn 4: Grunnleggende opplæring.
Les mer om de ulike trinnene her.

 

TRINN 3: Trafikal del

På trinn tre skal du lære om trafikantgrupper og interessemotsetninger, å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for ulykker, og lære å bli forbikjørt og kjøre forbi.

På trinn tre er det også lagt inn et 4-timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane som skal gjennomføres mot slutten av trinnet. Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av passasjerer og last.

Trinn tre avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Les mer: trafikal del på vegvesen.no

TRINN 4: Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn fire skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes forståelse av risiko og trafikksystemet. Som hovedregel skal obligatorisk sikkerhetskurs på bane og målet for trinn tre være nådd før undervisning i trinn fire påbegynnes.

For klasse BE (personbil med tilhenger) er kurs i sikring av last obligatorisk.

Les mer avsluttende opplæring her.

 

 

Teoriprøven og oppkjøring

Etter fylte 17,5 år kan kan du ta teoriprøven på en trafikkstasjon. Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve om du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Dersom du ikke består teoriprøven må du vente i to uker før du kan prøve på nytt. Så snart du har bestått teoriprøven og alle de fire trinnene i kjøreopplæringen, kan du melde deg på oppkjøring. Les mer om teoriprøven og oppkjøring her.

 

 

Viktig å øve masse!

Øvelseskjører du mye før du avlegger førerprøven, får du en verdifull kjøreerfaring. For å bli en bedre sjåfør og redusere risikoen for at du skal havne i en ulykke, bør du derfor begynne å øvelseskjøre så tidlig som mulig. Statens vegvesen anbefaler at du har minst 110 timer bak rattet, eller har kjørt over 2000 km før du går opp til førerprøven. Det tilsvarer én time i uka i to år.

Planlegg opplæringen

Ta tidlig kontakt med flere trafikkskoler. De har forskjellige tilbud, også til de som skal øve privat.

Statens vegvesen sine nettsider finner du mer informasjon som kan være nyttig for deg som skal ta lappen.