Hopp til hovedinnholdet

Dette må du gjennom for å få førarkort for bil

Frontspeil i bil (colourbox.com)
OBLIGATORISK: Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal gjøre deg klar til førerprøven og en trygg bilist.

Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal hjelpe deg fram mot førarprøva. Les meir om korleis du får førarkort for bil her.

Offentleg og kvalitetssikra
Frontspeil i bil (colourbox.com)
OBLIGATORISK: Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal gjøre deg klar til førerprøven og en trygg bilist.

Før du kan starte opplæringa for å ta førarkort må du ha fylt 16 år. Når du oppfyller alderskravet, må du gjennomføre trafikalt grunnkurs før du kan øvingskøyre. Den som øvingskøyrer med deg må ha fylt 25 år og hatt førarkort for køyretøy i same klasse som du øvingskøyrer samanhengande dei siste fem åra. Det kan vere lurt å starte opplæringa i god tid, slik at du skaffar deg lang køyreerfaring og vert ein tryggare bilist.

Personbil (klasse B)

Opplæringa for å ta førarkort er ordna i fire trinn. Det er lagt stor vekt på at elevane skal lære meir for kvart trinn, og ha den rette framdrifta i opplæringa. Det finst ulike førarkort for bil, men for å køyre ein vanleg personbil må du ha førarkort klasse B. Dette betyr at bilen kan ha ei totalvekt på maks 3500 kg. Personbilklassene B96 og BE betyr bil med tilhengar.

 

 

TRINN 1: Trafikalt grunnkurs

Obligatorisk trafikalt grunnkurs på 17 timar. OBS! Du må ha gjennomført det trafikale grunnkurset for å kunne starte øvingskøyring ved skule eller privat. Kurset på 17 undervisingstimar handlar om:

  • Trafikkopplæringa.
  • Grunnleggande forståing for trafikk.
  • Mennesket i trafikken.
  • Øvingskøyring og køyreerfaring.
  • Førstehjelp.
  • Tiltak ved trafikkulukke.
  • Mørkekøyring.

Dette kurset skal gi deg grunnleggande forståing for trafikk og vere utgangspunkt for vidare opplæring. Aldersgrensa for å ta kurset er 15 år. Tek du kurset i den offentlege skulen, kan du ta det i 10. klasse sjølv om du ikkje har fylt 15 år.

Har du allereie førarkort i ei klasse, treng du ikkje ta det på nytt. Prov på gjennomført trafikalt grunnkurs skal vere med når du øvingskøyrer. Har du mista provet, kan du ta kontakt med ein av Statens vegvesens trafikkstasjonar.

Trafikalt grunnkurs kan du ta ved ein trafikkskule eller i den offentlege skulen, dersom skulen din tilbyr dette.

Les meir om: trafikalt grunnkurs på vegvesen.no

 

 

TRINN 2: Grunnleggande køyretøy- og køyrekompetanse

Gjennom opplæringa på trinn to skal eleven lære å meistre bilen reint køyreteknisk, utan å måtte rette merksemda mot andre trafikantar.

Det er ikkje fastsett minste timetal for opplæring på dette trinnet. Omfanget av undervisinga må tilpassast eleven sine føresetnader og kva høve han har til å øvingskøyre.

Med utgangspunkt i eleven sine prestasjonar skal eleven og læraren saman ta stilling til i kva grad måla for trinn 2 er nådde.

Eleven skal gjennomføre ein obligatorisk rettleiingstime som avslutning på trinn to.

Les meir om grunnleggande opplæring her.

TRINN 3: Trafikal del

På trinn tre skal du lære om trafikantgrupper og interessemotsetnader, å køyre effektivt, miljøvennleg og økonomisk, å redusere risikoen for ulukker og lære å bli forbikøyrd og køyre forbi.

På trinn tre er det også lagt inn eit 4 timars obligatorisk sikkerheitskurs på bane som skal gjennomførast mot slutten av trinnet. Kurset er ei vidareutvikling av det tidlegare glattkøyringskurset og er utvida med 1 time. I denne timen vert det lagt vekt på sikring av passasjerar og last.

Trinn tre vert avslutta med ein obligatorisk rettleiingstime der elev og lærar saman tek stilling til om eleven har tilstrekkeleg køyrekompetanse.

