Det blir stadig gjort endringer i kjøretøyforskriften for å forebygge ulykker og øke sikkerheten i biltyper som gjerne brukes av russ.

Trygg Trafikk lister opp noen viktige punkter dere må ta hensyn til før dere besøker trafikkstasjonen før den avgjørende EU-kontrollen:

  • Bilbelter skal være montert etter gjeldene forskrifter. Se etter i Kjøretøyforskriften om bussen deres krever 2- eller 3-punktsbelter.

  • Taklast skal være godkjent av trafikkstasjonen
  • Materialer innvendig i kjøretøyet bør være brannhemmende. Trafikkstasjonen vurderer om materialet er lett antennelig.

  • Elektriske installasjoner skal være godkjent av en autorisert installatør, som også må utstede samsvarerklæring.

  • Det skal ikke være montert ulovlig lydsignalhorn.

  • Trafikkstasjonen dokumenterer kjøretøyets innredning og øvrig utførelse med foto. Disse skal følge med vognkortet.

  • Sjåfør og ansvarshavende får informasjon om faremomenter ved bruk av kjøretøy i forbindelse med feiringen. Dokumentasjon på hvem dette er skal oppbevares sammen med vognkortet.

Må EU-godkjennes hvert år

Alle busser (ikke bare russebusser) må EU-godkjennes hvert år. Dette kan gjøres hos et godkjent verksted, på Statens Vegvesens trafikkstasjon eller hos NAF. Mange av trafikkstasjonene tilbyr også gratis sjekk av russebusser i russetiden. De sjekker dekk, lys, belter, frontrute, styring, bremser, evt. oljelekkasjer i motor og drivverk, eksosanlegg og eventuelle rustskader.

Hvis bussen deres er avskiltet, må dere får den godkjent før registrering dersom den ikke har vært godkjent i løpet av de siste 12 månedene. Ta kontakt med en trafikkstasjon for å få avklart om den skal inn til kontroll eller ikke.

FAKTA

EUtest og NAF-test Ta en Naf-test før du kjøper bilen. Denne testen gjennomføres hos NAF og sier noe om tilstanden på bilen.
Mer informasjon om NAF-test og EU-test finner du på www.naf.no.

Interiør

Innredning er for mange noe av det viktigste på en russebuss. Men før dere legger ned for mye arbeid, kan det være greit å huske på at dere må tenke på mer enn at det bare skal se kult ut.

Forandringer i interiøret må ikke skygge for utsikten til sjåføren - verken framover eller til sidene. Dere kan ikke bruke strukturmaling, keramiske fliser eller glassbyggesten inne i passasjerrommet.

Brann og rømingsveier

Ikke bruk tekstiler, malingsprodukter, byggematerialer, eller isolasjonsmaterialer som er lett antennelige. Forskriftenes mål for midtgang og utgang må overholdes.

Takhøyden skal være minimum 190 cm i midtgangen. Skarpe kanter innvendig må fjernes eller polstres. Veranda på bussen tillates ikke.

EU-test og NAF-test

Ta en NAF-test før du kjøper bilen. Denne testen gjennomføres hos NAF og sier noe om tilstanden på bilen.

Mer informasjon om NAF-test og EU-test finner du på www.naf.no.

God feiring, og kjør forsiktig!