Slik sikrer du at russebussen er lovlig

For å få russebussen godkjent, må dere på bussen sørge for at den oppfyller alle nødvendige krav. Sjekk hvilke regler som gjelder!

Sist oppdatert: 24.03.2019 Av: Redaksjonen, ung.no

Russebuss (foto: ung.no)
SIKKERHET: Ikke glem å tenke sikkerhet i russetida. Det er strenge sikkerhetskrav til russebusser, på lik linje med andre kjøretøy.

Det blir stadig gjort endringer i kjøretøyforskriften for å forebygge ulykker og øke sikkerheten i biltyper som gjerne brukes av russ.

Trygg Trafikk lister opp noen viktige punkter dere må ta hensyn til før dere besøker trafikkstasjonen før den avgjørende EU-kontrollen:

  • Bilbelter skal være montert etter gjeldene forskrifter. Se etter i Kjøretøyforskriften om bussen deres krever 2- eller 3-punktsbelter.
  • Taklast skal være godkjent av trafikkstasjonen
  • Materialer innvendig i kjøretøyet bør være brannhemmende. Trafikkstasjonen vurderer om materialet er lett antennelig.
  • Elektriske installasjoner skal være godkjent av en autorisert installatør, som også må utstede samsvarerklæring.
  • Det skal ikke være montert ulovlig lydsignalhorn.
  • Trafikkstasjonen dokumenterer kjøretøyets innredning og øvrig utførelse med foto. Disse skal følge med vognkortet.
  • Sjåfør og ansvarshavende får informasjon om faremomenter ved bruk av kjøretøy i forbindelse med feiringen. Dokumentasjon på hvem dette er skal oppbevares sammen med vognkortet.

Må EU-godkjennes hvert år

Alle busser (ikke bare russebusser) må EU-godkjennes hvert år. Dette kan gjøres hos et godkjent verksted, på Statens Vegvesens trafikkstasjon eller hos NAF. Mange av trafikkstasjonene tilbyr også gratis sjekk av russebusser i russetiden. De sjekker dekk, lys, belter, frontrute, styring, bremser, evt. oljelekkasjer i motor og drivverk, eksosanlegg og eventuelle rustskader.

Hvis bussen deres er avskiltet, må dere får den godkjent før registrering dersom den ikke har vært godkjent i løpet av de siste 12 månedene. Ta kontakt med en trafikkstasjon for å få avklart om den skal inn til kontroll eller ikke.

Interiør

Innredning er for mange noe av det viktigste på en russebuss. Men før dere legger ned for mye arbeid, kan det være greit å huske på at dere må tenke på mer enn at det bare skal se kult ut.

Forandringer i interiøret må ikke skygge for utsikten til sjåføren - verken framover eller til sidene. Dere kan ikke bruke strukturmaling, keramiske fliser eller glassbyggesten inne i passasjerrommet.

Brann og rømingsveier

Ikke bruk tekstiler, malingsprodukter, byggematerialer, eller isolasjonsmaterialer som er lett antennelige. Forskriftenes mål for midtgang og utgang må overholdes.

Takhøyden skal være minimum 190 cm i midtgangen. Skarpe kanter innvendig må fjernes eller polstres. Veranda på bussen tillates ikke.

EU-test og NAF-test

Ta en NAF-test før du kjøper bilen. Denne testen gjennomføres hos NAF og sier noe om tilstanden på bilen.

Mer informasjon om NAF-test og EU-test finner du på www.naf.no.

God feiring, og kjør forsiktig!

Fakta

EUtest og NAF-test

Ta en Naf-test før du kjøper bilen. Denne testen gjennomføres hos NAF og sier noe om tilstanden på bilen.

Mer informasjon om NAF-test og EU-test finner du på www.naf.no.

Russebuss (foto: ung.no)
SIKKERHET: Ikke glem å tenke sikkerhet i russetida. Det er strenge sikkerhetskrav til russebusser, på lik linje med andre kjøretøy.

Fakta

EUtest og NAF-test

Ta en Naf-test før du kjøper bilen. Denne testen gjennomføres hos NAF og sier noe om tilstanden på bilen.

Mer informasjon om NAF-test og EU-test finner du på www.naf.no.

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Russetid

Les mer

Førerkort

Les mer