Les meir: trafikal del på vegvesen.no

 

 

TRINN 4: Avsluttande opplæring

Opplæringa i trinn fire skal hjelpe elevane fram mot førarprøva. Opplæringa her er retta mot eleven si forståing av risiko og trafikksystemet. Som hovudregel skal obligatorisk sikkerheitskurs på bane vere gjennomført og målet for trinn tre vere nådd før ein byrjar på undervising i trinn fire.

For klasse BE (personbil med tilhengar) er kurs i sikring av last obligatorisk.

Les meir om avsluttande opplæring her.

Teoriprøva og oppkøyring

Etter fylte 17,5 år kan du ta teoriprøva på ein trafikkstasjon. Du kan søke om tilrettelagd teoriprøve om du har vanskar med å lese og forstå oppgåvene. Dersom du ikkje står på teoriprøva må du vente i to veker før du kan prøve på nytt. Så snart du har bestått teoriprøva og alle dei fire trinna i køyreopplæringa, kan du melde deg på oppkøyring. Les meir om teoriprøva og oppkøyring her.

Viktig å øve mykje!

Øvingskøyrer du mykje før du tek førarprøva, får du ei verdfull køyreerfaring. For å verte ein betre sjåfør og redusere risikoen for at du skal hamne i ei ulukke, bør du derfor begynne å øvingskøyre så tidleg som mogleg. Statens vegvesen tilrår at du har minst 110 timar bak rattet, eller har køyrt over 2000 km før du går opp til førarprøva. Det svarer til ein time i veka i to år.

Planlegg opplæringa

Ta tidleg kontakt med fleire trafikkskular. Dei har forskjellige tilbod, også til dei som skal øve privat.

På nettsidene til Statens vegvesen finn du meir informasjon som kan vere nyttig for deg som skal ta lappen.

Kjelde: Statens vegvesen.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
09.05.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
jonaspampi
1
13.09.2018 11:32:59
er ikke enda 16 why me
gutt 16
1
27.05.2018 14:55:44
kan man kjøre motorsykkel i 16 år? og hvor kan man ha motorsykkel kurs i Tromsø?
.
1
03.07.2017 01:53:33
EASY
Anne
6
12.05.2014 13:54:10
Til dere som ikke vet hvor dere skal bynne; Jeg er akkurat ferdig med min andre kjøretime. Jeg syntes det var veldig vanskelig og ante ikke hvor jeg skulle begynne. Jeg har bursdag om 2 månder og begynte å kjøre bil for 3 uker siden. Dere burde øvelseskjøre noe hjemme slik at dere kan starte/stoppe og litt med girene før dere går til førerskole. Jeg gikk greit og enkelt innom kjøreskolen min og satt meg opp på time.
kimbinh
5
09.10.2013 22:05:04
Teoriprøve bil
Joakim
22
02.09.2012 00:36:54
¨Hvorfor må det vere så vansklig!! Jeg vet ikke hvor jeg skal begynn, å det står jo ikke noe jævla infromasjon om det noen plass heller! Blir snart sprø! Har bil, men har ikke peiling på hvordan jeg skal ta lappen!
LOLOLOL
2
15.03.2017 20:56:10
Har det endret seg fem år senere
swagger
1
10.06.2012 00:34:42
@guffenmobil Man kan øvelseskjøre uten grunnkurs fra man er 25, så ja.
HANNEPANNE
3
29.10.2013 10:17:29
LOL - thats a lie.. hvis du har fylt 25 år trenger du bare å ta deler av grunnkurset, men du må fortsatt ha mørkekjøring og førstehjelp.
KB
2
04.08.2011 18:40:00
Synes det er morsomt når det kan leses så til de grader mellom linjene. Jeg er sikker på at dere er kule og har fine biler, men la nå elevene få skrive det selv. Åpenbart at dette er skrevet av en av gutta i kjørpent selv. Måten det er skrevet på avslører deg!
Guffenmobil
8
13.02.2011 08:10:43
Jeg er 28 år. Trenger jeg fortsatt trafikalt grunnkurs for å øvelseskjøre til klasse B?
HANNEPANNE
4
29.10.2013 10:18:19
Personer som har fylt 25 år trenger bare å ta deler av trafikalt grunnkurs for å kunne øvelseskjøre. Men førstehjelp og mørkekjøring må alle fortsatt ha.
sjåfør2
7
28.02.2010 12:56:00
Hørte at det var mange lærere som sluttet der, og det er jo skikkelig dumt å måtte bytte lærer
øyvind
4
28.11.2010 00:21:35
kjørpent.no er en sammenslåing av flere lærere fra andre skoler i bergen. så hos kjørpent er det ingen som er sluttet, gutta som startet kjørpent.no sluttet på andre skoler, for å slå seg sammen :-)
sjåfør1
4
07.01.2010 21:57:00
I Bergen har det nettopp startet opp en ny kjøreskole som heter kjørpent.no. De hadde skikkelig kul nettside og DE FETE bilene

