Hopp til hovedinnholdet

Bidra til et trafikksikkert nærmiljø

Sykkelvei (colourbox.com)

Finn ut hvilke lover som er viktige for å plassere ansvar i trafikken, og hvordan du kan bruke disse til å forbedre trafikksikkerheten i ditt nærmiljø.

Offentlig og kvalitetssikret
Sykkelvei (colourbox.com)

For å skape et trygt nærmiljø er det viktig at trafikanter, fotgjengere, syklister og bilister tar sitt ansvar alvorlig. Som privatperson kan du gjøre ditt for å øke trafikksikkerheten, og derfor har vi samlet noen lover som er viktige for å plassere ansvar, og som du kan bruke om du vil jobbe med å forbedre trafikksikkerheten i ditt nærområde.

Hva sier loven?

En rekke lover og bestemmelser sier noe om hvem som har ansvar for hvilke områder innen trafikksikkerhet. En del av disse er rettet direkte mot trafikantene (for eksempel trafikkreglene) mens andre gir fullmakter til myndighetene (til å fastsette fartsgrenser, skilting og så videre).

Vegtrafikkloven

I Vegtrafikkloven finner du regler for blant annet skilt, trafikkopplæring, trafikkregler, krav til kjøretøy og lignende. Loven sier også at det er fylkeskommunen som har ansvar for å tilrettelegge og samordne tiltak for å bedre trafikksikkerheten i fylket.

 

Vegloven

I Vegloven står det at staten, fylkeskommunene og kommunene skal betale for ugifter til planlegging, bygging og vedlikehold av veiene. Dette gjelder både riks-, fylkesveier og kommunale veier.

 

Lov om helsetjeneste

Loven om helsetjeneste i kommunen pålegger kommunene å holde oversikt over helseskadelige forhold i kommunen, og å gi råd og opplysninger til andre offentlige etater om forhold som kan bedre helsetilstanden.

Alle kommuner må ha en plan for sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for sine ansatte. I flere av kommunene knytter de denne planen opp imot trafikksikkerhet, og derfor kan planen være med på å styrke trafikksikkerheten.

 

Hva kan du gjøre?

Som trafikant og beboer er det du som har førstehåndskjennskap til usikre steder eller situasjoner i nærmiljøet ditt. Ved å klage inn til kommunen eller fylkeskommunen kan du derfor hjelpe til med å få satt opp skilt eller lignende som kan øke trafikksikkerheten på usikre steder.

Er din kommune trafikksikker?

Trygg Trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene laget en oversikt over hva som kreves for å få din kommune godkjent som trafikksikker. Her finner du en oversikt over alle trafikksikre kommuner, og her kan du laste ned veilederen som inneholder alle kriteriene kommunene må oppfylle for å godkjennes som trafikksikker.

 

Kilde: Trygg Trafikk.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hei ! Kan jeg fjerne plombering på en ATV ?
Hei Ta kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00 og hør der om det er mulig å få fjernet plomberingen på en lovlig måte og hvordan du...
Hva er reglene om kjøring og vikeplikt for buss ?
Hei Man skal uansett være i stand til å bremse for uforutsette hundringer. Når det gjelder buss og på/avstigning i en buss lomme må du være eks...
Kan jeg kjøre gjennom en bom med motorsykkel på en  gang/vei i nabolaget ?
Hei Hvis dette er et gangfelt er det ikke lov. Du må ta kontakt med de som har satt opp bommen, hvis det er meningen at det ikke skal være noe moto...
Kan politiet kjøre uten lys og over fartsgrensen?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Politiet har lov til å kjøre over fartsgrensen når de kjører utrykning. Om politiet kan kjøre uten kjørelys ...
Kan jeg kjøre en crosser i egen skog uten førerkort
Hei Jeg vet ikke hva du mener med egen skog, men motorisert ferdsel i utmark er beskrevet i en egen lov som gjelder for ditt fylke/kommune. Denne bø...
Hvor er det lov å kjøre radiostyrte biler som går 100 km/t?
Hei Jeg kjenner ikke til hvilket regelverk som gjelder for slike radiostyrte biler. Jeg må derfor bare henvise deg til å spørre Statens vegvesen ...
Kjørte i autovernet, forsikringen har etterspurt politisak - hva skjer?
Hei Forsikringsselskapet har gjerne en rutine for at de etterlyser politidokumenter i slike saker. Om politiet vurderer at det kan ha skjedd noe stra...
Hvem hadde fått skylden i en kollisjon i rundkjøring ?
Hei Les mer her om trafikkregler i rundkjøring : https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkregler/kjoring-i-rundkjoringer   ...
Jeg kræsja med en på sykkel, hvem sin skyld er det egentlig?
Hei Jeg skjønner at dette var en ubehagelig opplevelse. Det skjer så fort, det gjør ganske vondt og man blir veldig forfjamset. Alle som sykler h...
Har dere noen gode tips til å bli en god sjåfør ?
Hei Det finnes masse artikler og videoer på nett, bare Google så vil du finne en masse stoff. Det som skal til for å bli en god sjåfør er en mas...
Hvordan få lov til å ta mopedlappen?
Hei Takk for at du skriver til ung.no   Du forteller at du har lyst til å kjøre opp for å få førekort på moped/scooter, men foreldrene dine...
Kan en politimann inndra førerkort eller gi en person bot utenom arbeidstid
Hei Reglene om hva en politimann plikter å gjøre når han er utenom tjeneste, følger av politiinstruksen § 6-2. Politiinstruksen sier imidlerti...
Jeg har kjørt ulovlig, hva kan skje videre ? 
Hei Var du i kontakt med noen som så deg i tunnelen og som du snakket med ? Du kan jo ta kontakt med politiet på telefon 02800 og høre om det har ...
Jeg lurte på om læreren kan tvinge deg til å gå over fotgjengerfeltet?
Hei I skoletiden har jo lærer et ansvar for dere, og læreren kan kreve at dere følger de reglene som gjelder i skoletiden, også det å krysse vei...
Kan jeg kjøre en crosser på egen eiendom uten førerkort ?
Hei Nei, det er ikke lov. Hvis du kjører på noen med crosser på din eiendom, vil ikke forsikringen dekke for skader du påfører deg selv eller an...
Hei ! Vi har en venn som til stadighet bruker mobilen når han kjører. Hvordan kan vi få han til å slutte med dette ? 
Hei Det er veldig fint at dere prøver å få han til å legge vekk mobilen under kjøring. Det er veldig farlig å bruke mobilen under kjøring og f...
Hvor finner jeg i lovverket det som er omtalt i artikkelen om kjøring på gang og sykkel veg med moped ?
Hei Det finner du i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-06-29-492     Hilsen S...
Hva kan jeg forvente av en trafikkskole ?
Hei Du bør kunne forvente av en trafikkskole at de gir deg en god og seriøs opplæring slik at du blir en trygg og sikker sjåfør. Hilsen Stat...
Se alle