Spørsmål og svar

Hva er  obligatoriske kjøretimer når det gjelder klasse b?
Hei!   Du alt det obligatoriske i klasse B på denne siden på vegvesen.no. Kikk også på artikkelen under.     Hilsen Statens vegvesen i s...
Når kan man øvelseskjøre?
Hei! Det er viktig å øvelseskjøre mye før du tar lappen, for statistikken viser at høy ulykkesrisiko i stor grad henger sammen med lite kjøreer...
Hei ! Hvordan kan jeg klage på en praktisk førerprøve ?
Hei Jeg skjønner at du ble lei deg når du ikke besto prøven. Det du kan gjøre er å henvende deg skriftlig til den trafikkstasjonen du hadde før...
Hva kreves for personer med Aspergers syndrom for å kunne ta lappen (Førerkort)?
Hei Det er ingen grunn for at en som har Asbergers syndrom  ikke kan ta førerkort da mennesker som har Asbergers ofte er gode sjåfører fordi de e...
Ta lappen. Når skal jeg begynne?
Hei Hvis du allerede har begynt å øvelseskjøre, regner jeg med at du har tatt det trafikale grunnkurset. Det MÅ alle har vært gjennom før man b...
Hvor lenge varer trafikalt grunnkurs og annen opplæring?
Hei!   All opplæring du tok etter 1. januar 2005 er fortsatt gyldig. Ring 815 48 000 og valg nr 3 så kan Statens vegvesen sjekke hva som er regis...
Har ikke fått svar på søknad om førerkot?
Hei   Du kan ta teori for klasse B så fort vandel er ok og du har fylt 17,5 år. Har du førerkort fra før, eks klasse M146, kan du ta teori uten...
Hva skal til for å kunne gi fullmakt til en skole for timebestilling?
Hei Jeg vet ikke hva som er i søknaden din på nett, men for at du kan gi fullmakt må både vandel og helse være ok før du kan gi en fullmakt.  ...
Aldersgrense og kostnad for å ta førerkortet på gravemaskin?
Hei   Sender deg en lenke du kan kikke litt på og finne litt mer informasjon om pris og varighet for førerkort på gravemaskin. Her finner du til...
Kan manta førerprøven før man er 18 år?
Hei Du kan ta trafikalt grunnkurs, teoriprøven og øvelseskjøre før du er 18, men selve oppkrøringen kan du først ta den dagen du fyller 18 ell...
Kan jeg ta teoriprøven muntlig ?
Hei   Ja, du kan få innvilget muntlig teori hvis du har dokumenterte lese eller skrivevansker. Da må du fylle ut et søknadsskjema og sende det s...
Kan man registrere og kjøre en EPA traktor i Norge og hvor gammel må man evt være for å kjøre den ?
Hei Vet ikke helt hva du mener, men hvis det er de svenske "epa" traktorene du mener så er ikke de lovlige.  Man kan ikke registrere og bruke EPA-...
Kan jeg ta førerkort i Sverige?
Hei   For å kunne ta et førerkort i utlandet, må man være bosatt i det landet i minimum 6 måneder sammenhengende og det må dokumenteres.   ...
Hei, må man søke om førerkort før man kan ta teoriprøven? 
Hei Ja, du må registrere en søknad på dine sider på www.vegvesen.no  eller  søke når du er på en trafikkstasjon og vil ta prøven.Dette kan...
Kan jeg øvelseskjøre med bil + henger selv om jeg er 16 år?
Hei   Hvis du her mener om du kan øvelseskjøre i klasse BE (personbil med tilhenger) selv om du ikke har klasse B, så er det fullt mulig. Den so...
Kan homofile ta lappen?
Hei Ja. "Homofil" brukes om tiltrekning og forelskelse, og har ingen betydning for annet enn å definere hvilket kjønn en er tiltrukket av. "Homo" =...
Hva er egentlig trafikalt grunnkurs?
Hei!   Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan øvelseskjøre. Det er et basiskurs for alle førerkort. Er på 17 timer, men ingen prøver. Du ...
Se alle